Skip to main content

↓ Refine your search

 • Map

  Ōita chiiki jūryokuzu (Būgē ijō) / Catalog Record Only

  "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 12 sōshi dai 516-gō)." Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001
 • Map

  Obihiro chiiki jūryokuzu (Būgē ijō) / Catalog Record Only

  Relief shown by contours. "Kyokanaku fukusei o kinzuru"; "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (shōnin bangō Hei 11 sōshi dai 53-gō). Includes inset. Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1999
 • Map

  1:500,000 chishitsuzu / Catalog Record Only

  Relief shown by shading, contours, and spot heights. Sheets individually numbered, e.g. sheet 1. Sheets individually subtitled, e.g. Abashiri. Includes notes, table, graph, inset maps.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan) - Kōgyō Gijutsuin (japan)
  • Date: 1951
 • Map

  Niigata jinetsu shigenzu / Catalog Record Only

  Title from panel. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 50-manbun no 1 chihōzu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 4 sōshi dai 103-gō)"; "Kyoka naku fukusei o kinzuru." Bibliography in accompanying text. Accompany text on atlas shelf: G2338.N5C9 1993 .C5

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  Tōkyō (katsu kōzōzu) / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. "'Kaijō Hoanchō kyoka dai 092501-gō' (Suiro gyōmuhō dai 25-jō ni motozuku ruiji kankōbutsu) kaitei chikei wa Kaijō Hoanchō Suirobu no tairikudana no umi no kihonzu dai 6367-gō, dai 6639-gō, dai 6640-gō, dai 6642-gō engan no umi no kihonzu dai 6363¹-gō, dai 6363⁵-gō, dai 6363⁹-gō ni yoru." Includes bibliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1997
 • Map

  Nihon chishitsuzu sakuinzu. vol. 6, 1985-1989 Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1992
 • Map

  Izuhara / Catalog Record Only

  "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin Hei 2 sōshi dai 62-gō)"; "Suiro zushi fukusei "Kaijō Hoanchō shōnin dai 020709-gō" kaitei chikei wa Kaijō Hoanchō Suirobu no tairikudana no umi no kihonzu dai 6345-gō oyobi dai 6347-gō ni yoru"; "Kyokanaku fukusei o kinzuru." "NI-52-14.15." Includes ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan) - Yamada, Naotoshi - Hiroshima, Toshio - Kokudo Chiriin - Japan. Kaijō Hoanchō. Suirobu
  • Date: 1990
 • Map

  Kaiyō chishitsuzu mokurokuzu = Index to the marine geology map series / Catalog Record Only

  Panel title: Kaiyō chishitsu shuppanbutsu mokuroku = Publications on marine geology. Includes list of maps in the Marine geology map series and table showing the content in each series number.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1979
 • Map

  Tempoku tanden chishitsuzu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Title from envelope. "Kono chizu wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 2.5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshite chōseishita mono de aru Shō 50 sōshi dai 113-gō"; "Kyokanaku fukusei o kinzuru." -- in map [2]. Includes cross sections on each map.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1975
 • Map

  [Nihon Teikoku Kōsan zu] Mineral distribution of Japanese Empire. Catalog Record Only

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 3 insets and table of mineral production for 1908. Accompanied by text: Distribution of minerals in the Japanese Empire and the Corean Peninsula. 4 p. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1911
 • Map

  Sasebo tanden, Sasebo-shi nanseibu no chishitsuzu = Geological map of the southwestern area of Sasebo city, in the Sasebo coal field. Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. Japanese and English. Accompanied by: Explanatory text / Furukawa Shuntarō. 35 p., [4] folded leaves of plates : ill., maps ; 26 cm. -- Geological profiles. 1 sheet ; 55 cm. -- Columnar sections of coal seams. 1 sheet ; 79 cm. Bibliographies.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1969
 • Map

  [Nihon Teikoku chishitsu zu] Geological map of Japanese Empire. Catalog Record Only

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 7 insets. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1926
 • Map

  [Nihon tanden zu] Coal fields of Japan. Catalog Record Only

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 8 graphs, classification table, and inset of Okinawa. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1973
 • Map

  Nihon chishitsuzu / Catalog Record Only

  Depths shown by contours. Japanese and English. Chief editor, Osamu Hirokawa ; associate editor, Takashi Yoshida, Isao Imai, and Naotoshi Yamada ; cartography, Gensaburo Kusafuka and Shinnosuke Mitani. First edition 1899. Includes index sheet, insets of "Quaternary volcanoes and Neogene volcanic field in and around Japan" and "Geotectonic division of Japan (Pre-Neogene)," and 3 other insets.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1978
 • Map

  Nihon suiri chishitsuzu / Catalog Record Only

  Relief shown by shading and form lines. Sheets individually numbered, e.g. 1. Sheets individually subtitled, e.g. The Kiso, Yahagi and Toyo River Basins. Surveyed [1959], drawn [1961] and printed [1962] Includes notes, table, graph, inset maps, and "Groundwater and Distribution of Lava-flow at Mishima City and its Vicinity" sheet.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan) - Kōgyō Gijutsuin (japan)
  • Date: 1962
 • Map

  Nihon chishitsuzu / Catalog Record Only

  Depths shown by contours. First edition 1899. Includes text, index map, 3 insets, and map of "distribution of Accretionary complexes". Bibliographical references in accompanying text.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1992
 • Map

  Geological maps of the coal fields of Japan. Catalog Record Only

  Scales vary. Coverage includes sheets for general geology, geologic profiles, geology at sea level, and mines. Relief shown by contours. Japanese and English.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1959
 • Map

  a Kazan chishitsuzu = Geological map of volcanoes. Catalog Record Only

  v. - : issued by Sangyō Gijutsu Sōgō Kenkyūjo Chishitsu Chōsa Sōgō Sentā. Relief shown by contours and spot heights. Title from panel. Sheets individually subtitled, e.g. Asama kazan chishitsuzu = Geological map of Asama volcano. Sheets individually numbered, e.g. Kazan chishitsuzu 6 = Geological map of volcanoes 6. Text and ill. on verso. -- 2. 有珠火山地質図 / 曽屋龍典 ... [et al.] -- 6. ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  [Nihon Teikoku chishitsu zu] Geological map of Japanese Empire. Catalog Record Only

  Scale 1:2,000,000. Japanese and English. Includes 6 insets. Accompanied by text: Geology of the Japanese Empire and the Corean Peninsula. 4 p. AACR2

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1911
 • Map

  Kawasaki-shi Gotandagawa ryūiki Kantō rōmu chishitsuzu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours. Accompanied by: [1] Gotandagawa ugan no rittai danmenzu, Goshozuka--Senshū Daigaku no rittai danmenzu, Gotandagawa sagan no rittai danmenzu; [2] Rotō chūjōzu, etc.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1972
 • Map

  Chishitsuzu mokurokuzu : [Nihon] = Index to the geological maps of Japan / Catalog Record Only

  Shows status of geological maps at scales of 1:500,000, 1:75,000, 1:200,000, and 1:50,000.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1980
 • Map

  Itō shūhen chiiki kūchū jikizu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours and spot heights. "Kono chizu no sakusei ni atatte wa Kensetsushō Kokudo Chiriin hakkō no 2.5-manbun no 1 chikeizu o shiyōshimashita (sokuryōhō dai 30-jō ni motozuku seika shiyō shōnin, Hei 6 sōshi dai 6-gō)." "Kyokanaku fukusei o kinzuru." Includes bibiliographical references.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1994
 • Map

  Surugawan kaitei chishitsuzu / Catalog Record Only

  Relief shown by contours. Depths shown by contours. Accompanied by 3 sheets: Fuzu 1. Chijiki ijōzu = Appendex 1. Geomagnetic anomaly map -- Fuzu 2. Furīea jūryoku ijōzu = Appendix 2. Free-air gravity anomaly map -- Fuzu 3. Būgē jūryoku ijōzu = Appendix 3. Bouguer gravity anomaly map. "Kaitei chikei wa Kaijō Hoanchō Suirobu no kihonzu dai 6639-gō Surugawan nanpō oyobi dai 6640-gō Sagamiwan ...

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1999
 • Map

  Senkaku Shotō kaiiki kūchū jikizu / Catalog Record Only

  Depths shown by contours.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 1993
 • Map

  Nihon shūhen kaiiki onpa tansa dētabēsu Catalog Record Only

  Relief shown by contours. Indexed. System requirements: IBM PC or compatibles; Windows 95 or later, Windows NT, Mac OS 8.0 or later; RAM 32 MB or more; Pentium 133 MHz or more; Power Macintosh 90 MHz; CD drive x4 or faster; Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, or other Web browers; QuickTime v. 3 or later.

  • Contributor: Chishitsu Chōsajo (japan)
  • Date: 2001