Collection Items

 • Periodical
  Hazine-yi evrak. Weekly Began with: Sene 1, numara 1 (1 Mayıs 1297 [13 May 1881]); ceased with: Sene 2, numara 20, published in 1303 [1886]? Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Founder and publisher: Mahmut Celâleddin. Turkish Arabic script. Library of Congress. Karl Süssheim Collection, no. 666. Süssheim Collection, gift of Yale University, March 1992. Description based on: [Sene 1],...
  • Contributor: Karl Süssheim Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Mahmut Celâleddin
  • Date: 1881-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Muhtasar tarih-i umumi
  Tarih-i umumi
  Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Turkish Arabic script. Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the...
  • Contributor: Mizancı Murad - Abdülhamid II Collection (Library of Congress)
  • Date: 1883-01-01

  Resource: View All Pages

 • Periodical
  Mecmua-i fünūn-i askeriye.
  Meǧmūʻa-i fünūn-i ʻaskeriye | Fünun askeriye
  Cumadelâhire 1299 (Apr. 1882)- Title from caption. Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national...
  • Contributor: Turkey. Harbiye Nezareti. Umum Erkân-I Harbiye Dairesi - Abdülhamid II Collection (Library of Congress)
  • Date: 1882-01-01

  Resources: View All Pages View All Pages

 • Book/Printed Material
  Solakzade tarihi.
  Tarih-i Solakzade
  Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Turkish; Arabic script. Date on t.p.: 1297. Özege, M.S. Eski harflerle, 18191
  • Contributor: Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Solakzade, Mehmet Hemdemî Çelebi
  • Date: 1880-01-01

  Resource: View All Pages

 • Periodical
  Mirʼat-i alem. Irregular Numara 1 (22 Teşrin-i sâni 1881)- ; cild-i 1, no.23/24 [1882])- Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Inconsistencies in numbering and dates. Turkish Arabic script. Latest issue consulted: Sene 1, cild-i 1, adet 6 (16 Safer 1302 = 22 Teşrin-i evvel 1300).
  • Contributor: Abdülhamid II Collection (Library of Congress)
  • Date: 1882-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Medhal-i fıkıh Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Turkish Arabic script. Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the...
  • Contributor: Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdüssettar
  • Date: 1882-01-01

  Resource: View All Pages

 • Periodical
  Düstur Annual (irregular) Began with [1. tertip, cilt 1] in 1279 [1863]. "Kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları (Andlaşmalar ve Sözleşmeler, Tüzükler, Yönetmelikler), Anayasa Mahkemesi Kararları ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay İçtihadı Birleştirme Kararlarını kapsamaktadır, " <5. tertip, cilt 38 (1 Ekim 1998/30 Eylül 1999)--> [Birinci tertip, cilt 1]-8 (1863-1908); 2. tertip, cilt...
  • Contributor: Turkey - Abdülhamid II Collection (Library of Congress)
  • Date: 1863

  Resources: View All Pages View All Pages View All Pages View All Pages View All Pages View All Pages

 • Book/Printed Material
  İstatistik, Mehakim-i Devlet-i Âliye-yi Osmaniyeye geçen doksandokuz (1299-1883) ... Turkish Arabic script. Master microform held by: DLC Microfilm. Washington, D.C., United States Library of Congress, [19--]. 1 reel, 35 mm. Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 =...
  • Contributor: Abdülhamid II Collection (Library of Congress)
  • Date: 1883-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Muahedat mecmuası. Also available in digital form on the Library of Congress Web site. Turkish Arabic script. Vols. 3-5 published by: Ceride-yi Askeriye Matbaası. Özege, M. S. Eski harflerle, 13883
  • Contributor: Turkey - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Turkey. Hariciye Vekâleti
  • Date: 1877-01-01

  Resources: View All Pages View All Pages View All Pages View All Pages View All Pages

 • Book/Printed Material
  Mecelle-yi hendese
  مجلۀ هندسه \
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Ṣaḥḥâf-I 'Asker - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Manastırlı Mehmet Rifat - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1876-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Lügat-i tarihiye ve coğrafiye
  لغات تاريخيه و جغرافيه /
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Ahmet Rifat - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1881-01-01

  Resource: View All Pages

 • Periodical
  Muahedat mecmuası.
  معاهدات مجموعهسى
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Turkey - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1878-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Tarih-i ʻAṭā
  تاريخ عطا \
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Tayyârzadâ Aḥmad ʻa - Abdülhamid II
  • Date: 1875-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Ameriḳa, tarih keşfi
  امريقا تاريخ كشفى \
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Robertson, William - Maṭbaʻat Al-Jawāʼib - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1879-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Nakd üt-tevarih.
  نقد التواريخ
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Ahmet Rifat - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1879-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Müntah̲abât-ı âs̲âr.
  منتخبات آثار
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Rifat Paşa, Mehmet Sadık - Abdülhamid II
  • Date: 1870-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Engizisyon esrârı
  اينكيزسيون اسرارى \
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Abdülhamid II - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Féréal. V. De
  • Date: 1878-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Cours théorique et pratique de langue Francaise
  Nazarı̂ ve amelı̂ nev usûl nahv-i Fransavı̂
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Poitevin, Prosper - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1883-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Su Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of the / United States of...
  • Contributor: Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Besim - Azmi
  • Date: 1884-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Şerḥli uṣûl-i muḥâkemat-i cezâiye
  شرحلى اصول محاكمات جزائيه \
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Ziya - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1882-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Kâinat : kütüphane-yi tarih
  كائنات : كتبخانۀ تاريخ /
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Ahmet Mithat - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Abdülhamid II
  • Date: 1871-01-01

  Resources: View All Pages View All Pages

 • Book/Printed Material
  Ḳavâ'id-i esâsiye-yi ḥarbiye
  قواعد اساسبۀ حربيه \
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Manastırlı Meḥmet Rif'at - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Cerîde-Yi 'Askeriye Maṭba'as - Abdülhamid II
  • Date: 1800-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Topçuluk fenni h̲ulâsasi
  طوپجيلق فنى خلاصهسى \
  Master Microform held by: DLC Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of...
  • Contributor: Nesîp, 'Abdürraḥmân - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) - Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Cerîde-Yi 'Askeriye Maṭba'as - Abdülhamid II
  • Date: 1876-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Sururî mecmuası
  سروري مجموعهسي /
  Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of the / United States of...
  • Contributor: Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Ahmet Cevdet Paşa - Osman Surur
  • Date: 1883-01-01

  Resource: View All Pages

 • Book/Printed Material
  Trabzon tarihi. (Cild-1 Evvel) Inscriptions on front and back covers: [tughra] el-Müstenid bi-tevfikât ir-Rabbâniye, Melik üd-Devlet-il-aliyet-il-Osmaniye, es-Sultan ibn us-Sultan is-Sultan el-Gazi Abdülhamid / Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden / Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö / Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur 1302-1884 = Gift made by H.I. M. the Sultan / Abdul-Hamid II. / to the national library of the / United States of...
  • Contributor: Abdülhamid II Collection (Library of Congress) - Trabzonlu, Şakir Şevket
  • Date: 1878-01-01

  Resource: View All Pages