• Catalog Record

  Stockholms kartan 1973, bussar, T-banor, tåg. Catalog Record Only

  Shows transit routes and house numbering system. Legend captions in Swedish, English, German, and French. Panel title. At head of title: SL. "Copyright AB Kartografiska Institutet Stockholm 1973." Includes notes, transit route directories, ancillary maps of rapid transit and suburban rail lines, 2 insets, and col. ill. [Central Stockholm] -- [Metropolitan Stockholm]. LC copy stained by red wine. 2 maps on 1 sheet : ...

  • Contributor: Kartografiska Institutet, Ab.
  • Original Format: Maps
  • Date: 1973
 • Catalog Record

  Spårtrafik med tvärförbindelser, zonkarta Stockholm : gäller från januari 1998 = Rail network with connecting services / Catalog Record Only

  Legend in Swedish and English. Panel title. Includes text and col. ill. [Spårtrafik med tvärförbindelser i Storstockholm : diagrammatisk karta] -- Zonkarta, Stockholms län. 2 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 29 x 31 cm. and 41 x 29 cm., sheet 30 x 42 cm., folded to 15 x 11 cm.

  • Contributor: Stockholm (Sweden). Stadsbyggnadskontoret
  • Original Format: Maps
  • Date: 1997
 • Catalog Record

  Stockholm trafikkarta med gaturegister : den enda Stockholmskarta som visar enkelriktningar, gågator, förbud mot höger- resp. vänstersväng, tunnelbana med stationer, perkering, vägportar, taxi, toiletter, och mycket annat, dessutom specialkarta över Stor-Stockholm med ... Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights on metropolitan area map. Depths shown by contours on metropolitan area map. Text and legends in Swedish, English, and German. Panel title. Includes text, 2 insets, ancillary maps of Vällingby and Farsta, street indexes, and col. ill. "330563." [Central Stockholm] -- Stockholm med förorter. 2 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 68 x 88 cm. and ...

  • Contributor: Liberkartor
  • Original Format: Maps
  • Date: 1985
 • Catalog Record

  SL Stockholms kartan 1982-83. Catalog Record Only

  Shows transit routes and house numbering system. Part of legend in Swedish, English, German, and French. Panel title. "Copyright Esselte kartor AB 1982." Includes text, transit route directories, ancillary map of night services, and col. ill. Insets: Staden Mellan Broarna -- SL nattrafik -- Tunnelbana -- Järnvägslinjer. [Central Stockholm] -- [Metropolitan Stockholm] 2 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 64 x ...

  • Contributor: Esselte Kartor (Firm)
  • Original Format: Maps
  • Date: 1982
 • Catalog Record

  Stockholm, Stockholms officiella turistkarta / Catalog Record Only

  Selected buildings shown pictorially. Legend and directories in Swedish and English. Panel title. "Godkänd ... Lantmäteriverket 199803-06." Includes street index and diagrammatic subway-system map (inset). Street index and tourist-office directories on verso. Maps on verso: [Stockholms län] -- (J) Lokaltåg = Railways [diagrammatic] -- [Stockholm metropolitan area] -- Gamla Stan. 1 map : col. ; 41 x 59 cm., folded to 21 x 12 ...

  • Contributor: Stockholm (Sweden). Stadsbyggnadskontoret
  • Original Format: Maps
  • Date: 1998
 • Catalog Record

  Kart-, infofolder-97, Stockholm, Gamla Stan / Catalog Record Only

  Title from panel. LC copy imperfect: Use-worn, annotated in black marker ink, adhesive labels affixed. DLC Includes notes, street index, ancillary subway/commuter-rail diagrammatic map, col. ill., and indexed advertisements. [Centrala Stockholm med Gamla Stan] -- [Stockholm stad]. 2 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 30 x 34 cm. and 29 x 41 cm., sheet 42 x 60 cm., folded to 21 ...

  • Contributor: Kartago (Firm)
  • Original Format: Maps
  • Date: 1997
 • Catalog Record

  Järnvägskarta. Catalog Record Only

  Scale ca. 1:1,200,000. "Kompletterad t o m den 12 maj 1968." Indexed. Insets: Göteborgstrakten.--Stockholmstrakten.--Skåne. col. map 54 x 74 cm.

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1968
 • Catalog Record

  Järnvägskarta Sverige, SJ. Catalog Record Only

  Scale 1:2,500,000. Relief shown by gradient tints and shading. Insets: Stockholmsområdet.--Göteborgsområdet.--Malmöområdet. col. map 70 x 27 cm.

  • Contributor: Svenska Järnvägsföreningen
  • Original Format: Maps
  • Date: 1970
 • Catalog Record

  Kartor öfver utsträckningen af Sveriges jemte Norges och Danmarks jernväger vid slutet af hvarje år under tjugufemårsperidoden 1856-1880. Catalog Record Only

  1 atlas (25 unnumbered pages) : color maps ; 39 cm

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1881
 • Catalog Record

  SL Stockholmskartan 1984-85, buss-, tåg- och tunnelbanelinjer i inner- och ytterstad = Stockholm map, bus, rail, and metro lines in the inner and outer city. Catalog Record Only

  Title and legends in Swedish and English. Panel title. "Copyright Esselte Kartor AB 1984." Includes notes, transit route directories, 4 insets, ancillary map of night services, and col. ill. [Central Stockholm] -- [Metropolitan Stockholm]. 2 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 64 x 96 cm. and 64 x 71 cm., sheet 64 x 96 cm., folded to 22 x 12 cm.

  • Contributor: Esselte Kartor (Firm)
  • Original Format: Maps
  • Date: 1984
 • Catalog Record

  Post- och järnvägs karta över Sverige. Catalog Record Only

  Shows regional post-code prefixes and boundaries. Cover title. Copyright: (C) Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1973. Accompanied by index: Sveriges postanstalter m.m. 10 p. ; 23 cm. Includes 6 insets. Text, sheet-index map, and ill. on cover. Cover of LC copy rubber-stamped, staple-holed, has adhesive labels affixed. 1 map on 7 sheets : col. ; 144 x 64 cm., sheets 48 x 23 cm. or ...

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1973
 • Catalog Record

  Stockholm, turistkarta = Tourist map / Catalog Record Only

  Swedish and English. Panel title. Includes street index, subway-system diagram, and col. ill. Index to points of interest and tourist-office directory on verso. Maps on verso: Centrala innerstaden : skala 1:5 000 = City centre -- Stockholms län : skala 1:250 000 = Stockholm County -- (J) Lokaltåg = Railways [diagrammatic]. 1 map : col. ; 80 x 80 cm., on sheet 85 x ...

  • Contributor: Stockholm (Sweden). Stadsbyggnadskontoret
  • Original Format: Maps
  • Date: 1994
 • Catalog Record

  Järnvägskarta med SJ distrikt och trafikområden : [Sverige] / Catalog Record Only

  Scale not given. "Särtryck ur SJ Frakthandbok." "4-3.77." 1 map : col. ; on sheet 61 x 30 cm.

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1977
 • Catalog Record

  Stora Stockholmskartan : ICC 97 = The greater Stockholm map = Die grosse Stockholmkarte / Catalog Record Only

  Panel title. Includes indexes, ancillary subway-system map, and col. ill. Text, descriptive indexes, and directories on verso. Maps on verso: Centrala innerstaden = City centre -- (J) Lokaltåg = Railways -- Stockholms län = Stockholm County. LC copy use-worn, torn at fold lines, annotated in ink, stained. 1 map : col. ; 80 x 80 cm., folded to 22 x 14 cm.

  • Contributor: Stockholm (Sweden). Stadsbyggnadskontoret
  • Original Format: Maps
  • Date: 1997
 • Catalog Record

  Post- och järnväggskarta över Sverige. Catalog Record Only

  Scale 1:1,100,000. Indexed. Insets: Sundsvalls omgivningar.--Göteborgs omgivningar.--Skåne.--Stockholms omgivningar. col. map 92 cm. in diameter.

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1967
 • Catalog Record

  Trafikkarta Stockholm : skala 1:10 000, med gaturegister : enkelriktningar, gågator, påbjuden körriktning, avstängda gator, T-bana, toiletter, taxi, vägportar och mycket annat : dessutom specialkarta, i skala 1:40 000, över Stor-Stockholm med ... Catalog Record Only

  Central Stockholm map shows house numbering system. Relief shown by spot heights on metropolitan area map. Depths shown by contours on metropolitan area map. Text and legends in Swedish, English, and German. Cover title. Accompanied by: Gatuförteckning för centrala staden ([12] p. : maps ; 23 cm.). Includes text, inset of "Gamla Stan," col. ill. of parking signs, and coat of arms. "944868. 946848." ...

  • Contributor: Liberkartor
  • Original Format: Maps
  • Date: 1981
 • Catalog Record

  Post- och järnvägskarta över Sverige. Catalog Record Only

  Scale 1:1,100,000. "Kartan avser förhallandena hösten 1975." Includes indexes and 4 insets. col. map 92 cm. in diameter.

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1976
 • Catalog Record

  Trafikkarta 76 över Stockholm, centrala staden / Catalog Record Only

  Scale 1:10,000. Cover title: Stockholm trafikkarta. Shows house numbering system. "504068-1976." Includes text, insets of "Slussen" and "Staden Mellan Broarna," and col. ill. Road and railroad map of "Stockholm med förorter" on verso. Accompanied by index. ([12] p. : maps ; 23 cm.) 1 map : col. ; on sheet 68 x 88 cm. fold. in cover 24 x 15 cm.

  • Contributor: Liberkartor
  • Original Format: Maps
  • Date: 1976
 • Catalog Record

  Stockholm / Catalog Record Only

  Covers central districts. Street index and diagrammatic "Lokaltåg" and "Tunnelbana" maps on verso. "88068." 1 map : col. ; 51 x 68 cm., folded to 17 x 9 cm.

  • Contributor: Lantmäteriet/Liberkartor (Firm)
  • Original Format: Maps
  • Date: 1988
 • Catalog Record

  Stockholms officiella besökskarta = Official visitors map of Stockholm : Stockholm--the capital of Scandinavia / Catalog Record Only

  Selected buildings shown pictorially on city map. Relief shown by shading on regional map. Text, title, and legend in Swedish and English. Title from panel. "Godkänd ur sekretessynpunkt Lantmäteriverket 2007-06-29." Includes text, tourist information, city street index, ancillary diagrammatic rail transit-system map, Gamla Stan inset, and color illustrations. [Stockholms stad = Stockholm City] -- [Stockholms län = Stockholm County]. 2 maps on 1 sheet ...

  • Contributor: Stockholm (Sweden). Stadsbyggnadskontoret
  • Original Format: Maps
  • Date: 2007
 • Catalog Record

  Järnvägskarta Sverige / Catalog Record Only

  Relief shown by shading and spot heights. "Copyright Esselte kartor AB, Stockholm 1984." Includes text, network inset, 2 regional insets, and col. ill. 1 map : col. ; 117 x 57 cm., folded to 30 x 20 cm.

  • Contributor: Esselte Kartor (Firm)
  • Original Format: Maps
  • Date: 1984
 • Catalog Record

  Stockholm / Catalog Record Only

  Covers central area. Indexed. Subway and passenger rail system diagrams on verso. "88068." 1 map : col. ; 52 x 68 cm., folded to 19 x 9 cm.

  • Contributor: Sweden. Statens Lantmäteriverk
  • Original Format: Maps
  • Date: 1988
 • Catalog Record

  Järnvägskarta med SJ distrikt och trafikområden : [Sverige] / Catalog Record Only

  "1980-03." Text, directories, and diagram of "SJs organisation" on verso. "A3." LC copy has punch-holes at bottom. 1 map : col. ; 60 x 30 cm., folded to 21 x 30 cm.

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1980
 • Catalog Record

  Stockholms stad, turistkarta = Tourist map / Catalog Record Only

  Swedish and English. Panel title. Includes indexes, railroad and subway system diagrams, and col. ill. Stockholms innerstad = Inner Stockholm -- Centrala innerstad = City centre -- Stockholms ytterområde = Stockholm and surrounding areas. 3 maps on 1 sheet : both sides, col. ; 83 x 80 cm. or smaller, sheet 85 x 96 cm., folded to 22 x 14 cm.

  • Contributor: Stockholm (Sweden). Standsbyggnadskontoret
  • Original Format: Maps
  • Date: 1988
 • Catalog Record

  Post- och jarnvägskarta över Sverige. Catalog Record Only

  Scale 1:1,100,000. Indexed. Insets: Sundsvalls omgivningar.--Göteborgs omgivningar.--Skåne.--Stockholms omgivningar. col. map 92 cm. in diameter.

  • Contributor: Generalstabens Litografiska Anstalt
  • Original Format: Maps
  • Date: 1972