Collection Items

 • Map
  Zhong hua guo chi di tu Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes tables showing treaties signed by China, and harbors opened for foreign powers. Insets: Ranhui fu jin tu -- Xianggang Qiulong tu -- Aomen tu -- Jiaozhou Wan tu -- Weihaiwei tu -- Guangzhou Wan tu -- Lushun Dalian Wan tu. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: Ya Xin DI Xue She - Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1931
 • Map
  Zhonghua min guo fen sheng xin tu. Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Hainan Dao .
  • Contributor: Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1933
 • Map
  Nanyang Qundao xian shi tu Relief shown by hachures. Place names in Chinese, English, and overseas Chinese dialect. On the back of envelop: "Man tie dong ya jing ji diao cha ju." Map imperfect: Wrinkles all over and chipped along the folding lines. Insets: Taiping Yang xing shi = Map of Pacific Ocean -- Zhaowa Dao = Java -- Ying shu Malai Bandao = British Malay Pen. Available also ...
  • Contributor: Li, Changchuan - Shi, Zhonghua
  • Date: 1936