Top of page

Collection Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States, 1926

Related Resources

 • Dmowski, Roman. Polityka polska i odbudowanie Państwa. Warszawa: Nakł. Księg. Perzyński, Niklewicz, 1926.  LC catalog record.
 • Drozdowski, Marian Marek. Z dziejów stosunków polsko-amerykańskich, 1776-1944. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982.  LC catalog record.
 • Faryś, Janusz. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939. Warszawa: Książka i Wiedza, 1981.  LC catalog record.
 • Kamiński, Marek K. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej, 1918-1939. Warszawa: Wydawn, LTW, 1998.  LC catalog record.
 • Kantorosinski, Zbigniew. Emblem of Good Will”: A Polish Declaration of Admiration and Friendship for the United States of America. Washington: Library of Congress, 1997.  Available online.
 • Kantorosinski, Zbigniew. “‘Emblem of Good Will’: Polish First Lady Views Testimonials of Gratitude.” Library of Congress Information Bulletin, Vol. 55, no.16, September 30, 1996. Available online.
 • Karski, Jan. The Great Powers and Poland: From Versailles to Yalta. Anniversary edition. Lanham: Rowman & Littlefield, [2014].  LC catalog record.
 • Manus, Susan. “Historical Reflections United States and Poland Celebrate Friendship.”
  Library of Congress Information Bulletin, Vol. 56, no.1, June 23, 1997.  Available online.
 • Pease, Neal. Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, 1919-1933. New York: Oxford University Press, 1986.  LC catalog record.
 • Polish Library in Washington.  Website External.
 • Tyburski, Victor, in coordination with the Polish Genealogical Society. Name index to volumes 1-13 of the Polish Declarations of Admiration and Friendship. Searchable database available online External.
 • Wandyncz, Piotr S. The United States and Poland. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. LC catalog record.
 • Wędrowski, Jacek Ryszard. Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski : polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach, 1916-1919. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.  LC catalog record.
 • Winid, Bogusław W. W cieniu Kapitolu: dyplomacja polska wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1919-1939. Warszawa: Pomost, 1991.  LC catalog record.