Maps Image 1 of Huang He xia you zha ba tu.

Bibliographic Information