Search Maps

 • Map
  Pakistan / Catalog Record Only Relief shown by gradient tints, shading, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Shows Bangladesh. Romanized. Includes insets of Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:6,000,000, Karta narodov, 1:14,000,000, and Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:14,000,000.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1964
 • Map
  Niger, spravochnai︠a︡ karta, masshtab 1:2 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, hachures, and spot heights. Cover title. Title at upper right: Niger, masshtab 1:2 500 000. Accompanied by: Niger, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (6 p. ; 22 cm.) Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, masshtab 1:10 000 000 -- Karta narodov, masshtab 1:15 000 000 -- Klimaticheskai︠a︡ karta, masstab 1:15 000 000. Publisher's no.: B-2998.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1982
 • Map
  Arabskai︠a︡ Respublika Egipet. Catalog Record Only Scale 1:2,000,000; v 1 cm. 20 km. "Pri︠a︡mai︠a︡ konicheskai︠a︡ ravnougolʹnai︠a︡ proekt︠s︡ii︠a︡." Relief shown by gradient tints, hachures, shading, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. "B-1681." Insets: Delʹta Nila, 1:1,000,000.--Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:6,000,000.--Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:12,000,000. Accompanied by text and index by N. A. Dlin. 12 p. AACR2
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1974
 • Map
  Islandii︠a︡. Catalog Record Only Scale 1:1,000,000; v 1 sm. 10 km. Cover title. "Pri︠a︡mai︠a︡ ravnougolʹnai︠a︡ konicheskai︠a︡ proekt︠s︡ii︠a︡." Relief shown by gradient tints, shading, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. "B-1176." Insets: Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:4,000,000.--Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:3,000,000. Accompanied by text and index by V. V. Pokhlebkin. 15 p. AACR2: 110; 651/1; 651/2; 651/3
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1969
 • Map
  Kenii︠a︡ : masshtab 1:2 000 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Cover title: Kenii︠a︡, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 000 000. Accompanied by: Kenii︠a︡, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (5 p. ; 23 cm.) Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta -- Karta narodov -- Klimaticheskai︠a︡ karta. "B-2634."
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1980
 • Map
  Kanada, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:7 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title in upper left corner: Kanada, masshtab 1:7 500 000. Accompanied by: Kanada, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (16 p. ; 22 cm.) Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, masshtab 1:20 000 000 -- I︠U︡go-zapadnai︠a︡ chastʹ Kanady, masshtab 1:7 500 000 -- I︠U︡go-vostochnai︠a︡ chastʹ Kanady, masshtab 1:7 500 000 -- Klimaticheskai︠a︡ ...
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1981
 • Map
  Laos, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:1 250 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Cover title. Title in upper left corner: Laos, masshtab 1:1 250 000. Accompanied by: Laos, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (9 p. ; 22 cm.) Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, masshtab 1:4 000 000 -- Klimaticheskai︠a︡ karta, masshtab 1:5 000 000 -- Karta narodov, masshtab 1:5 000 000. Publisher's no.: B-2913.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1982
 • Map
  Somali, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title at upper left: Somali : masshtab 1:2 500 000. Accompanied by: Somali, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ. 7 p. ; 22 cm. Includes insets of climate and economic conditions. Publisher's no.: B-3714.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1987
 • Map
  Angola. Catalog Record Only Scale 1:2,500,000; v 1 cm. 25 km. "Pri︠a︡mai︠a︡ konicheskai︠a︡ ravnougolʹnai︠a︡ proekt︠s︡ii︠a︡." Relief shown by gradient tints, shading, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. "B-1573." Insets: Karta narodov, 1:15,000,000.--Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:15,000,000.--Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:7,500,000. Accompanied by text and index by I. N. Oleĭnikov. 14 p. AACR2
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1973
 • Map
  Chad, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Cover title. Title at upper left: Chad, masshtab 1:2 500 000. Insets: Karta narodov, masshtab 1:15 000 000 -- Ėkonomicheskai︠a︡ karta, masshtab 1:10 000 000 -- Klimaticheskai︠a︡ karta, masshtab 1:15 000 000. Accompanied by: Chad, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (8 p. ; 22 cm.) Publisher's no.: B-3003. DRM
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1982
 • Map
  Marokko. Catalog Record Only Scale 1:750,000: v 1 cm. 17,5 km. "Pri︠a︡mai︠a︡ konicheskai︠a︡ ravnougolʹnai︠a︡ proekt︠s︡ii︠a︡." Relief shown by gradient tints, hachures, shading, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. "B-1529." Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:4,000,000.--Zapadnoe Marokko, 1:2,000,000.--Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:7,500,000.--Gruzopotoki, 1:15,000,000.--Rabat, 1:100,000.--Kasablanka, 1:100,000. Accompanied by text and index by G. N. Utkin. 14 p. AACR2
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1973
 • Map
  Novai︠a︡ Zelandii︠a︡. Catalog Record Only Scale 1:2,000,000; v 1 cm. 20 km. "Ravnougolʹnai︠a︡ konicheskai︠a︡ proekt︠s︡ii︠a︡." Relief shown by gradient tints and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:5,000,000.--Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:10,000,000.--Ostrova Chatem, 1:200,000. "B-1672." Accompanied by text and index. 14 p. AACR2
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1974
 • Map
  Mozambik, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title at top: Mozambik, masshtab 1:2 500 000. Accompanied by: Mozambik, geograficheskai︠a︡ spravka, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ. 19 p. ; 22 cm. Includes insets of climate, ethnic groups, and economic conditions. Publisher's no.: B-3301. DRM
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1985
 • Map
  Nigerii︠a︡, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 000 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title in upper right corner: Nigeriia : masshtab 1:2 000 000. Accompanied by: Nigerii︠a︡, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (15 p. ; 22 cm.) Insets: Klimaticheskai︠a︡ karta -- Karta narodov -- Ėkonomicheskai︠a︡ karta. Publisher's no.: B-2706. DRM
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1980
 • Map
  T︠S︡eĭlon / Catalog Record Only Relief shown by gradient tints and shading. "Ravnougolʹnai︠a︡ konicheskai︠a︡ proekt︠s︡ii︠a︡." Romanized. Includes insets of Srednegodovye summy osadkov i srednegodovye temperatury, 1:5,000,000, Karta narodov, 1:5,000,000, and Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:2,000,000.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1964
 • Map
  Mali, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, hachures, and spot heights. Cover title. Title in upper right corner: Mali, mashtab 1:2 500 000. Accompanied by: Mali, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (8 p. ; 22 cm.) Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, masshtab 1:10 000 000 -- Karta narodov, masshtab 1:10 000 000 -- Klimaticheskai︠a︡ karta, masshtab 1:15 000 000. Publisher's no.: B-2857.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1982
 • Map
  Gvatemala, Beliz, Salʹvador, Gonduras, Nikaragua, spravochnai︠a︡ karta : 1:1 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title at upper left: Gvatemala, Beliz, Salʹvador, Gonduras, Nikaragua : masshtab 1:1 500 000. Accompanied by: Gvatemala, Beliz, Salʹvador, Gonduras, Nikaragua, geograficheskai︠a︡ spravka, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ. 25 p. ; 22 cm. Includes insets of climate, economic conditions, and ethnic groups. Five location maps and colophon on ...
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1987
 • Map
  Nigerii︠a︡. Catalog Record Only Scale 1:2,000,000; v 1 sm. 20 km. Cover title. "Proekt︠s︡ii︠a︡ konicheskai︠a︡ ravnougolʹnai︠a︡." Relief shown by gradient tints, shading, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. "B-1249." Insets: Karta narodov, 1:8,000,000.--Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:6,000,000.--Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:12,000,000. Accompanied by: Federativnai︠a︡ Respublika Nigerii︠a︡, by N. S. Asoi︠a︡n. 23 p. AACR2
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii - Shuran, E. M. - Asoi︠a︡n, N. S. (Nadezhda Samuilovna)
  • Date: 1970
 • Map
  Mavritanii︠a︡, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by gradient tints, hachures, and spot heights. Depths shown by gradient tints. Cover title. Title at upper right: Mavritaniia, masshtab 1:2 500 000. Accompanied by: Mavritanii︠a︡, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (4 p. ; 22 cm.) Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, masshtab 1:10 000 000 -- Klimaticheskai︠a︡ karta, masshtab 1:15 000 000. Publisher's no.: B-2950. DRM
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1982
 • Map
  Alzhir : masshtab 1:3 500 000 / Catalog Record Only Cover title: Alzhir, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:3 500 000. Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta -- Klimaticheskai︠a︡ karta -- Alzhir [city] -- Ėkonomicheskai︠a︡ karta [northern Algeria] Location map on cover. "B-2577."
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1980
 • Map
  Mali. Catalog Record Only Scale 1:2,500,000; v 1 cm. 25 km. "Pri︠a︡mai︠a︡ konicheskai︠a︡ ravnougolʹnai︠a︡ proekt︠s︡ii︠a︡." Relief shown by gradient tints, hachures, shading, and spot heights. "B-1326." Insets: Ėkonomicheskai︠a︡ karta, 1:10,000,000.--Karta narodov, 1:10,000,000.--Klimaticheskai︠a︡ karta, 1:15,000,000. Accompanied by: Respublika Mali, by G. F. Radchenko. 16 p. AACR2
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1971
 • Map
  Chili, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:3 000 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title at top: Chili, masshtab 1:3 000 000. Printed in 2 sections: [northern] -- [southern]. Accompanied by: Chili, geograficheskai︠a︡ spravka, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ. 18 p. ; 22 cm. Includes 4 island insets and insets of climate, ethnic groups, and economic conditions. Publisher's no.: B-3525. DRM
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1986
 • Map
  Nigerii︠a︡ / Catalog Record Only Scale 1:2,000,000; v 1 santimetre 20 kilometrov. Cover title: Nigerii︠a︡, spravochnai︠a︡ karta. "Proekt︠s︡ii︠a︡ konicheskai︠a︡ ravnougolʹnai︠a︡." Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. "B-2123." Insets: Klimaticheskai︠a︡ karta.--Karta narodov.--Ėkonomicheskai︠a︡ karta. Index on verso. AACR2
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1977
 • Map
  Mavritanii︠a︡, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 500 000 / Catalog Record Only Relief shown by gradient tints, hachures, and spot heights. Depths shown by gradient tints. Cover title. Title at upper right: Mavritanii︠a︡, masshtab 1:2 500 000. Accompanied by: Mavritanii︠a︡, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ. 4 p. ; 22 cm. Includes insets of economic conditions and climate. Publisher's no.: B-3434.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1986
 • Map
  Egipet, spravochnai︠a︡ karta : masshtab 1:2 000 000 / Catalog Record Only Relief shown by shading, gradient tints, hachures, and spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title in upper left corner: Egipet, masshtab 1:2 000 000. Accompanied by: Egipet, ukazatelʹ geograficheskikh nazvaniĭ (8 p. ; 22 cm.) Insets: Delʹta Nila, masshtab 1:1 000 000 -- Ėkonomicheskai︠a︡ karta, masshtab 1:6 000 000 -- Klimaticheskai︠a︡ karta, masshtab 1:12 000 000. Publisher's no.: B-2826.
  • Contributor: Soviet Union. Glavnoe Upravlenie Geodezii I Kartografii
  • Date: 1981