Search Maps

 • Map
  Seikyō-shō dai 1-zu
  Shinkoku Seikyō yenkai zu; Shinkoku Ryōtō-wan zu | Shengjing Sheng di 1 tu; Qing guo Shengjing Sheng yan hai tu; Qing guo Liaodong wan tu
  Shows mountains, cities, towns, roads, islands, and salt fields in Liaodong Bandao and Liaoxi Zoulang. Relief shown by hachures and spot heights. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes compilation notes by Yamane Takeaki. Sheet imperfect: Worm holes. ARP
  • Contributor: Ogawa, Mataji
  • Date: 1880
 • Map
  Shinkoku fukui butoku anmin, Okatame taihei kagami : Izu, Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimōsa. Shows coast defense of Tokyo Bay in 1852. Pictorial map. Includes notes describing the troops and list of names of Samurais in charge of defense of Tokyo Bay on an attached sheet, pasted on bottom of map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Vault Acquisitions control no. 29-82
  • Date: 1852
 • Map
  Chōsenkoku Kankyō-dō rojō sokuzu. Tokugen-fu yori Rigen-ken ni itaru
  朝鮮國咸鏡道路上測圖. | Kankyō-dō rojōzu :
  Relief shown by form lines. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. "第十棚" written-in.
  • Contributor: Kaizu, Mitsuo
  • Date: 1884
 • Map
  Yōkachin yori Kinpo Kōka Saimoppo o hete Goryūdō ni itaru rojōzu
  自楊花鎮經金浦江華濟物浦至梧柳洞路上圖 /
  Relief shown by form lines. Title from title piece pasted on verso of map. Oriented with north toward the upper left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: Torn and extremely fragile. "第一棚" written in red. Includes 4 insets (scale: 10,000): 楊川縣, 冨平府, 金浦郡, 濟物浦.
  • Contributor: Isobayashi, Shinz
  • Date: 1883
 • Map
  Manshū tōbu ryokōzu
  Manzhou dong bu lü xing tu
  Shows roads, mostly along the rivers, in eastern Manchuria, present Liaoning, Heilongjiang, and Jilin provinces. Also shows military installations. Relief shown by hachures. Title from verso. Pen-and-ink and watercolor. Sheets separately subtitled: Dai 1-4. Manshū tōbu no zu -- Dai 5. Manshū nankaku no zu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes ill. and insets of cities. ...
  • Contributor: Sakawa, Kagenobu
  • Date: 1884
 • Map
  Pekin yori Tenshin ni itaru
  You Beijing dao Tianjin; Cong Beijing zhi Tianjin tu.
  Shows cities, towns, villages, winding Grand Canal. Covers Guangqumen in Beijing, passing Zhangjiawan, Anping, Hexiwu, Yangcun, Beicang, to Tianjin. Pen-and-ink and watercolor. Numbered on verso: No. 29. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ARP
  • Contributor: Shibayama, Hisanori
  • Date: 1880
 • Map
  Taiwan Tansui-kō, Taihoku-fu kyokuchizu Title from title piece mounted on map verso. This map is part of a series. Series note is on verso of map in Japanese. Pen-and-ink and watercolor. "Dai hyakurokugō [106-gō] fuzu nanamai [7-mai] no uchi dai 6"; "Dai kyūgō [9-gō]." Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Ozawa, Tokuhei
  • Date: 1888
 • Map
  Chokurei, Kanan, Santō, Sansei ryokō endōzu
  Zhili, Henan, Shandong, Shanxi lü xing yan dao tu
  Shows topography, rivers, towns, villages, roads in 4 provinces of eastern China, including Zhili (present Beijing, Tianjin, Hebei, and western Liaoning), Henan, Shandong, and Shanxi, especially southwest Beijing area of Baoding, Taihang Mountain. Also shows military installations. Relief shown by hachures. Pen-and-ink and watercolor. Sheets separately subtitled with place names, e.g. Pekin (Peking). Available also through the Library of Congress Web site as a ...
  • Contributor: Makino, Tomegor
  • Date: 1887

  Resource:
  View 29 Results

 • Map
  Seizangaiei kayakukyoku-zu
  Kayakukyoku kakuza bōkangō kōsui kōzushiki | Xishan wai huo qi ying huo yao ju tu | Huo yao ju ge zuo fang jian hao gou shui gou tu shi
  Shows layout of gunpowder manufactures, trenches, and buildings. Title from verso. Pen-and-ink and watercolor. Sheet imperfect: Worm holes. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ARP
  • Contributor: Fukushima, Yasumasa
  • Date: 1883
 • Map
  Shengjng Sheng fu tu. Scales differ. Shows city walls, streets, government branches, temples, and topography in the surrounding area. Relief shown by hachures. Title from verso. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes 13 views.
  • Contributor: Ijūin, Kaneo
  • Date: 1882
 • Map
  Kōgen enkai ōfukuzu : Meiji jūhachinen : jikkei jūmanbun no ichi
  江原沿海往復圖 : 明治十八年 : 實形十萬分之一 /
  Relief shown by contours, hachures, and spot heights. Oriented with north toward the upper right. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: Torn; sheet 1 in 3 pieces, sheet 2 in 2 pieces. "明治十九年・京城・陸軍工兵大尉海津三雄製" Includes insets (scale 1:20,000): 其一. 襄陽府・江陵府・麟蹄縣・忠州・砥平縣・驪州・加平郡・楊根郡 -- 其二. 三陟府・蔚珍縣・平海郡・奉化縣・英陽縣・順與縣・禮安縣・豊基郡・榮川郡・聞慶縣. "第十五棚"--Verso, written in red.
  • Contributor: Kaizu, Mitsuo
  • Date: 1886
 • Map
  Shinkoku Fukken, Kōsei, Konan, Kanton, Kansei rojōzu.
  Qingguo Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi lu shang tu
  Shows road leading through 5 provinces of southeastern China, including Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, and Guangxi. Also shows towns, villages, rivers, and topography of the area. Relief shown by form lines. Pen-and-ink and watercolor. Title from verso. Sheets separately subtitled with place names, indicating section of the road. In lower left margin: Maruko Masashi (possibly person's name, unusual Japanese usage). Index map on verso. ...
  • Date: 1880

  Resource:
  View 18 Results

 • Map
  Chōsen zenzu Relief shown by hachures. On the lower left edge: Rikugun Bunko. From the Orlando M. Poe papers in LC Manuscript Division. Reinforced on edges with cloth. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes note and 4 insets. Accompanied by photocopy of letter, dated Sept. 1st, 1876, from K. Amano, attaché to the Japanese Legation, to General Poe.
  • Contributor: Japan. Rikugun. Sanbōkyoku - Poe, O. M. (Orlando Metcalfe)
  • Date: 1875
 • Map
  Kankoku zenzu : Isobayashi Taii ika rokumei, Meiji 16-nen yori 21-nen itaru ashiato shiteizu. Shows the survey routes by members of the Japanese Army, Isobayashi Taii, Watanabe Taii, Umezu Taii, Oka Taii, Miura Taii, and Eda Chūii in Korea during 1883-1887. Title from verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Isobayashi, Shinz
  • Date: 1883
 • Map
  Pekin yori Kankō ni itaru
  Cong Beijing zhi Hankou | Cong Beijing dao Hankou | Cong Beijing dao Hankou lu shang tu
  Shows road from Beijing to Hankou (present Wuhan). Covers five provinces in Eastern China: Hebei, Shandong, Henan, Anhui, and Hubei. Relief shown by hachures. Each section of road separately titled (drawn on one or two sheets). Accompanying materials: 3 sheets ; 69 cm. or smaller. Two sheets show cities of Guangping Fu, Zhangde Fu, and Kaifeng Fu, Henan Province. Another sheet shows ill. and ...
  • Contributor: Oda, Shintaro
  • Date: 1883

  Resource:
  View 11 Results

 • Map
  Genzan-kō kyoryūchi no zu : jikkei nisenbun no ichi
  元山港居留地之圖 : 實形弐千分之一 /
  Relief shown by contours, hachures, and spot heights. Oriented with north toward the upper left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: worm holes. "第七棚" written in red.
  • Contributor: Kaizu, Mitsuo
  • Date: 1883
 • Map
  Chōsen hachidō no zu : 5-mai no uchi, betsuni setsuari. Shows South and North Korea as a whole. Possibly copied from original manuscript map: Chōsen hachidō no zu by Hayashi Shihei; published by Suharaya, Ichibē Edo, 1785. Panel title. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. "Baian zōsho no in " seal at the top right corner. Gift; G. Blair McCune; Shannon Wagner; Antoinette Bement; ...
  • Contributor: Hayashi, Shihei
  • Date: 1785
 • Map
  Pekin kinbō seibu. Shows mountains, rivers, roads, towns, villages, and fields in the western suburb of Beijing. Covers Xichengyuan between Deshengmen and You'anmen in the east, Mentougou in the west, Gu'anzhen in the south, and Changpingzhou in the north. Relief shown by hachures and form lines. Japanese in Chinese characters. Pen-and-ink and watercolor. Title from verso (in red ink). Available also through the Library of Congress Web ...
  • Date: 1880
 • Map
  Chōsenkoku Gazankō ryakuzu : Sanmanbun no ichi
  朝鮮國牙山江略圖 : 三万分ノ一 /
  Relief shown by hachures. Depths shown by soundings. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy soiled and torn. "此ノ圖ハ工兵中尉海津三雄ノ編纂 ... 鶏頭峯以西北ハ水路局ノ編纂ニ成リ以東南ハ同氏ノ編纂 ..." "城九尾實測 ... 東經百二十六度十分十秒・北緯三十六度五十九分五十四秒・羅鍼偏差四度十五分西・潮侯時四時三十分・晦望干満差二十二尺・両弦干満差十六尺・實形ニ萬五千百九十四分一・明治十二年五月" "第十四棚"--Written in red on verso.
  • Contributor: Kaizu, Mitsuo - Japan. Kaigunshō. Suirokyoku
  • Date: 1879
 • Map
  Pekin kinbō no zu, yonmanbun no ichi
  Beijing jin pang zhi tu
  Shows villages, fields, deep ditches, geomorphic scenery in Beijing region. Relief shown by hachures. Pen-and-ink and watercolor. Annotated in pencil at lower left bottom. Accompanied by 2 blank sheets intended for ancillary map coverage. 2 sheets ; 76 cm. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ARP
  • Contributor: Tamai, Rōko.
  • Date: 1884
 • Map
  Kanton, Konan, Kōsei, Kōso, Taiwan ryokōzu
  廣東湖南江西江蘇台湾旅行圖 / | Guangdong, Hunan, Jiangxi, Jiangsu, Taiwan lü xing tu
  Maps in LC collection show mainly Hunan Province. Map 18 shows road from Jiujiang to Nankang Fu (present Xingzi Xian), Jiangxi Province. Road maps intended to cover five provinces: Guangdong, Hunan, Jiangxi, Jiangsu, and Taiwan. Relief shown by form lines. Pen-and-ink and watercolor. Set imperfect: Wanting maps 1-8 and 19. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ARP ...
  • Contributor: Ozawa, Tokuhei
  • Date: 1888

  Resource:
  View 12 Results

 • Map
  Rinshinkō no ryakuzu : Rinshinkō ichimei Chōtangawa to iu : tadashi Rinshinshin Hishū kanka yori Jōtōri Kōka-gun kanka ni itaru
  臨津江ノ畧圖 : 臨津江一名長湍川ト云 : 但臨津津坡州管下ヨリ城洞里交河郡管下ニ至ル / | Imujingagu no ryakuzu [furigana, reading given]
  Relief shown by form lines. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. This map almost identical with LCCN 2010360471, except minor differences and paper quality. "河幅ハ尺度ノ割合ヲ以テセズ・河底測量我国尺ヲ以テ数フ可シ"--At bottom.
  • Contributor: Isobayashi, Shinz
  • Date: 1882
 • Map
  Abekawa-dōri sanchū ichien ezu Scale not given. Relief shown pictorially. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Manuscript for an official map began Feb. 2, Enkyō 5 [1748] Oriented with north toward the upper left. Pictorial map. Text on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Prev. call no. G7962.A32 1862 .I3 Vault Shelf Vault AACR2
  • Contributor: Ichiryūtei Shoraku Dōjin
  • Date: 1862
 • Map
  Keishō Sadō rojō sokuzu
  慶尚左道路上測圖 /
  Relief shown by form lines. Oriented with north toward the upper left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy imperfect: Torn on bottom left and top middle. "第二十二棚" written in red.
  • Contributor: Watanabe, Tetsutar
  • Date: 1883
 • Map
  Senkankyō yori Kōshū ni itaru ryakuzu
  自箭串橋至廣州畧圖 / | Senkankyō yori Kōshū ni itaru rojōzu
  Relief shown by contours and spot heights. Oriented with north toward the upper left. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. "第十二棚"--Verso, written in red.
  • Contributor: Kaizu, Mitsuo
  • Date: 1885