↓ Refine your search

Results: 1-25 of 141

 • Catalog Record

  Taizhong Shi jie dao tu / Catalog Record Only

  "Zhonghua Minguo 39 nian 5 yue xiu ce 41 nian 12 yue zhen xiu 42 nian 1 yue zhi yin." Inset: Taizhong Shi jin jiao tu. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 742. "中華民國三十九年五月修測四十一年十二月增修四十二年一月製印." Inset: 臺中市近郊圖.

  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Lian Qin Zong Bu. Ce Liang Chu
  • Original Format: Maps
  • Date: 1953
 • Catalog Record

  [Taizhong shi jie guan guang tu] Sightseeing map of Taichung City. Catalog Record Only

  Scale 1:8,000. Chinese; title, district, and major streets in Chinese and English. Includes area map, street index, and index to points of interest. AACR2

  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1970
 • Catalog Record

  Taizhong shi jie tu = Map of Tai Chung / Catalog Record Only

  Includes inset of tourist attractions in Taichung and vicinity, ill., and index.

  • Contributor: Nan Hua Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Tainan shi jie dao tu ; Tainan shi quan tu / Catalog Record Only

  Includes street indexes and inset of Yung-kʻang hsiang.

  • Contributor: Jing Wei Wen Hua Tu Shu Chu Ban She. Bian Ji Bu.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1991
 • Catalog Record

  Da Taizhong du hui bai ke quan tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Includes index.

  • Contributor: Hu Wai Sheng Huo Tu Shu Gong Si (Taiwan). DI Tu Zhi Zuo Bu.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1999
 • Catalog Record

  Taizhong shi jie tu / Catalog Record Only

  Indexed. Six indexed city maps on verso: Qingshui zhen -- Fengyuan shi -- Dongshi zhen -- Wuqi zhen -- Dajia zhen -- Shalu zhen -- Wufeng xiang.

  • Contributor: Jing Wei Tu Shu You Xian Gong Si. Bian Ji Bu.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1986
 • Catalog Record

  Taidong Xian di tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Includes insets of Taidong Zhen, Yulan Xiang, and location map. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 992

  • Contributor: Chen, Yiren
  • Original Format: Maps
  • Date: 1968
 • Catalog Record

  Tainan xian di tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Includes location map and tourist map of Tʻai-nan hsien. Indexed route maps of 8 cities on verso: Madou zhen -- Xinying shi -- Jiali zhen -- Yanshui zhen -- Shanhua zhen -- Xinhua zhen -- Xuejia zhen -- Baihe zhen.

  • Contributor: Jing Wei Tu Shu You Xian Gong Si. Bian Ji Bu.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1985
 • Catalog Record

  Taizhong Shi jie tu = Map of Taichung City. Catalog Record Only

  Selected place names also in English. Insets: Taizhong Shi jin jiao tu, scale 1:400,000 -- Taizhong Shi gong gong qi che lu xian lue tu. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 119 Insets: 臺中市近郊圖, scale 1:400,000 -- 臺中市公共汽車路線略圖.

  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1968
 • Catalog Record

  Taidong Xian di tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Includes insets of Taidong Zhen, Yulan Xiang, and location map. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 885

  • Contributor: Chen, Yiren
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Taidong xian quan tu / Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Includes insets of Tʻai-tung chen and Lanyü hsiang.

  • Contributor: Lin, Huan TʻAng
  • Original Format: Maps
  • Date: 1971
 • Catalog Record

  Taizhong Xian quan tu = Map of Tai Chung Hsien / Catalog Record Only

  Relief shown by form lines and spot heights. Insets: Fengshan Zhen jie dao tu -- Wei zhi tu. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 332B Insets: 鳳山鎮街道圖 -- 位置圖.

  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1962
 • Catalog Record

  Taidong xian di tu : fu Taidong shi di tu ji guan guang you lan ming sheng / Catalog Record Only

  Relief of shown by contours and spot heights. Chinese. Selected place names also in English. Includes index to the city map, location map, tourist map of Tʻai-tung hsien, and insets of Lü Tao and Lan Yü.

  • Contributor: Jing Wei Tu Shu You Xian Gong Si. Bian Ji Bu.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1997
 • Catalog Record

  Zui xin ban Taidong Xian di tu : fu Taidong Shi jie tu, Taidong Xian you lan zhi nan. Catalog Record Only

  Relief shown by form lines and spot heights. Title from cover. Includes index to the city map, location map, tourist map of Tʻai-tung hsien, and insets of Lü Tao and Lan Yü.

  • Contributor: Da Yu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1999
 • Catalog Record

  Tainan Xian xing zheng di tu. Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Indexed 7 local route maps on verso.

  • Contributor: Da Yu Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 2004
 • Catalog Record

  Taidong xian di tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Cover title: Taidong xian di tu = Map of Tai Tung County. Includes insets of Tʻai-tung shih and Lan-yü hsiang, and location map.

  • Contributor: Nan Hua Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1976
 • Catalog Record

  Tainan shi jie guan guang tu. Tourist map of Tainan City. Catalog Record Only

  Scale 1:9,000. Chinese. Districts, title, and major streets in Chinese and English. Includes area map and enlargements of Anping District and Annang District. AACR2

  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1970
 • Catalog Record

  Taizhong Shi tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Insets: Wei zhi tu -- Taizhong Shi jie dao tu. Includes index. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 229C Insets: 位置圖 -- 基隆市街道圖 .

  • Contributor: Taiwan. Min Zheng Ting
  • Original Format: Maps
  • Date: 1959
 • Catalog Record

  Taidong Xian quan tu / Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Selected place names also in English. Insets: Taidong Zhen jie dao tu -- Lanyu Xiang. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 358B Insets: 臺東鎮街道圖 -- 蘭嶼鄉.

  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1968
 • Catalog Record

  Tainan xian di tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours. Cover title: Tainan xian di tu = Map of Tainan County. Includes inset of Hsin-yin chen, inset showing the southern tip of Tʻai-nan hsien, and location map.

  • Contributor: Nan Hua Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1975
 • Catalog Record

  Taidong Xian di / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Tourist map and 7 local route maps on verso. Includes index.

  • Contributor: Jiang, Shuduan
  • Original Format: Maps
  • Date: 2003
 • Catalog Record

  Da Taizhong du hui bai ke quan tu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. "New life maps"--Cover. Includes index.

  • Contributor: Hu Wai Sheng Huo Tu Shu Gong Si (Taiwan). DI Tu Zhi Zuo Bu.
  • Original Format: Maps
  • Date: 2003
 • Catalog Record

  Tainan Shi jie tu = Map of Tainan City / Catalog Record Only

  Selected place names also in English. Insets: Annan qu tu -- Anping qu tu -- Tainan qi che lu xian tu. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 266 Insets: 安南區圖 -- 安平區圖 -- 臺南汽車路線圖.

  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1960
 • Catalog Record

  Tainan shi jie tu = Map of Tainan / Catalog Record Only

  Includes ill., index, insets of An-nan district and An-pʻing district, and ill.

  • Contributor: Nan Hua Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  [Taizhong shi jie tu] Map of Taichung City. Catalog Record Only

  Scale 1:10,000. Chinese; title, districts, and major street names in Chinese and English. Includes index and area map. AACR2

  • Contributor: Nan Hua Chu Ban She
  • Original Format: Maps
  • Date: 1974