Search Maps

 • Map
  Zhongxiang Xian bu di shi ba gong quan tu.
  鐘祥縣部堤十八工全圖. | Complete map of the embankment repairs in Zhongxiang County
  Pictorial map. Covers from Zhangbikou to Damiaoji in Anlu Fu, Zhongxiang Xian, Hubei Sheng. Relief shown pictorially. Panel title. Brush-and-ink and watercolor. Oriented with north to the right. Annotated with red labels pasted on to show status of construction for sections of levees. Also shows total length and section lengths of 18 projects along Xiang He [Xiang River] in Hubei Sheng. Available also through ...
  • Date: 1859
 • Map
  Mengjin Xian he tu.
  孟津縣河圖. | Map of the river systems in Mengjin County
  Scale ca. 1:25,000. Shows rivers, mountains, towns, and roads in Mengjin Xian, Henan Province. Cover title. Manuscript on silk. Labels pasted on to show physical features. Oriented with north to the bottom. Pictorial map. Relief shown pictorially. Hummel purchase 1934, no. 26. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7823.M4C3 1767 .M4 Vault ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1734
 • Map
  Sichuan quan tu
  四川全图 / | Complete map of Sichuan Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Anlanyuan zhi Jianshan qi zuo dao li tu shuo : di san zhan.
  安澜園至尖山起座道里图说 : 第三站. | Illustrated map of the Emperor's travel route
  Covers from Anlan Yuan of Haining Zhou in Zhejiang Sheng to Jian Shan in the east coast. The road is ca. 81 kilometers in length. Shows section of road in Haining Zhou, possibly constructed in Ming Dynasty and repaired in Qing Dynasty. Pictorial map. Wood block print. Includes text. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call ...
  • Date: 1765
 • Map
  Meiguo shou du Huashengdun, Gelunbiya Tequ = Washington, DC Covers central business district and federal enclave. Selected buildings shown pictorially. "*GPO: 1982--361-609/183." Chinese and English. Panel title: Huan ying dao Huashengdun lai. Includes text and col. ill. Text, tourist information, col. ill., map of Washington region, and col. ill. on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. DCP
  • Contributor: United States. National Park Service
  • Date: 1982
 • Map
  Xizang quan tu Relief shown by hachures. In Chinese. Translated from Russian. Publisher in Russian. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Tibet-India passes.
  • Contributor: Kartograficheskoe Zavedenīe A. Ilʹina
  • Date: 1904
 • Map
  [Shandong, Zhili, Shengjing hai jiang tu]
  [山東, 直隷, 盛京海疆圖] | Coastal map of Shandong, Zhili, and Shengjing
  Scale ca. 1:125,000. Title supplied. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows coastal defenses of Shandong, Hebei, and Liaoning Provinces. Hummel gift 1962, no. 6. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call#: G7822.C6R4 1700 .S4 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1634

  Resource:
  View 6 Results

 • Map
  Beiping Shi quan tu Includes ill. Insets: Bei Hai gong yuan tu -- Gu gong bo wu yuan tu -- Ping Jin bao yi dai quan tu --Yihe Yuan tu -- Xi Shan ming sheng tu -- Dian che lu xian zhan ming tu -- Beiping di mian gong an fen qu tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy ...
  • Contributor: Su, Jiarong
  • Date: 1921
 • Map
  [Shanxi sheng cheng jie dao ji fu jin tan miao cun zhuang tu]
  [山西省城街道暨附近壇廟村莊圖] | Map of Taiyuan, the capital of Shanxi Province
  Scale ca. 1:850,000. Wood block print. Pictorial map. Hummel purchase 1930, no. 36. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Shows selected buildings and points of interest. AACR2
  • Contributor: Zhang, Derun - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1879
 • Map
  Caozhou Fu Shan Xian nan di dong hao tu.
  曹州府單縣南堤東濠圖. | Embankment map of Shan County in Caozhou Prefecture
  Scale not given. Shows dikes along north of Yellow River in Shan Xian, Caozhou Prefecture, Shandong Province. Manuscript, pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; W.W. Rockhill; 1904. Prev. Call no.: G7823.S33R4 1866 .C3 Vault AACR2 651 updated; cc14 2015-10-01.
  • Contributor: Rockhill, William Woodville
  • Date: 1855
 • Map
  Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  下北河廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map in Xiabeihe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Mianchi Xian he tu.
  澠池縣河圖. | Map of the river systems in Mianchi County
  Scale ca. 1:25,000. Shows rivers in Mianchi Xian, Henan Province. Cover title. Manuscript on silk. Labels pasted on to show physical features. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Hummel purchase 1934, no. 27. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7823.M5C3 1767 .M5 Vault Shelf AACR2: 700/1
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1734
 • Map
  Yanshi Xian he tu.
  偃師縣河圖. | Map of the river systems in Yanshi County
  Scale ca. 1:25,000. Shows rivers in Yanshi Xian, Henan Province. Cover title. Labels pasted on to show physical features. Manuscript on silk. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Hummel purchase 1934, no. 23. Previous call number: G7823.Y4C3 1767 .Y4 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1734
 • Map
  Jieyang Xian quan tu
  揭陽縣全圖 / | Complete map of Jieyang County
  Shows layout of towns and villages in Jieyang County, Guangdong Province. Relief shown by hachures. Brush and ink. In upper right corner: Ji Chan Jing shi wu sui. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7823.J53 1900 .L3 Vault
  • Contributor: L., William
  • Date: 1875
 • Map
  Zhonghua min guo fen sheng xin tu. Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Hainan Dao .
  • Contributor: Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1933
 • Map
  [Xinxi Ying yu tu]
  [新習營與圖] | Map of Xinxi army barracks
  Scale ca. 1:20,000. Title supplied. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Shows the fortress and existing military deployment of Xinxi ying in Xinping County, Yunnan Province. Hummel purchase 1930, no. 26. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7823.X63A5 1820 .X5 Vault AACR2: 650/2; 700
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1770
 • Map
  E sheng quan tu
  鄂省全图 / | Complete map of Hubei Province
  Scale ca. 1:450,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Contributor: Yan, Shusen
  • Date: 1862
 • Map
  Yunnan quan tu.
  雲南全图. | Complete map of Yunnan Province
  Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Reproduction of brush-and-ink original. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes list of administrative divisions with distance information.
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Jiayuguan wai Anxi, Qinghai he tu.
  嘉峪関外安西,青海合圖. | Combined map of Anxi and Qinghai outside of Jiayuguan
  Shows Qinghai and western portion of Kansu Province, in southwestern area of Jiayu Pass of the Great Wall. Pictorial map. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: Water stains.
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  Wan li hai fang tu shuo
  万里海防圖说 / | Wan li hai fang tu | Jiao Lai He bian yi tu shuo hui ji | Illustrated map of Qing Empire coastal fortifications
  Pictorial map. Shows defense installations of the Grand Canal and the Chinese coast line from Hainan Island to Liaodong Peninsula. Originally drawn during Ming Jiaqing period between1524 and 1526. The map was a copy drawn in 1725. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Cover title. Oriented with north to the left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William) - Tan, Jiuchou - Zhang, Qianyi
  • Date: 1725
 • Map
  Zhong E jiao jie quan tu.
  中俄交界全圖. | China and Russia border map
  Scale ca. 1:1,800,000. Hand colored. Relief shown by shading. Translated and revised version of Russian map originally published in 1884. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2: 651/1; 651/2
  • Contributor: Hong, Jun
  • Date: 1890

  Resource:
  View 6 Results

 • Map
  Hai jiang yang jie xing shi tu.
  海疆洋界形勢圖. | Coastal map of China
  Scale ca. 1:760,000. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel purchase 1930, no. 8. Insets: Huan hai quan tu -- Qi sheng yan hai quan tu -- Qiongzhou tu -- Penghu tu -- Taiwan tu -- Taiwan hou shan tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7822.C6A5 ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1787
 • Map
  Hunan Guangxi he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Beijing di tu = Map of Peking.
  Map of Peking
  Includes lists of associations in China. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Date: 1914