Skip to main content

↓ Refine your search

  • Photos, Prints, Drawing

    Waukesha, Wis.

    Bird's-eye view of Waukesha, Wisconsin.

    • Contributor: Kurz, Louis
    • Date: 1857