↓ Refine your search

Results

Maps Okinawajima nanbu : Nihon Nansei Shotō = Southern portion of Okinawa Sima : Nippon Nansei Syotō.                                          Contributor: Japan. Kaigunshō. Suirobu - Japan. Kaigunshō. Suirobu Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1937 View catalog record  
Maps Shinkoku Hōōjō yori Chōsenkoku Kōshū ni itaru ryokōzu /                                          Contributor: Watanabe, Tetsutar Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps View catalog record  
Maps Abekawa-dōri sanchū ichien ezu /                                          Contributor: Ichiryūtei Shoraku Dōjin - Ichiryūtei Shoraku Dōjin Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1862 View catalog record  
Maps Yamashiro no Kuni ezu.                                          Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1800 View catalog record  
Maps Rinshinkō no ryakuzu : Rinshinkō ichimei Chōtangawa to iu : tadashi Rinshinshin Hishū kanka yori Jōtōri Kōka-gun kanka ni itaru /                                          Contributor: Isobayashi, Shinz Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1882 View catalog record  
Maps Chōsen oyobi Bokkai kinbō : kari Tōa yochizu.                                          Contributor: Japan. Rikuchi Sokuryōbu. - Japan. Rikuchi Sokuryōbu. Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1894 View catalog record  
Maps Seikyō-shō dai 1-zu /                                          Contributor: Ogawa, Mataji Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Manshū kikō fuzu /                                          Contributor: Shima Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Hokusei yori Kōzan, Sansui, Kōshō, Chōshin o hete Chūreichin ni itaru /                                          Contributor: Oka, Yasuaki Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1885 View catalog record  
Maps Kankai kōro shinzu /                                          Contributor: Hirose, Hoan Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1862 View catalog record  
Maps Kyoryūchi yori Bunsen-gun ni itaru rojō ryakuzu /                                          Contributor: Kaizu, Mitsuo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps [Nihon-zu sara].                                          Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1830 View catalog record  
Maps Shinkoku fukui butoku anmin, Okatame taihei kagami : Izu, Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimōsa.                                          Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1860 View catalog record  
Maps Okinawa henkan kinenzu = Map of Japan.                                          Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1972 View catalog record  
Maps [Suruga no Kuni zu].                                          Contributor: Inō, Tadataka - Inō, Tadataka Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1816 View catalog record  
Maps Chōsen zenzu /                                          Contributor: Japan. Rikugun. Sanbōkyoku - Japan. Rikugun. Sanbōkyoku Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1875 View catalog record  
Maps [Ryūkyū shotō zenzu.                                          Contributor: Ōtsuki, Fumihiko - Ōtsuki, Fumihiko Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1873 View catalog record  
Maps [Ezo kōkyō yochi zenzu.                                          Contributor: Fujita, Tonsai Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1854 View catalog record  
Maps Chōsenkoku Chōho Kōkō ryakuzu ; Chōsenkoku Yokukōwan ryakuzu : 28,800-bun shukushaku ; Chōsenkoku Sensuiwan ryakuzu : 60,000-bun no ichi shukushaku /                                          Contributor: Kaizu, Mitsuo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1878 View catalog record  
Maps Keishō Sadō rojō sokuzu /                                          Contributor: Watanabe, Tetsutar Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps Chōsen hachidō no zu : 5-mai no uchi, betsuni setsuari.                                          Contributor: Hayashi, Shihei Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps View catalog record  
Maps Sankai yochi zenzu.                                          Contributor: Nagakubo, Sekisui Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1785 View catalog record  
Maps Hyakumanbun no ichizu Girubāto Shotō : gunji gokuhi (tadashi senchi ni arite wa gunji himitsu.                                          Contributor: Japan. Rikugun. Sanbō Honbu - Japan. Rikugun. Sanbō Honbu Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1943 View catalog record  
Maps Sangoku tsūran yochi rotei zenzu /                                          Contributor: Hayashi, Shihei Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1785 View catalog record  
Maps Rinshinkō no ryakuzu : Rinshinkō ichimei Chōtangawa to iu : tadashi Rinshinshin Hishū kanka yori Jōtōri Kōka-gun kanka ni itaru /                                          Contributor: Isobayashi, Shinz Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1882 View catalog record  
Maps Suruga no Kuni zenzu.                                          Contributor: Kikuya, Kōzabur - Kikuya, Kōzaburo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1828 View catalog record  
Maps Geijitsuwan ryakuzu /                                          Contributor: Shibayama, Hisanori Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1891 View catalog record  
Maps Manshū tōbu ryokōzu /                                          Contributor: Sakawa, Kagenobu Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps Chōsenkoku Kankyō-dō rojō sokuzu. Rigen-ken yori Kyōjōfu Yujō-eki ni itaru /                                          Contributor: Kaizu, Mitsuo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1884 View catalog record  
Maps [Japan, Hokkaido to Kyushu]                                          Contributor: Inō, Tadataka - Inō, Tadataka Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1816 View catalog record  
Maps Shengjng Sheng fu tu.                                          Contributor: Ijūin, Kaneo - Ijūin, Kaneo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1882 View catalog record  
Maps Iran oyobi Afuganisutan : sanbyakuman-bun no ichi zu.                                          Contributor: Japan. Rikuchi Sokuryōbu. - Japan. Rikuchi Sokuryōbu. Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1941 View catalog record  
Maps Kankoku zenzu : Isobayashi Taii ika rokumei, Meiji 16-nen yori 21-nen itaru ashiato shiteizu.                                          Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1883 View catalog record  
Maps Kōgen enkai ōfukuzu : Meiji jūhachinen : jikkei jūmanbun no ichi /                                          Contributor: Kaizu, Mitsuo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1886 View catalog record  
Maps Chōsenkoku Gazankō ryakuzu : Sanmanbun no ichi /                                          Contributor: Kaizu, Mitsuo Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1879 View catalog record  
Maps Kōso-shō Kōnei-fu yori Santō-shō Enshū-fu ni itaru rojōzu /                                          Contributor: Sakawa, Kagenobu Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Shōtoku-fu kinpō no zu /                                          Contributor: Hanasaka, En. Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1880 View catalog record  
Maps Shajō no byōchi : chizu ni iwayuru Rōkyōwan nari = Sialiao anchorage : the Liang Kiau Bay of the maps.                                          Contributor: Japan. Kaigun. Suirory Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1872 View catalog record  
Maps Seisen Dai Nihon zenzu, ichimei, Dōchū hitori annai : tsuketari, meishōga iri /                                          Contributor: Sagano, Hikotar Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1888 View catalog record  
Maps Chōsen zenzu.                                          Contributor: Japan. Kaigun. Suirory Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1873 View catalog record  
Maps Nansenbushū bankoku shōka no zu /                                          Contributor: Sōshun - Sōshun Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1710 View catalog record  
Maps Shinkyō toshi kensetsu keikaku yōto chiiki haibun narabini jigyō daiichiji shikō kuikizu : shukushaku nimanbun no ichi.                                          Contributor: Manchoukuo. DI 3 Bu Du Shi Ji Hua Ban Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1932 View catalog record  
Maps [Suruga no Kuni zu.                                          Contributor: Inō, Tadataka - Inō, Tadataka Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1816 View catalog record  
Maps Kyoryūchi yori Teihei-fu ni itaru mitorizu /                                          Contributor: Oka, Yasuaki Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1885 View catalog record