Search Maps

 • Map
  Nan bei yang he tu.
  南北洋合圖. | Coastal map of Imperial Qing
  Scale ca. 1:10,000,000. Covers East Asia coastal area from Kamchatka Peninsula to Indo-China Penisula. Wood block print. Relief shown pictorially. One grid equal 400 li. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G9237.E3 1864 .H8 Vault
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  Jiangsu quan tu / Hubei guan shu ju bian zhi.
  江蘇全图 / 湖北官书局编制. | Complete map of Jiangsu Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li ...
  運加捕上下泉六廳光绪二年分做過嵗搶二修另案等工用過銀兩及河道起止里數圖. | The Grand Canal embankment rapair map for Yunjiabu
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand Canal in Shangdong Province. Hummel gift 1962, no. 13b. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes notes. AACR2: 650/1; 650/2 Filed in the same...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1877

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  Shandong Yunhe quan tu.
  山東運河全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Scale ca. 1:120,000. Title from box cover. Oriented with north to the left. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Grand Canal in Shandong Province. Hummel purchase 1934, no. 5. Includes text. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call no.: G7822.G7A5 1881 .S5 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1886
 • Map
  Liu sheng Huang He sao ba he dao quan tu.
  六省黃河埽垻河道全圖. | The Yellow River embankment map for six provinces
  Scale [ca. 1:400,000]. Pictorial map. Covers Gansu, Shanxi, Shanxi, Henan, Shandong, Jiangnan. Shows the complete course of the Yellow River form the headstream in the Tibet plateau to the old estuary, prior to 1853, in Jiangnan Province. Relief shown pictorially. Cover title. Brush-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Oriental collection, miscellaneous #7. Available also through the Library of Congress Web site...
  • Date: 1824

  Resource:
  View 6 Results

 • Map
  Guizhou quan tu
  貴州全图 / | Complete map of Guizhou Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  E sheng quan tu
  鄂省全图 / | Complete map of Hubei Province
  Scale ca. 1:450,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Contributor: Yan, Shusen
  • Date: 1862
 • Map
  Caozhou Fu Shan Xian nan di dong hao tu.
  曹州府單縣南堤東濠圖. | Embankment map of Shan County in Caozhou Prefecture
  Scale not given. Shows dikes along north of Yellow River in Shan Xian, Caozhou Prefecture, Shandong Province. Manuscript, pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; W.W. Rockhill; 1904. Prev. Call no.: G7823.S33R4 1866 .C3 Vault AACR2 651 updated; cc14 2015-10-01.
  • Contributor: Rockhill, William Woodville
  • Date: 1855
 • Map
  Fu sheng quan tu.
  福省全图。 | Complete map of Fujian Province
  Scale ca. 1:20,000. Title annotated in black ink: Chinese map of Foo chou & its suburbs. Manuscript. Oriented with north toward the lower left. Imperfect: right portion missing. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the capital city of Fuzhou, its harbor, and vicinity. English translation of place names annotated in black ink. Belonged to Thomas Dunn, American counsul in Fuzhou (1858-73) and partner in...
  • Date: 1842
 • Map
  [Yu sheng Huang He nan an di ba gong cheng tu].
  [豫省黃河南岸堤垻工程圖]. | Map of embankment project of the Yellow River
  Scale not given. Unfinished manuscript. Pictorial map. Shows flood control system. Relief shown pictorially. Hummel purchase 1930, no. 24. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 651/2; 650/3
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Zhili quan tu
  直隷全圖 / | Complete map of Zhili Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Shows mountains, lakes, and coasts of Hebei Province. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text which explains administrative divisions, location of provincial capital, and distance between cities and towns....
  • Contributor: Hubei Sheng (China) Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Nan yang fen tu.
  南洋分圖. | Coastal map of the South China
  Scale ca. 1:4,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Shows coastal area from Jiangsu Province to Hainan Island, including Taiwan. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7820 1864 .H8 Vault AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu.
  中河廳屬光绪元年分補廂中牟下汛三堡順堤埽工題估河圖. | The Yellow River southern embankment cost estimate map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Hunan Sichuan he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Guangdong quan tu
  廣東全图 / | Complete map of Guangdong Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Gansu quan tu
  甘肃全图 / | Map of Gansu Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Hubei Shaanxi he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Zhili yu tu quan ce
  直隷與圖全冊 / | Zhili yu di tu ce | Atlas of Zhili Province
  Covers Hebei Sheng and Chengde fu. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Based on "Huang chao yi tong yu tu" by Li Zhaoluo and "Zhi li yi cang tu" by Fang Guangcheng. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text which indicates the number of villages in each administrative unit and...
  • Contributor: Xu, Zhidao
  • Date: 1859

  Resource:
  View 27 Results

 • Map
  Zhejiang Sheng yuan shui li quan tu.
  浙江省垣水利全圖. | Hydrographic map of Hangzhou, capital of Zhejiang Province
  Brush and ink on rice paper. Shows water supply of Hangzhou, capital of Zhejiang Province. Shows the area north of Qiantang Jiang and west of Xi Hu (West Lake). Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1864
 • Map
  Jiang hai quan tu.
  江海全圖. | Man ling biao Jiang hai quan tu | Complete map of rivers and coastline
  Scale ca. 1:1,250,000. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. Pictorial map. Covers from Yalu Jiang to Yong Jiang in Ningbo, Zhejiang Province. Shows the coast line and major rivers of Zhejiang, Jiangsu, Shangdong, Zhiling, Shengjing. Hummel purchase 1934, no. 31. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7822.C6 1854 .J5...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1812
 • Map
  Han Jiang yi bei si sheng bian yu tu
  漢江以北四省邊與圖 / | Map of four provinces on the north bank of the Han River
  Wood block print. Covers Hanjiang, Gansu, Shanxi, Henan, and Hubei provinces. Shows topography, administrative divisions, roads, villages, passes, and posts along Han River Valley. Label on verso: Han Jiang yi bei si sheng bian yu tu, ke ban. Manuscript information in red ink on east and west borders. Mounted on second sheet of paper and reinforced on edges with cloth. Available also through the...
  • Contributor: Zheng, Bingran
  • Date: 1821
 • Map
  Guangxi quan tu
  廣西全图 / | Complete map of Guangxi Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Xizang quan tu. Pen-and-ink. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1862
 • Map
  Shandong tong sheng Yunhe qing xing quan tu.
  山東通省運河情形全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Cover title. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Gift; Arthur William Hummel; 1962, no. 11. Prev. call no.: G7822.G7N22 1882 .S5 Vault Shelf AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855

  Resource:
  View 3 Results

 • Map
  Wutaishan sheng jing quan tu
  五台山聖境全圖 / | Panoramic map of Mount Wutai
  Scale ca. 1:500. Wood block print on linen. Relief shown pictorially. Title in Chinese, Manchu, Mongolian, and Tibetan. Bird's-eye-view. Shows a panoramic view of Wutai Shan with the famous Buddhist monastery. Hummel purchase 1934, no. 9. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: portions washed away. AACR2: 700
  • Contributor: Gelonglongzhu - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1846