Search Maps

 • Map
  Beijing quan tu = Peking
  Peking
  Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy sectioned to 20 panels and mounted on cloth backing.
  • Contributor: Deutsch Ostasiatisches Expeditions Korps. Feldtopograph - Prussia (Germany). Landesaufnahme. Kartogr. Abteilung
  • Date: 1914
 • Map
  Beijing di tu = Map of Peking.
  Map of Peking
  Includes lists of associations in China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Date: 1914
 • Map
  Beijing Shi jie dao xiang tu Relief shown by hachures. Includes insets of Hua bei jiao tong tu, Yihe Yuan ming sheng tu, Beijing Shi fu jian ming sheng tu. Text on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Zheng, Qiying - Yang, Bairu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1950
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:11,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di shi, scale 1:22,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1950
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu. Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map
  Beiping Shi zui xin xiang xi quan tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: Beiping Wen Ya She
  • Date: 1930
 • Map
  Nan Yang Qun Dao xin di tu = Map of East Indies
  南洋群島新地圖 = Map of East Indies / | Map of East Indies
  Insets: Zhaowa xiang tu -- Nan Yang Qun Dao di xing tu -- Malai Ban Dao xiang tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Insets: 爪哇详圖 -- 南洋群島地形圖 -- 馬来半島详圖.
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Jin, Qingyu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1948
 • Map
  [Shi jie] quan tu. Pen-and-ink and watercolor. Maps probably drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. "136A". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1900
 • Map
  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  Jing cheng ge guo zan fen jie zhi quan tu. Shows British legation quarter in yellow, French in blue, U.S. in green and ivory, German in red, and Japanese in light green. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Date: 1900
 • Map
  Beijing Shi zui xin xiang xi quan tu. Includes lists of schools, hotels, apartments, companies, and government organizations. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift of Rev. Arthur B Coole, 739 N. 7th St., Junction City, Kansas. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 45.
  • Contributor: Beijing Wen Ya She
  • Date: 1938
 • Map
  Zhejiang yan hai yao kou quan tu
  浙江沿海要口全图 / | Map of coast forts in Zhejiang Province
  Covers from Hangzhou Bay, Jiangsu to Oujiang, Wenzhou fu. Shows defense along coastal areas of Jiaxing, Hangzhou, Shaoxing, Ningbo, Taizhou, and Wenzhou. Relief shown by Shading and hachures. Oriented with north toward the upper left. Includes text. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Shen, Yingjing
  • Date: 1906
 • Map
  Shi ce Shanghai cheng xiang zu jie tu = A consolidated map of city of Shanghai.
  实测上海城厢租借圖 = A consolidated map of city of Shanghai. | Consolidated map of city of Shanghai
  Shows English and French settlement. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes index.
  • Contributor: Shang Wu Yin Shu Guan
  • Date: 1913
 • Map
  Zui xin dong nan ya quan tu = Southeast Asia map
  最新東南亞全圖 = Southeast Asia map / | Southeast Asia map
  Relief shown by spot heights. "Litho by Continental." LC copy stamped on: 291. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1950
 • Map
  Zhong hua guo chi di tu Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes tables showing treaties signed by China, and harbors opened for foreign powers. Insets: Ranhui fu jin tu -- Xianggang Qiulong tu -- Aomen tu -- Jiaozhou Wan tu -- Weihaiwei tu -- Guangzhou Wan tu -- Lushun Dalian Wan tu. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: Ya Xin DI Xue She - Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1931
 • Map
  Plan of Italian concession Tientsin, Plan of Japanese concession Tientsin, Plan of British concession Tientsin, Plan of French concession Tientsin, and Plan first special district Tientsin
  天津義囯租界全圖,天津日本租界租界全圖,天津英囯租界全圖,天津法囯租界全圖,and 天津特別第一區地圖 / | Map of Tientsin
  Shows border of concession areas in Tianjin, China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Tianjin (China : Foreign Settlement). [lc?]
  • Date: 1942
 • Map
  [Hubei Sheng tu].
  [湖北省图]. | Map of Hubei Province
  Shows rivers in Hubei Province. In lower margin: Maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. Pen-and-ink and pencil color. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. "Yong Sheng". "197A".
  • Contributor: Yong, Sheng
  • Date: 1900
 • Map
  Xizang quan tu Relief shown by hachures. In Chinese. Translated from Russian. Publisher in Russian. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Tibet-India passes.
  • Contributor: Kartograficheskoe Zavedenīe A. Ilʹina
  • Date: 1904
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:12,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:21,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1952
 • Map
  Saishin Pekin shigai chizu : tsuketari Pekin Tenshin fukin chizu Originally published: Tōkyō : Tōkyō Atorasusha, Shōwa 13 [1938]. Reproduced in September 1948 by the Intelligence Div., EO GHQ FEC from original plates confiscated from Japanese sources. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Tōkyō Atorasusha - United States. Far East Command. Intelligence Division
  • Date: 1948
 • Map
  Biao zhun shi yong zui xin Zhongguo quan tu. Relief shown by spot heights. Inset: Nan Hai ge dao yu, scale 1:18,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1953
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu. Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:45,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map
  Da qing guo shi ba sheng [quan tu]. Administrative map of Qing Dynasty. Pen-and-ink and watercolor. In lower margin: Maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. "136A". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1900
 • Map
  Zui xin Zhongguo di tu. Relief shown by shading. Inset: Nan Hai zhu dao, scale 1:15,000,000 -- Zhongguo de si lin, scale 1:40,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing, and stamped on lower left: 36.
  • Contributor: Xianggang Dong Fang Yu DI Xue She
  • Date: 1950
 • Map
  Zhaotong Fu yu tu.
  昭通府與圖. | Map of Zhaotong Prefecture
  Scale ca. 1:20,000. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows garrison troops, garrison posts, roads connecting various stations in walled city of Zhaotong Fu, Yunnan Province. Hummel purchase 1930, no. 27. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Z4A5 1820 .Z4 Vault AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1908