• Catalog Record

    Heisei 15-nenbun zaisan hyōka kijunsho rosenkazu. Catalog Record - Electronic Resource Available

    Description based on: dai 3-bunsatsu, published in 2003? Title from cover. dai 3-bunsatsu. Tottori-shi, Kokufu-chō, Yonago-shi, Sakaiminato-shi, Kurayoshi-shi -- dai 4-bunsatsu. Matsue-shi, Yasugi-shi, Tamayu-chō, Hamada-shi, Gōtsu-shi, Izumo-shi, Hirata-shi, Masuda-shi, Tsuwano-chō, Ōda-shi -- dai 5-6-bunsatsu. Okayama-shi -- dai 7-bunsatsu. Okayama-shi, Kurashiki-shi, Sōja-shi, Hayashima-chō -- -- dai 9-bunsatsu. Naka-ku, Higashi-ku, Minami-ku, Naka-ku, Nishi-ku -- dai 10-bunsatsu. Asa Minami-ku, Asa Kita-ku, Kure-shi, Takehara-shi -- -- dai 13-bunsatsu. ...

    • Contributor: Japan. Hiroshima Kokuzeikyoku
    • Original Format: Maps
    • Date: 2003