↓ Refine your search

  • Waukesha, Wis.

    Bird's-eye view of Waukesha, Wisconsin.

    • Contributor: Kurz, Louis
    • Original Format: Photos, Prints, Drawings
    • Date: 1857