Search Maps

 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu. Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:45,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map
  Zhonghua min guo fen sheng xin tu. Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Hainan Dao .
  • Contributor: Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1933
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:12,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:21,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1952
 • Map
  Biao zhun shi yong zui xin Zhongguo quan tu. Relief shown by spot heights. Inset: Nan Hai ge dao yu, scale 1:18,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1953
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:11,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di shi, scale 1:22,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1950
 • Map
  Da qing guo shi ba sheng [quan tu]. Administrative map of Qing Dynasty. Pen-and-ink and watercolor. In lower margin: Maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. "136A". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1900
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu. Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:45,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 2 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1951
 • Map
  Zui xin Zhongguo di tu. Relief shown by shading. Inset: Nan Hai zhu dao, scale 1:15,000,000 -- Zhongguo de si lin, scale 1:40,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing, and stamped on lower left: 36.
  • Contributor: Xianggang Dong Fang Yu DI Xue She
  • Date: 1950
 • Map
  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  Xinzhu Xian xing zheng qu yu tu /
  新竹縣行政區域圖 / Catalog Record Only
  Includes statistical tables and Hsin-chu city inset. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 241D
  • Contributor: Hsinchu County (Taiwan)
  • Date: 1952
 • Map
  Zhonghua zui xin xing shi tu : biao jie shuo ming /
  中華最新形勢地圖 : 表解說明 / Catalog Record Only
  Relief shown by hachures and spot heights. Includes text on physical features, list of rivers, mountains, treaties, and concessions. cc17 2010-03-09 modified 955 to AAPIC, Asian Div
  • Contributor: Tu, Sicong
  • Date: 1929
 • Map
  Zhejiang Sheng di tu / Catalog Record Only Includes inset of Hangzhou and table of administrative divisions.
  • Contributor: Zhejiang Sheng (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 1996
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng qu hua tu / Catalog Record Only Administrative divisions valid as of June 1993. Includes tables for administrative divisions and statistical figures and inset of islands in South China Sea.
  • Contributor: Zhong Guo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1993
 • Map
  Zui xin Hainan Dao xiang tu /
  最新海南島詳圖 / Catalog Record Only
  Relief shown by hachures. Insets: Haikou Shi jie dao tu -- Nan hai zhu dao tu. LC copy mounted on cloth backing Insets: 海口市街道圖 -- 南海楮島圖.
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She
  • Date: 1947
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo gua tu / Catalog Record Only Includes insets showing adjacent countries, physical features of China, and islands in South China Sea. "Bian hao 325." "9306."
  • Contributor: DI Tu Chu Ban She
  • Date: 195?
 • Map
  Guangzhou Shi di tu / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Includes inset of Guangzhou cheng qu tu.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1999
 • Map
  Shi jie xing zheng chu hua tu ce /
  Administrative division atlas of the world Catalog Record Only
  Table of contents and geographical names also in English. Includes bibliographical references.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1993
 • Map
  Wan nan bei xing zheng qu fen xian xiang tu /
  皖南北行政區分縣詳圖 / Catalog Record Only
  Inset: Wan nan bei di xing tu, scale 1:3,000,000. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 348A Inset: 皖南北地形圖, scale 1:3,000,000.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1951
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo fen sheng di tu ji / Catalog Record Only Includes index. Cuttered from prev. ed.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1987
 • Map
  Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu fen xian di tu ce / Catalog Record Only
  • Contributor: Xinjiang Uygur Zizhiqu (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 1998
 • Map
  Zhonghua min guo xing zheng qu hua yu mu qian da lu Diqu xing zheng qu hua dui zhao tu. Catalog Record Only Includes inset showing islands in South China Sea.
  • Date: 199?
 • Map
  Taiwan Sheng xing zheng tu. Catalog Record Only Relief shown by spot heights. In Chinese. Some place names also in English.
  • Contributor: Da Zhong Wen Hua She
  • Date: 1972
 • Map
  Zui xin Zhongguo fen sheng tu, fu shi jie ge zhou tu : nei zheng bu shen ding /
  最新中國分省圖, 附世界各州圖 : 内政部審定 / | Zhongguo fen sheng tu Catalog Record Only
  Relief shown by hacures. Title from cover. Includes index.
  • Contributor: Xue You Shu Ju. Bian Ji Bu.
  • Date: 1954
 • Map
  Zhongguo fen sheng xiang tu /
  中國分省詳圖 / Catalog Record Only
  Includes text. Prev. call no.: G2305.W3 1942 (G&M)
  • Contributor: Wang, Shoucheng
  • Date: 1942