Skip to main content

↓ Refine your search

 • Map

  Liaoning Sheng di tu ce = Liaoning Sheng dituce / Catalog Record Only

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map

  Tianjin Shi jun min liang yong jiao tong tu = Tianjin / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes location map, distance map, Tianjin physical, and highway charts. Tourist information, telephone directory, Tianjin regional road map, color illustrations, and 9 local route maps on verso.

  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2012
 • Map

  Jilin Sheng di tu ce = Jilin Sheng dituce / Catalog Record Only

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map

  Banqiao shi jie tu : fu Xinzhuang, Shulin, Xindian, Zhonghe, Yonghe, Tucheng jie dao tu Catalog Record Only

  Cover title. Includes street index. Ancillary maps: Taibei xian Shulin zhen jie dao tu -- Taibei xian Xinzhuang shi jie dao tu [indexed] Urban route maps on verso, some with index: Xindian shi quan tu -- Yonghe shi quan tu -- Tucheng shi jie dao tu -- Xindian shi jie dao tu -- Zhonghe shi quan tu.

  • Contributor: Jing Wei Tu Shu You Xian Gong Si. Bian Ji Bu.
  • Date: 1997
 • Map

  Shandong gong lu jiao tong tu ce / Catalog Record Only

  • Contributor: Shandong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map

  Zhongguo di tu ce = Zhongguo ditu ce / Catalog Record Only

  Shows administrative and political divisions changes from 1949 to 1999. In Chinese. Cover title also in English. Includes table of major mountains, rivers, and lakes.

  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map

  Hunan Sheng gong lu wang di tu ji = Road atlas / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Title from cover. "北斗"--Cover. "汽车导航"; "最新国家高速公路名称及编号";"详细的城市区域地图"; "大幅面城市过境导向地图"--Cover.

  • Contributor: Zhong Tu Bei Dou Wen Hua Chuan Mei (beijing) You Xian Gong Si.
  • Date: 2014
 • Map

  Hubei Sheng jiao tong di tu ce / Catalog Record Only

  Includes distance tables, traffic signs, train timetable, and important telephone numbers.

  • Contributor: Hubei Sheng (china). DI Tu Yuan
  • Date: 2000
 • Map

  Zhongguo di tu ce = Zhongguo dituce / Catalog Record Only

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1993
 • Map

  Jilin sheng di tu ce = Jilinsheng dituce / Catalog Record Only

  Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions.

  • Contributor: Jilin Sheng (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 1991
 • Map

  Liaoning Sheng di tu ce = Liao ning sheng di tu ce / Catalog Record Only

  Title from cover. Includes distance charts and brief introduction to each city.

  • Contributor: Liaoning Jing Wei Ce Hui Ke Ji You Xian Gong Si.
  • Date: 2006
 • Map

  Fujian Sheng di tu ce = Fujian Sheng ditu ce / Catalog Record Only

  • Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map

  Nanjing dao lu dao hang. Catalog Record Only

  Includes 12 local route maps and 19 interchange diagrams on verso.

  • Date: 2000
 • Map

  Zhongguo di tu ce = Zhongguo dituce / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes table of major mountains, rivers, and lakes.

  • Contributor: Ha'erbin DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2014
 • Map

  Shaanxi Sheng jun min liang yong jiao tong tu = Shaanxi / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes location map, distance map, and highway charts. Tourist information, telephone directory, color illustrations, Shaanxi regional road map, Shaanxi physical map, 10 local route maps on verso.

  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2012
 • Map

  Hubei Sheng shi xian jiao tong tu ce / Catalog Record Only

  Includes distance tables, traffic signs, and important telephone numbers.

  • Contributor: Hubei Sheng (china). DI Tu Yuan
  • Date: 2002
 • Map

  Zhongguo jiao tong ying yun li cheng tu = Zhongguo jiaotong yingyun lichengtu. Catalog Record Only

  Revised edition of: Quan guo jiao tong ying yun xian lu li cheng shi yi tu. Cf. pref. Includes distance tables.

  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 1994
 • Map

  Xizang Zizhiqu di tu ce / Catalog Record Only

  Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions.

  • Contributor: Tibet (china). Ce Hui Ju.
  • Date: 2004
 • Map

  Zhonghua Minguo quan tu / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Insets: Wuhan san zhen -- Chengdu fu jin ge xian tu -- Yuejiang Kou -- Wuhan hu zhao di yu -- Guangzhou jin jiao -- Nanjing cheng tu -- Pingjin bao di yu tu -- Jiang nan Zhe bei tu -- Zhongguo Nan hai ge dao yu tu -- Chongqing Shi Ba Xian cheng.

  • Contributor: Ri Xin Yu DI Xue She
  • Date: 1938
 • Map

  Putian Shi di tu ce = Putianshi ditu ce / Catalog Record Only

  Includes advertisements and introduction of cities and towns in Putian.

  • Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map

  Jiangsu sheng di tu ce / Catalog Record Only

  Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions.

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2000
 • Map

  Xinzhu xian di tu / Catalog Record Only

  Includes location map and tourist inset. Maps on verso: Guanxi zhen -- Zhudong zhen -- Xinzhu shi -- Zhubei -- Hukou xiang -- Beibu xiang -- Xionglin xiang -- Hengshan xiang.

  • Contributor: Jing Wei Tu Shu You Xian Gong Si. Bian Ji Bu.
  • Date: 1985
 • Map

  Zhejiang sheng di tu ce / Catalog Record Only

  Road atlas broken down by city, county, region, shows administrative divisions. Rev. ed. of: Zhejiang sheng di tu ji / Zhejiang Sheng (China). Ce hui ju, 1995.

  • Contributor: Zhejiang Sheng (china). Jian She Ting
  • Date: 1999
 • Map

  Hebei Sheng jun min liang yong jiao tong di tu ce / Catalog Record Only

  Relief shown by spot heights. Includes location maps, general information on each administrative division, and distance charts.

  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2011
 • Map

  Zhongguo jiao tong ying yun li cheng tu / Catalog Record Only

  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 1998