Search Maps

 • Map
  Hubei Hankou zhen jie dao tu Scale 1:5,000. Wood block print. Oriented with north toward the upper right. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Shows selected buildings and points of interest. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1877
 • Map
  Guizhou quan tu
  貴州全图 / | Complete map of Guizhou Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Shandong tong sheng Yunhe qing xing quan tu.
  山東通省運河情形全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Cover title. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Gift; Arthur William Hummel; 1962, no. 11. Prev. call no.: G7822.G7N22 1882 .S5 Vault Shelf AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855

  Resource:
  View 3 Results

 • Map
  Caozhou Fu Shan Xian nan di dong hao tu.
  曹州府單縣南堤東濠圖. | Embankment map of Shan County in Caozhou Prefecture
  Scale not given. Shows dikes along north of Yellow River in Shan Xian, Caozhou Prefecture, Shandong Province. Manuscript, pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; W.W. Rockhill; 1904. Prev. Call no.: G7823.S33R4 1866 .C3 Vault AACR2 651 updated; cc14 2015-10-01.
  • Contributor: Rockhill, William Woodville
  • Date: 1855
 • Map
  Shang bei wei liang ting shu Kuangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  上北衛糧廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map for Shangbeiweiliang sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Honan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Gansu quan tu
  甘肃全图 / | Map of Gansu Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Jiangxi quan tu
  江西全图 / | Complete map of Jiangxi Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Shandong Yunhe quan tu.
  山東運河全圖. | Complete map of the Grand Canal in Shandong Province
  Scale ca. 1:120,000. Title from box cover. Oriented with north to the left. Pen-and-ink and watercolor. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Grand Canal in Shandong Province. Hummel purchase 1934, no. 5. Includes text. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call no.: G7822.G7A5 1881 .S5 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1886
 • Map
  Xinjiang tu.
  新疆图. | Map of Xinjiang
  Scale ca. 1:4,000,000. Shows the border between Russia and China with single lines. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes distance list. AACR2: 651
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Shengjing quan tu.
  盛京全圖. | Map of Shengjing Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Beijing quan tu.
  北京全图。 | Complete map of Beijing
  Shows inner and outer city of Beijing. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Li, Mingzhi
  • Date: 1861
 • Map
  Wuhan cheng zhen he tu
  武漢城鎮合圖 / | Map of cities and towns in Wuhan
  Scale ca. 1:7,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  [Shanxi sheng cheng jie dao ji fu jin tan miao cun zhuang tu]
  [山西省城街道暨附近壇廟村莊圖] | Map of Taiyuan, the capital of Shanxi Province
  Scale ca. 1:850,000. Wood block print. Pictorial map. Hummel purchase 1930, no. 36. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Shows selected buildings and points of interest. AACR2
  • Contributor: Zhang, Derun - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1879
 • Map
  [Chŏlla-do chido. Scale ca. 1:600,000. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Warner purchase 1929, no. 6. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 651/1; 651/2
  • Contributor: Warner, Langdon
  • Date: 1800
 • Map
  Henan Sheng quan tu
  河南省全图 / | Complete map of Henan Province
  Scale ca. 1:150,000. Shows topography, administrative divisions, military posts, Catholic churches of Henan Sheng. Also shows telephone line connecting Shanghai, Hankou and Shanxi. Relief shown by hachures. Prime meridian: Beijing. Traditional grid system, each square represents 100 miles. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and chart of sunrises and sunsets. AACR2
  • Contributor: Yang, Ziming - Shanghai CI Mu Tang
  • Date: 1895
 • Map
  Guangdong quan tu
  廣東全图 / | Complete map of Guangdong Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Hubei Henan he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  [Huang chao zhi sheng yu di quan tu]
  [皇朝直省與地全圖] / | Qing Empire's complete map of all provinces
  Scale ca. 1:2,000,000. Title supplied. Wood block print, hand colored. Relief shown pictorially. Prime meridian: Beijing. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text, list of administrative divisions, and inset of Hainan Island. AACR2
  • Contributor: Li, Peilan
  • Date: 1896
 • Map
  [Da Qing yi tong tian di quan tu].
  [大清一统天地全图]. | The great Qing Dynasty's complete map of all under heaven
  Title supplied. Relief shown pictorially. Shape of China is distorted so as to fit the format of the fan. Astronomical chart showing the Chinese system of coordinates of the major stars and text on verso. Shows the Chinese system of coordinates of the major stars in the astronomical chart. Hummel purchase 1934, no. 3. Available also through the Library of Congress Web site as ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1890
 • Map
  Shaanxi Sheng cheng tu
  陝西省城圖 / | Urban map of Xi'an, capital of Shaanxi Province
  Scale ca. 1:15,000. Wood block print. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2: 651
  • Contributor: Shaanxi Sheng (China). Yu Tu Guan
  • Date: 1893
 • Map
  Jiangsu quan tu / Hubei guan shu ju bian zhi.
  江蘇全图 / 湖北官书局编制. | Complete map of Jiangsu Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Zhili yu tu quan ce
  直隷與圖全冊 / | Zhili yu di tu ce | Atlas of Zhili Province
  Covers Hebei Sheng and Chengde fu. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Based on "Huang chao yi tong yu tu" by Li Zhaoluo and "Zhi li yi cang tu" by Fang Guangcheng. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text which indicates the number of villages in each administrative unit and ...
  • Contributor: Xu, Zhidao
  • Date: 1859

  Resource:
  View 27 Results

 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li ...
  運加捕上下泉六廳光绪二年分做過嵗搶二修另案等工用過銀兩及河道起止里數圖. | The Grand Canal embankment rapair map for Yunjiabu
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand Canal in Shangdong Province. Hummel gift 1962, no. 13b. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes notes. AACR2: 650/1; 650/2 Filed in the same ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1877

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  Da Qing wan nian yi tong di li quan tu.
  大清万年一統地理全圖. | Complete geographical map of the great Qing Dynasty
  Scale [ca. 1:2,500,000]. Covers the area from Korea to Pamirs, and from Heilongjiang river to the islands of the South China Sea. Shows the mountains, rivers, coasts, territory and administrative divisions of the Qing Empire. Also shows a distorted view of surrounding countries. Relief shown pictorially. Wood block print. Revised edition of the map originally drawn by Huang Qianren in 1767. Includes text. Available ...
  • Contributor: Huang, Qianren
  • Date: 1814
 • Map
  Shandong quan tu
  山東全图 / | Complete map of Shandong Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864