Maps Numazuhon-machi, Higashimakado-mura, tou-son ohayashi ōzakai ezu.

Bibliographic Information