↓ Refine your search

Results: 1-25 of 130

 • Shengjing yu di quan tu.

  Scale ca. 1:600,000. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Warner purchase, no. 5. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text, distance charts, and inset of "Shengjing tu." AACR2

  • Contributor: Warner, Langdon
  • Original Format: Maps
  • Date: 1734
 • Shengjing quan tu.

  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2

  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1864
 • Catalog Record

  Rehe Sheng fan xian xin tu. Catalog Record Only

  Relief shown by hachures. Insets: Chifeng shi jie tu, scale 1:28,000 -- Chaoyang shi jie tu, scale 1:24,000. LC copy mounted on cloth backing.

  • Contributor: Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1930
 • Catalog Record

  Liaoning Sheng di tu ji = Liaoning / Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights.

  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 2009
 • Catalog Record

  Liaoning sheng di ming tu / Catalog Record Only

  Includes statistical table of administrative divisions.

  • Contributor: Liaoning Sheng (China). DI Ming Ban Gong Shi
  • Original Format: Maps
  • Date: 1993
 • Catalog Record

  Shenyang / Catalog Record Only

  Panel title: Shenyang daoyoutu = Shenyang dao you tu. Includes 6 ancillary maps. Text, descriptions of points of interest, restaurants, recreation facilities, temperature information, and route map on verso.

  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1983
 • Catalog Record

  Liaoning Sheng di tu / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes insets of Shenyang and location.

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 2008
 • Catalog Record

  Fengtian quan sheng di yu tu shuo / Catalog Record Only

  Reprint of: Fengtian quan sheng di yu tu shuo tu juan / Wang Zhixiu bian ji bing jiao kan. Guangxu 20 [1894].

  • Contributor: Gu Dao Bian Wei Hui
  • Original Format: Maps
  • Date: 2005
 • Catalog Record

  Liaoning zhi chuang shi yong di tu ce = Map's window of Liaoning / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Title from cover.

  • Contributor: Liaoning Jing Wei Ce Hui Ke Ji You Xian Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2007
 • Catalog Record

  Liaoning Sheng di tu ce = Liaoning Sheng dituce / Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Includes location maps, general information on each administrative division, and distance charts.

  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 2006
 • Catalog Record

  Dalian daoyoutu = Dalian dao you tu / Catalog Record Only

  Stamped on: 18 Oct 1982. Relief shown by shading. Panel title. Alternate title: Dalian. Includes tour guide map, area map, and 2 other ancillary maps. Community information, description of points of interest, shopping guide, route map, and other information on verso.

  • Contributor: Dalian Shi Gui Hua She Ji Yuan
  • Original Format: Maps
  • Date: 1982
 • Catalog Record

  Dalian niao ri kan tu lü you ban / Catalog Record Only

  Selected buildings shown pictorially. Relief shown by landform drawings and shading. Title from panel. Ancillary maps: Kao xin ji shu chan yeh yuan qu -- [City center] -- Dalian sen lin dong wu yuan you yuan dao you tu -- Zhaung He lu you jing qu jing dian shi yi tu -- Jinshi Tan you yuan shi yu tu -- Lushun Kou guan guang ...

  • Contributor: Dalian Shi Kan Cha Ce Hui Yan Jiu Yuan You Xian Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2010
 • Catalog Record

  Dalian niao kan tu lü you ban / Catalog Record Only

  Relief shown by shading. Title from panel. Includes 2 insets. Advertisements, 4 tourist maps, local transit, and tourist information on verso.

  • Contributor: Dalian Shi Kan Cha Ce Hui Yan Jiu Yuan You Xian Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2006
 • Catalog Record

  Shenyang jiao tong dao you tu = Shenyang jiaotong daoyou tu / Catalog Record Only

  Includes list of bus routes and advertisements. Ancillary maps of Liaoning Sheng, distance table, train schedule, and advertisements on verso.

  • Contributor: Shenyang Hua DI Ce Hui Ji Shu You Xian Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2010
 • Catalog Record

  Dalian di tu : lü you, jiao tong, shang wu, sheng huo : qi zhi tong = Mapple, chase tool / Catalog Record Only

  Includes insets of "Gao xin ke ji yuan Qu," "Jinshi Tan," and list of bus routes. Ancillary maps of "Dalian Shi quan tu," "Jinzhou Qu," "Lüxun Kou," "Kai fa Qu," descriptive list of tourist attractions, and tourist information on verso.

  • Contributor: Beijing Qi Zhi Tong Shu Ju Ke Ji You Xian Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2010
 • Catalog Record

  Dalian / Catalog Record Only

  Relief shown by shading. Panel title: Dalian daoyoutu = Dalian dao you tu. Includes 4 ancillary maps. Text, descriptions of points of interest, hotels, restaurants, recreation, temperature, public transportation, route map, and map of Lao-tung Park on verso.

  • Contributor: Dalian Shi Gui Hua She Ji Yuan
  • Original Format: Maps
  • Date: 1983
 • Catalog Record

  Liaoning sheng di tu / Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints, contours, and spot heights. Depths shown by gradient tints. Information on administrative divisions valid as of December 1986. Shen-yang and 9 other urban maps on verso.

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1987
 • Catalog Record

  Liaoning Sheng lü you jiao tong di tu ce / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Title from cover.

  • Contributor: Ha'Erbin DI Tu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 2003
 • Catalog Record

  Dalian Shi jiao tong lü you tu = Communication and tourist map of Dalian / Catalog Record Only

  Relief shown by shading. Title from panel. Includes 2 insets, list of companies, and advertisements. Advertisements, 3 tourist maps, airline, train, and bus information on verso.

  • Contributor: Dalian Shi Kan Cha Ce Hui Yan Jiu Yuan You Xian Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2006
 • Catalog Record

  Shenyang zhi chuang shi yong di tu ce = The map's window of Shenyang / Catalog Record Only

  Title from cover. Includes distance charts, list of buses, and train schedule.

  • Contributor: Liaoning Jing Wei Ce Hui Ke Ji You Xian Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2008
 • Catalog Record

  Shenyang jiao tong dao you tu / Catalog Record Only

  Panel title. Alternate title: Shenyang shi nei jiao tong tu. Includes inset of Shen-yang Railroad Station area and list/index of bus lines. Tourist information, area bus line map, hotel directory, 3 maps of business sections, and descriptive list of places of interest on verso.

  • Contributor: Liaoning Sheng DI 2 Ce Hui Da Dui
  • Original Format: Maps
  • Date: 1988
 • Catalog Record

  Liaoning Sheng shi yong di tu ce = Liaoning Sheng shiyong dituce / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes tourist information and distance charts.

  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 2004
 • Catalog Record

  Jinzhou, Jinxi, Xingcheng jiao tong you lan tu. Catalog Record Only

  Selected buildings shown pictorially. Panel title. Reproduction of both sides of printed map. Includes notes, area map "Liao-hsi tsou lan chiao tʻung lü yu tʻu," and ill.

  • Contributor: DI Zhi Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1989
 • Catalog Record

  Fengtian Sheng er wan wu qian fen zhi yi / Catalog Record Only

  Military topographic maps covers Liaoning Sheng, China. Surveyed 1914, engraved 1915, printed in 1947. Relief shown by contours, hachures, and spot heights. Sheets individually titled at top margin, e.g. Tiechang Bao. Each sheet individually numbered, e.g. Linyu Xian jin pang di 1 hao, B 46638. Includes index map to adjoining sheets.

  • Contributor: China. Zhili Lu Jun Ce Liang Ju.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1947
 • Catalog Record

  Liaoning sheng di tu / Catalog Record Only

  Laminated map. Includes inset showing air routes and business directory.

  • Contributor: Liaoning Sheng DI 3 Ce Hui Yuan Shi Ye Fa Zhan Gong Si.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1994