↓ Refine your search

Results

  • Zhejiang yan hai yao kou quan tu /

    Covers from Hangzhou Bay, Jiangsu to Oujiang, Wenzhou fu. Shows defense along coastal areas of Jiaxing, Hangzhou, Shaoxing, Ningbo, Taizhou, and Wenzhou. Relief shown by Shading and hachures. Oriented with north toward ...

    • Contributor: Shen, Yingjing
    • Original Format: Maps
    • Date: 1906