Search Maps

 • Map
  Wan li hai fang tu shuo
  万里海防圖说 / | Wan li hai fang tu | Jiao Lai He bian yi tu shuo hui ji | Illustrated map of Qing Empire coastal fortifications
  Pictorial map. Shows defense installations of the Grand Canal and the Chinese coast line from Hainan Island to Liaodong Peninsula. Originally drawn during Ming Jiaqing period between1524 and 1526. The map was a copy drawn in 1725. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Cover title. Oriented with north to the left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image....
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William) - Tan, Jiuchou - Zhang, Qianyi
  • Date: 1725
 • Map
  Jiu sheng Yunhe quan yuan shui li qing xing tu /
  九省運河泉源水利情形圖 / Catalog Record Only
  Covers Guangxi, Hunan, Hubei, Jiangxi, Anhui, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Zhili. Relief shown pictorially. Facsimiles. Pages on one continuous strip folded accordion style. Reproduction. Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2006. Original version: China, Qianlong 55 nian [1790]. Jiu sheng Yunhe quan yuan shui li qing xing tu. "國家圖書館善本特藏部特藏精品."
  • Date: 2006