↓ Refine your search

Results 1 - 100 of 111

 • Xin wen tou shi : Liu Qingshang / Catalog Record

  Xin wen tou shi : Liu Qingshang /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wei Jingsheng jiang hua (4-6-98) / Catalog Record

  Wei Jingsheng jiang hua (4-6-98) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Beijing xue yun 89 (28-5-89). Catalog Record

  Beijing xue yun 89 (28-5-89).

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Keng qiang ji, Xi Yang ; Xin wen tou shi, Xi Yang / Catalog Record

  Keng qiang ji, Xi Yang ; Xin wen tou shi, Xi Yang /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • "Wen ge, ge min" = Two fires inside China / Catalog Record

  "Wen ge, ge min" = Two fires inside China /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Zheng Yi ying zhao / Catalog Record

  Zheng Yi ying zhao /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Chai Ling lu yin, 10-6-89 / Catalog Record

  Chai Ling lu yin, 10-6-89 /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Han Dongfang / Catalog Record

  Han Dongfang /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 91 nian, 92 nian "liu si" er, san zhou nian xin wen / Catalog Record

  91 nian, 92 nian "liu si" er, san zhou nian xin wen /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Zhongguo jian guo si shi nian / Catalog Record

  Zhongguo jian guo si shi nian /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Liang Guoxiong shi jian (29-9-95) ; Wei Jingsheng you xing xin wen pian (31-12-95) / Catalog Record

  Liang Guoxiong shi jian (29-9-95) ; Wei Jingsheng you xing xi...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • The proposed motions are : closing ceremony / Catalog Record

  The proposed motions are : closing ceremony /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 90 nian "liu si" yi zhou nian ji nian huo dong : gong yan tao ying wen yi yong (28-5-90) / Catalog Record

  90 nian "liu si" yi zhou nian ji nian huo dong : gong yan tao...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Tiananmen min zhu yun dong ji shi. Catalog Record

  Tiananmen min zhu yun dong ji shi.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Panel II / Catalog Record

  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 95 nian "liu si" liu zhou nian zhu guang diao nian ji hui / Catalog Record

  95 nian "liu si" liu zhou nian zhu guang diao nian ji hui /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Li Peng : Ren min bu hui wang ji. Catalog Record

  Li Peng : Ren min bu hui wang ji.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Beijing min yun xin wen te ji (89) / Catalog Record

  Beijing min yun xin wen te ji (89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • June 4th 1992 events / Catalog Record

  June 4th 1992 events /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 89 nian Beijing xue yun (ATV) / Catalog Record

  89 nian Beijing xue yun (ATV) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 94 nian "liu si" wu zhou nian xin wen pian / Catalog Record

  94 nian "liu si" wu zhou nian xin wen pian /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Ya shi xin wen II (4-6-89) / Catalog Record

  Ya shi xin wen II (4-6-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 95 nian "liu si" liu zhou nian "min zhu ge sheng xian Zhonghua" (4-6-95) / Catalog Record

  95 nian "liu si" liu zhou nian "min zhu ge sheng xian Zhonghu...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Beijing shi jian zhen xiang / Catalog Record

  Beijing shi jian zhen xiang /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Panel I, half of panel II / Catalog Record

  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 95 nian "kang yi Zhong gong wei chi yuan ze, sheng yuan Wei Jingsheng da you xing" / Catalog Record

  95 nian "kang yi Zhong gong wei chi yuan ze, sheng yuan Wei J...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Panel III and panel IV / Catalog Record

  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 94 nian "liu si" wu zhou nian zhu guang diao nian ji hui(4-6-94) / Catalog Record

  94 nian "liu si" wu zhou nian zhu guang diao nian ji hui(4-6-...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Min yun te ji : Huang que xing dong / Catalog Record

  Min yun te ji : Huang que xing dong /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Beijing xue yun (Guangdong hua) / Catalog Record

  Beijing xue yun (Guangdong hua) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xin wen pian (21/4-5/6/89) / Catalog Record

  Xin wen pian (21/4-5/6/89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Memorial service / Catalog Record

  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • She ri zhe : 93 nian "liu si" si zhou nian zhu guang ji hui bo fang / Catalog Record

  She ri zhe : 93 nian "liu si" si zhou nian zhu guang ji hui b...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Guo nei ming zhu yun dong I (17-5-89) / Catalog Record

  Guo nei ming zhu yun dong I (17-5-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Chai Ling : 89 hui xiang / Catalog Record

  Chai Ling : 89 hui xiang /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, June 2nd, 1999. Special symposium / Catalog Record

  Democracy for China fund : 1989 Tiananmen Anniversary 10th, J...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 90 nian di er jie zhou nian da hui ; Min zhu sheng huo da xing dong ; Feng kuang Ya yun hui / Catalog Record

  90 nian di er jie zhou nian da hui ; Min zhu sheng huo da xin...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Chai Ling jiang hua : bei bu min yun ren shi / Catalog Record

  Chai Ling jiang hua : bei bu min yun ren shi /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Min yun xin wen dai. Catalog Record

  Min yun xin wen dai.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 97 nian "liu si" ba zhou nian min zhu feng zheng xing dong : ai guo min zhu da you xing : "liu si" ba zhou nian zhu guang diao nian ji hui, 4-6-97 / Catalog Record

  97 nian "liu si" ba zhou nian min zhu feng zheng xing dong : ...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • First Congress of Chinese students in the US (opening ceremony) / Catalog Record

  First Congress of Chinese students in the US (opening ceremon...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Beijing min yun (89) / Catalog Record

  Beijing min yun (89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Tiananmen min zhu yun dong ji shi / Catalog Record

  Tiananmen min zhu yun dong ji shi /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 91 nian "liu er", "liu si" you xing ji hui xuan chuan dai (12-5-91) / Catalog Record

  91 nian "liu er", "liu si" you xing ji hui xuan chuan dai (12...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Situ Hua jiang hua (12-5-91) / Catalog Record

  Situ Hua jiang hua (12-5-91) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Guo nei ming zhu yun dong II (RTHK/TVB/ATV) (21-28/5/89) / Catalog Record

  Guo nei ming zhu yun dong II (RTHK/TVB/ATV) (21-28/5/89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 89 nian "Min zhu nü shen xiang" (18-6-89) / Catalog Record

  89 nian "Min zhu nü shen xiang" (18-6-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wu xian xin wen III (4-6-89) / Catalog Record

  Wu xian xin wen III (4-6-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Liang Guohua Beijing zhi lü, Chang cheng jiang hua (8-96) / Catalog Record

  Liang Guohua Beijing zhi lü, Chang cheng jiang hua (8-96) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Cheng Zhen, Wang Chaohua jiang hua / Catalog Record

  Cheng Zhen, Wang Chaohua jiang hua /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Guo nei ming zhu yun dong V (Za jin) (ATV/TVB) (5-89) / Catalog Record

  Guo nei ming zhu yun dong V (Za jin) (ATV/TVB) (5-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wei Jingsheng ji zhe hui zhuan ji (You xian) / Catalog Record

  Wei Jingsheng ji zhe hui zhuan ji (You xian) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xing qi er dang an : Liang Guohua : 4-6-96 / Catalog Record

  Xing qi er dang an : Liang Guohua : 4-6-96 /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Yan Jiaqi, Li lu, Wu'erkaixi deng dui liu si de kan fa (4-6-89) / Catalog Record

  Yan Jiaqi, Li lu, Wu'erkaixi deng dui liu si de kan fa (4-6-8...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 96 nian "jiao yin yu zhan jiao" / Catalog Record

  96 nian "jiao yin yu zhan jiao" /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wu'erkaixi / Catalog Record

  Wu'erkaixi /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Chai Ling fang wen / Catalog Record

  Chai Ling fang wen /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wang Xizhe chu yu hou te ji (4-93) / Catalog Record

  Wang Xizhe chu yu hou te ji (4-93) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Fang wen Jiang zemin : Gong shen Wang Dan / Catalog Record

  Fang wen Jiang zemin : Gong shen Wang Dan /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • You guan ren quan dian shi lu ying / Catalog Record

  You guan ren quan dian shi lu ying /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Beijing xue yun 89 (28-5-89). Catalog Record

  Beijing xue yun 89 (28-5-89).

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Bao diao qiang tan (7-10-96) / Catalog Record

  Bao diao qiang tan (7-10-96) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wang Dan pan xing (30-10-96) / Catalog Record

  Wang Dan pan xing (30-10-96) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • "Liu si" te ji (BBC) / Catalog Record

  "Liu si" te ji (BBC) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xin wen tou shi : Han Dongfang / Catalog Record

  Xin wen tou shi : Han Dongfang /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Keng qiang ji : shou qian shou / Catalog Record

  Keng qiang ji : shou qian shou /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 96 nian kang yi po hai Wang Dan you xing / Catalog Record

  96 nian kang yi po hai Wang Dan you xing /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wu xian ji Ya shi "liu si" xin wen ji zhuan ji (04-06-89) / Catalog Record

  Wu xian ji Ya shi "liu si" xin wen ji zhuan ji (04-06-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wang Dan, Wei Jingsheng jiang hua / Catalog Record

  Wang Dan, Wei Jingsheng jiang hua /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Tiananmen min zhu yun dong ji shi. Catalog Record

  Tiananmen min zhu yun dong ji shi.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Ya shi xin wen I (4-6-89) / Catalog Record

  Ya shi xin wen I (4-6-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wei cheng gao ji (xin wen pian) : 22-5-89, 23-5-89 / Catalog Record

  Wei cheng gao ji (xin wen pian) : 22-5-89, 23-5-89 /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Zhongguo min yun (15/4/89-5/89) / Catalog Record

  Zhongguo min yun (15/4/89-5/89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Mao Zedong pian duan / Catalog Record

  Mao Zedong pian duan /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 92 nian "sheng yuan Wang Juntao jue shi, yao qiu jie she zi you, che xiao fan ge ming zui (14-8-92) / Catalog Record

  92 nian "sheng yuan Wang Juntao jue shi, yao qiu jie she zi y...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Guo nei ming zhu yun dong IV zhi tu cheng (TVB/ATV) (5-89) / Catalog Record

  Guo nei ming zhu yun dong IV zhi tu cheng (TVB/ATV) (5-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Shi fang Luo Haixing xin wen pian ; Wang Juntao yu zhong xin wen pian (16-9-91) / Catalog Record

  Shi fang Luo Haixing xin wen pian ; Wang Juntao yu zhong xin ...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • He shang (Pu tong hua ban). Catalog Record

  He shang (Pu tong hua ban).

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Guo nei ming zhu yun dong III zhi tu cheng (TVB/ATV) (28/5-4/6/89) / Catalog Record

  Guo nei ming zhu yun dong III zhi tu cheng (TVB/ATV) (28/5-4/...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Hai wai Xianggang Hua ren lien hui / Catalog Record

  Hai wai Xianggang Hua ren lien hui /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wu'erkaixi yu Chai Ling jiang hua (6-89) / Catalog Record

  Wu'erkaixi yu Chai Ling jiang hua (6-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wang Dan pan xing (1996) / Catalog Record

  Wang Dan pan xing (1996) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Xue xi jing cheng. Catalog Record

  Xue xi jing cheng.

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 91 nian Zhi lian hui lun tan : Sheng yuan Liu Gang jue shi : pi pan ren quan bai pi shu (16-11-91) / Catalog Record

  91 nian Zhi lian hui lun tan : Sheng yuan Liu Gang jue shi : ...

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • 93 nian "liu si" si zhou nian ai guo min zhu da you xing / Catalog Record

  93 nian "liu si" si zhou nian ai guo min zhu da you xing /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Beijing xue yun 89 (28-5-89). Catalog Record

  Beijing xue yun 89 (28-5-89).

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • "Xianggang wu wen ti" : fang wen Situ Hua (1-3-94) / Catalog Record

  "Xianggang wu wen ti" : fang wen Situ Hua (1-3-94) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989
 • Wu xian xin wen I (4-6-89) / Catalog Record

  Wu xian xin wen I (4-6-89) /

  News broadcasts and interviews documenting the Tiananmen Square student-led democratic movement in 1989 and demonstrations in later years.

  • Original Format: Film, Video
  • Date: 1989