• Catalog Record

  Nagasaki-shi : shin chōmei, gaiku dai 1--dai 6. Catalog Record Only

  Cadastral Map. Title from cover. "Chosakuken tōroku dai 7696-gō no 1" 1 atlas (95, 13 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Atami-shi : tsuketari Ajiro, Izumi. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. 1 atlas (40, 5 p.) : maps ; 26 x 39 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1965
 • Catalog Record

  Toyokawa-shi : Mito, Kozakai-chō. Shinjō-shi : Ichinomiya-chō. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken tōroku dai 7733-gō no 1" 1 atlas (43, 9 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Tokuyama-shi, Nanʼyō-chō : tsuketari Kano, Tsuno. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken tōroku dai 7760-gō no 1" 1 atlas (83, 9 p.) : maps ; 25 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Kudamatsu, Hikari : tsuketari Kumage-cho, Yamato-mura. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. 1 atlas (64, 5 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Yanagawa-shi : tsuketari Setaka-machi, Mitsuhashi-machi, Yamato-machi. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7739-gō no 1" 1 atlas (34, 2 p.) : maps ; 26 x 39 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Kitakyūshū-shi Yahata-ku. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7700-gō no 1" [1] Tōbu -- [2] Seibu. [1] 東部 -- [2] 西部. 1 atlas (2 v.) : maps ; 27 x 39 cm. [1] 東部 -- [2] 西部.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Usuki-shi. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. 1 atlas (44 p.) : maps ; 27 x 39 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Hagi, Nagato-shi : tsuketari Misumi-chō. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. 1 atlas (61, 3 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Kitakyūshū-shi Moji-ku. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken tōroku dai 7701-gō no 1" [1] Mojikō chiku -- [2] Dairi chiku. [1] 門司港地区 -- [2] 大里地区. 1 atlas (2 vols. ) : maps ; 26 x 38 cm. [1] 門司港地区 -- [2] 大里地区.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Nakama-shi (Mizumaki-chō, Ashiya-machi, Onga-chō, Okagaki-machi). Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7738-gō no 1" 1 atlas (64, 4 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Beppu-shi. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7748-gō no 1" 1 atlas (56, 21 p.) : col. maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Kitakyūshū-shi Kokura-ku. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7702-gō no 1" 1 atlas (140, 16 p.) : maps ; 26 x 39 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Itoshima-gun. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. 1 atlas (4, 22 p.) : maps ; 27 x 39 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Taku-shi, Ogi-machi, Ushizu-chō : Ogi-gun. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. 1 atlas (41, 5 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Miyazaki-shi : tsuketari Sadohara-chō, Kiyotake-chō, Tano-chō. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7751-gō no 1" 1 atlas (79, 18 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Yamaguchi-shi, Ogōri-chō: tsuketari Ajisu-chō. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken tōroku dai 7754-gō no 1" 1 atlas (72, 8 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Kitakyūshū-shi Tobata-ku. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7699-gō no 1" 1 atlas (51, 8 p.) : maps ; 26 x 39 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Gifu-shi. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken tōroku dai 7685-gō no 1" 1 atlas (144, 9 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Karatsu-shi : tsuketari Higashimatsuura-gun. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken tōroku dai 7742-gō no 1" 1 atlas (84, 6 p.) : maps ; 27 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Munakata-gun, Kasuya-gun. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. 1 atlas (36 p.) : maps ; 27 x 39 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1963
 • Catalog Record

  Ube-shi : tsuketari Ajisu-chō. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7761-gō no 1" 1 atlas (93, 17 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Tokushima-shi, Naruto-shi. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover title. "Chosakuken dai 7687-gō no 1" 1 atlas (98, 20 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1965
 • Catalog Record

  Saga-shi, Saga-gun. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7697-gō no 1" 1 atlas (95, 12 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964
 • Catalog Record

  Kumamoto-shi. Catalog Record Only

  Cadastral map. Title from cover. "Chosakuken dai 7681-gō no 1" 1 atlas (130 p.) : maps ; 26 x 38 cm.

  • Contributor: Zenrin Shuppansha
  • Original Format: Maps
  • Date: 1964