↓ Refine your search

Results

  • Taiwan di li tu

    Taiwan di li tu

    Bird's-eye-view. Covers Taiwan Zhen, Penghu Zhen, Taiwan Xian, Zhulo Xian, and Fengshan Xian. Shows busy life of native island people, also shows Qing officials, official offices, villiages, soliders, and defense walls during ...

    • Original Format: Maps
    • Date: 1683