↓ Refine your search

Results

Maps Catalog Record Skeleton map to illustrate generally the Agreement of Feb. 4, 1897, between Great Britain and China, modifying Convention of March 1st, 1894.                                          Contributor: Great Britain. War Office. Intelligence Division Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1978  
Maps Catalog Record Red world splits along Chinese border /                                          Contributor: Ap Newsfeatures (Firm) Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1963  
Maps Catalog Record Outline map of NEFA, eastern sector of the India-China border /                                          Contributor: India. Directorate of Advertising and Visual Publicity Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1962  
Maps Catalog Record Nepāla ra Cīna ko saṃpūrṇa simānāko naksā = Map of the Sino-Nepalese frontier-line.                                          Contributor: Nepāla Cīna Samyukta Sīmā Kamiṭi Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1961  
Maps China-India border.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1963 View catalog record  
Maps Catalog Record Tungkiang fukin kokkyō yōzu /                                          Contributor: Japan. Rikuchi Sokuryōbu. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1935  
Maps Catalog Record The Sino-Soviet border /                                          Contributor: Great Britain. Foreign and Commonwealth Office. Cartographic Section Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1976  
Maps Catalog Record Motor road map of North China /                                          Contributor: Rowland, G. V. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1920  
Maps Catalog Record China-USSR border, eastern sector.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1975  
Maps Catalog Record Liang shan di qu jiao tong yun shu bao zhang tu.                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1975  
Maps Catalog Record Tung-ning fukin kokkyō yōzu /                                          Contributor: Japan. Rikuchi Sokuryōbu. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1935  
Maps Catalog Record China-India border, western sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1988  
Maps Catalog Record Sha E ge zhan Zhongguo ling tu shi yi tu /                                          Contributor: Zhongguo LI Shi Bo Wu Guan Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1978  
Maps Catalog Record Atlas of the northern frontier of India.                                          Contributor: India (Republic) Ministry of External Affairs Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1963  
Maps Catalog Record Areas of the India-China border conflict.                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1962  
Maps Catalog Record Map of China - Indo-China border /                                          Contributor: Johnson, R. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1940  
Maps Catalog Record Eastern Mongolia, the Amoor region, and Manchuria showing the Russian Chinese frontier, etc. /                                          Contributor: Celestial Empire (Firm) Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1880  
Maps Catalog Record China-U.S.S.R. border, eastern sector                                          Contributor: United States. Army Topographic Command Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1971  
Maps China-U.S.S.R. border, western sector.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1969 View catalog record  
Maps Catalog Record Sino-Soviet border (western sector).                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1969  
Maps Catalog Record Zhonghua Renmin Gongheguo he Menggu Renmin Gongheguo bian jie di tu /                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1964  
Maps Catalog Record China-India border, western sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1980  
Maps China--North Viet-Nam boundary area.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1967 View catalog record  
Maps China-U.S.S.R. border, eastern sector ; China-U.S.S.R. border, western sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1965 View catalog record  
Maps Catalog Record China-U.S.S.R. border, western sector                                          Contributor: United States. Army Topographic Command Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1971  
Maps Catalog Record Sino-Soviet border (eastern sector).                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1969  
Maps Catalog Record Liang shan di qu jiao tong yun shu bao zhang tu.                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1984  
Maps Catalog Record China-Vietnam boundary markers.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1979  
Maps Catalog Record China-North Vietnam border area.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - Catalog Original Format: Maps Date: 1965  
Maps Catalog Record Communist China northern border area. 12-69.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1969  
Maps Catalog Record Aomen te bie xing zheng qu you er shi shi ji kai shi de yan bian /                                          Contributor: Macau. Direcção Dos Serviços De Cartografia E Cadastro Site: Catalog Original Format: Maps Date: 2005  
Maps China-Nepal boundary.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1968 View catalog record  
Maps Manchuria-U.S.S.R. boundary.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1960 View catalog record  
Maps Zhong E jiao jie quan tu.                                          Contributor: Hong, Jun Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1890 View catalog record  
Maps China-India border.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1988 View catalog record  
Maps Catalog Record Guang yu tu /                                          Contributor: Luo, Hongxian Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1627  
Maps China-Pakistan boundary.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1968 View catalog record  
Maps China's claimed straight baselines.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1996 View catalog record  
Maps Catalog Record Shi luo de jiang yu : Qing ji xi bei bian jie bian qian tiao yue yu tu te zhan /                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 2010  
Maps Catalog Record China-India border, eastern sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1988  
Maps Catalog Record Zhong Ying hui Mian nan zhang lai ding jie wei yuan hui di tu : Minguo 26 nian 12 yue kai shi ze liang 26 ...                                          Contributor: China. Wai Jiao Bu. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1941  
Maps Catalog Record Map of the boundary between China's Sinkiang and the contiguous areas the defence of which is under the actual control of Pakistan.                                          Contributor: Survey of Pakistan Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1966  
Maps China-USSR border, eastern sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1977 View catalog record  
Maps China-USSR border, western sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1977 View catalog record  
Maps Catalog Record Jiu bian tu shuo : bu fen quan : Ming Longqing 3 nian kan ben /                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1981  
Maps Catalog Record China-India border.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1983  
Maps Catalog Record Uttarī Bhārata ; Bhārata-Cina sīmā.                                          Contributor: India Publishing House Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1960  
Maps Catalog Record [Liang shan di qu jiao tong yun shu bao zhang tu].                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1985  
Maps Catalog Record China-India border, eastern sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1980  
Maps Catalog Record Zhong E guo jing di fang jiao tong tu.                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1918  
Maps Catalog Record Di tu de jian zheng : Zhongguo jiang yu bian qian yu di tu fa zhan = Ditu de jianzheng /                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 2011  
Maps China-U.S.S.R. border, western sector.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1964 View catalog record  
Maps Catalog Record Menggu di qu xian dai yan bian tu /                                          Contributor: Wu, Heling, Menggu Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1975  
Maps China-USSR border.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1988 View catalog record  
Maps Dian Yue Yuenan lian jie yu tu.                                          Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju. Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1870 View catalog record  
Maps Catalog Record Pictorial view of Chinese aggression : Awake, arise and stop not till the goal is reached.                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1964  
Maps Catalog Record Map of Hongkew or the American Settlement.                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1873  
Maps Afghanistan-China Boundary. 4-69.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1969 View catalog record  
Maps Catalog Record Atlas of the northern frontier of India.                                          Contributor: India. Ministry of External Affairs Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1960  
Maps Catalog Record Zhongguo xi bei guo ji lu xian tu.                                          Site: Catalog Original Format: Maps  
Maps Catalog Record Hulin fukin kokkyō yōzu /                                          Contributor: Japan. Rikuchi Sokuryōbu. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1935  
Maps Catalog Record The Sinkiang-Kazakhstan border /                                          Contributor: Great Britain. Foreign and Commonwealth Office. Cartographic Section Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1976  
Maps Catalog Record Suifenho fukin kokkyō yōzu.                                          Contributor: Japan. Rikugun. Sanbō Honbu Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1935  
Maps China-Viet-nam boundary.                                          Contributor: United States. Central Intelligence Agency Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1964 View catalog record  
Maps Catalog Record Nepāla ra Cīna ko saṃpūrṇa simānāko naksā = Ni-Chung pien chieh chʻüan hsien tʻu = Map of the Sino-Nepalese frontier-line.                                          Contributor: Nepāla Cīna Samyukta Sīmā Kamiṭi Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1963  
Maps China-Vietnam border area.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1988 View catalog record  
Maps Catalog Record [Chūgoku, Roshia kokkyō fukinzu].                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1945  
Maps Catalog Record China-USSR border, western sector.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1975  
Maps Catalog Record Guang yu tu /                                          Contributor: Luo, Hongxian Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1558  
Maps Catalog Record China-Vietnam boundary markers.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1979  
Maps Catalog Record Map of northern India : (India-China boundary).                                          Contributor: Anand Sawhney & Co. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1963  
Maps China-U.S.S.R. border, eastern sector.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Geography and Map Division - General Maps - American Memory - Catalog Original Format: Maps Date: 1969 View catalog record  
Maps Catalog Record Heiho fukin kokkyō yōzu /                                          Contributor: Japan. Rikugun. Sanbō Honbu Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1935  
Maps Catalog Record Shi wan fen zhi yi Nei Wai Meng jiao jie tu /                                          Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1918  
Maps Catalog Record Chitra Uttari Bharat : (Bharat-China Sima).                                          Contributor: Anand Sawhney & Co. Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1963  
Maps Catalog Record Guang yu tu /                                          Contributor: Luo, Hongxian Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1579  
Maps Catalog Record Sino-mongolian border, December 1962.                                          Contributor: United States. Army Topographic Command Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1971  
Maps Catalog Record China-India border area.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1977  
Maps Catalog Record Map to illustrate Convention of March 1st, 1894, between Great Britain and China : from the map of Upper Burma, by the Surveyor General of ...                                          Contributor: Great Britain. War Office. Intelligence Division Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1978  
Maps Catalog Record China-Vietnam border area.                                          Contributor: [United States. Central Intelligence Agency] Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1979  
Maps Catalog Record Outline map of Ladakh, western sector of the India-China boundary /                                          Contributor: India. Directorate of Advertising and Visual Publicity Site: Catalog Original Format: Maps Date: 1962