↓ Refine your search

Results 1 - 4 of 4

 • Catalog Record

  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ / Catalog Record Only

  "Nộp lưu chiểu tháng 9/1996." Includes notes and source material and statistical information. "Số xuất bản 01/XB, số đăng ký 34." 1 map : col. ; 79 x 59 cm.

  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản Đo
  • Original Format: Maps
  • Date: 1996
 • Catalog Record

  Chiến dịch Điện Biên Phủ / Catalog Record Only

  "Nộp lưu chiểu tháng 9/1996." Includes inset of "Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân, 1953-1954," explanatory note, and source material information. "Số xuất bản 01/BĐ, số in 36/TN." 1 map : col. ; 91 x 69 cm.

  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản Đo
  • Original Format: Maps
  • Date: 1996
 • Catalog Record

  Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ / Catalog Record Only

  "Nộp lưu chiểu tháng 9/1996." Includes notes, source material, and statistical information. "Số xuất bản 01/XB, số đăng ký 34." 1 map : col. ; 79 x 59 cm.

  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản Đo
  • Original Format: Maps
  • Date: 1996
 • Catalog Record

  Cuộc tỏ̂ng tié̂n công và nỏ̂i dậy, 1975 / Catalog Record Only

  "Nộp lưu chiểu tháng 8 năm 1997." Includes chronologies, notes, and inset of "Hướng tiến công của quân ta giải phóng các hải đảo." 1 map : col. ; 87 x 57 cm.

  • Contributor: Ngô, Đạt Tam
  • Original Format: Maps
  • Date: 1997