Search Maps

 • Map
  Hà Nội, bản đồ du lịch và các tuyến xe buýt = Hà Nội, tourist map and bus lines.
  Hà Nội, tourist map and bus lines Catalog Record Only
  Vietnamese and English. Attributed to Nhà xuất bản tài nguyên-môi trường và bản đồ Việt Nam by comparison with other maps of Hanoi published in 2012. Text, map of Hanoi region, scale 1:185,000, list of bus lines, bus timetables, and city population on verso.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Tài Nguyên-Môi Trường Và Bản Đồ Việt Nam
  • Date: 2012
 • Map
  Lào Cai, hành chính, văn hóa, du lịch = Lào Cai, administrations, cultural, tourist /
  Lào Cai, administrations, cultural, tourist Catalog Record Only
  Relief shown by contours, shading, and spot heights. Vietnamese and English. Title from panel. "In xong nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2006." Includes table of administrative units showing population data, insets of "Thị trấn Sa Pa = Sapa town" and "Thị trấn Bắc Hà = Bac Ha town," location map, and col. ill.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2006
 • Map
  Chủ quyè̂n Việt Nam trên Biẻ̂n Đông & Hoàng Sa-Trường Sa
  Chủ quyè̂n Việt Nam trên Biẻ̂n Đông và Hoàng Sa-Trường Sa | Chủ quyè̂n Việt Nam trên Biẻ̂n Đông, Hoàng Sa-Trường Sa Catalog Record Only
  Relief shown by contours, shading, and hachures. Depths shown by contours and soundings. Sovereignty of Vietnam over Eastern Sea, Paracel Islands, and Spratly Islands according to international law. In Vietnamese; map titles or place names also in Chinese, English, French, and other languages. "Copyright © by VNU-HCM Publishing House and author/co-partnership"--Page [2]. "Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh"--Page [2]. Includes bibliographical references ...
  • Contributor: Nguyễn, Đình Đầu - Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
  • Date: 2014
 • Map
  Bản đồ du lịch Sóc Trăng = Soc Trang economis-travel map.
  Soc Trang economis-travel map Catalog Record Only
  In Vietnamese and English.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Thông Tấn.
  • Date: 2013
 • Map
  Bản đồ du lịch Tây Nguyên = Central Highland tourist map
  Central Highland tourist map Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights. Vietnamese and English. Title from panel. "In xong nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2008." Includes index to points of interest, ancillary map of "Khu du lịch Đà Lạt--Da Lat tourist zone," location map, and col. ill. Descriptive list of heritage tourism destinations, maps of "Sơ đồ mạng lưới đường sắt--Outline of railway network" and "Tổng quan ...
  • Contributor: Xí Nghiệp Bản Đồ Địa Hình.
  • Date: 2008
 • Map
  Hà Nội và vùng du lịch Đông Bắc = Hanoi and North-eastern tourism region /
  Hanoi and North-eastern tourism region Catalog Record Only
  Relief shown by shading and spot heights. Title from panel. "In xong nộp lưu chiểu tháng 2 năm 2006." Vietnamese and English. Includes index to points of interest, location map, and col. ill.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2006
 • Map
  Tỉnh Thanh Hóa : bản đồ hành chính / Catalog Record Only Administrative map of Thanh Hoa Province, Vietnam.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2003
 • Map
  Sa Pa, văn hóa và du lịch = Sa Pa, cultural and tourist /
  Sa Pa, cultural and tourist | Bản đồ du lịch huyện Sa Pa--Sapa district tourist map Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Legend in Vietnamese and English. Title from panel. "In xong nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2008." Includes text, index to points of interest, ancillary map of "Trung tâm thị trấn Sa Pa--Sapa townlet centre," and col. ill. Location map and col. ill. on verso. Maps on verso: Tỉnh Lào Cai-Lao Cai province -- Trung tâm thị ...
  • Contributor: Xí Nghiệp Bản Đồ Địa Hình.
  • Date: 2008
 • Map
  Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam /
  Giao thông đường bộ Việt Nam | Việt Nam Catalog Record Only
  Relief shown by shading, gradient tints, and spot heights. Also shows Vietnam map including distance from Hanoi to centres of provinces. Legend in Vietnamese and English. "In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2004"--Colophon. Includes index.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2004
 • Map
  Bản đồ du lịch Hải Phòng / Catalog Record Only Legend in Vietnamese and English. Title from panel. "In xong và nộp lưu chiểu tháng 03 năm 2012." Includes index, insets of "Huyện Bạch Long Vĩ" and "Trung tâm Quận Kiến An," table of population and administrative units, and color illustrations.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Tài Nguyên-Môi Trường Và Bản Đồ Việt Nam
  • Date: 2012
 • Map
  Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000 = Ho Chi Minh City /
  Ho Chi Minh City Catalog Record Only
  "Giấy trích ngang số: 227/2000 KHXB ngày 24 tháng 03 năm 2000." Selected points of interest shown pictorially. Legend in Vietnamese and English. Includes inset of "Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm, các quận, huyện." Text, map of "Sơ đồ du lịch thị xã Tây Ninh, 2000," city-center map, and map of "Sơ đồ du lịch Tỉnh Tây Ninh" on verso.
  • Contributor: Đặng, Quang Thịnh.
  • Date: 2000
 • Map
  Tập bản đồ dân số, gia đình, trẻ em /
  Tập bản đồ dân số, gia đình, trẻ em Hà Nội Catalog Record Only
  Also shows statistical information.
  • Contributor: Hanoi (Vietnam). Ủy Ban Nhân Dân.
  • Date: 2006
 • Map
  Bản đồ du lịch Đắk Lắk = Dak Lak travel map
  Dak Lak travel map Catalog Record Only
  In Vietnamese and English. "C.TY CP truyền thông Đại Việt"--Cover.
  • Contributor: Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đại Việt.
  • Date: 2013
 • Map
  Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định = Binh Dinh administrative map
  Binh Dinh administrative map | Binh Dinh administration-trade-travel atlas : provincial map 1:150.000 | Bản đồ hành chính thương mại-du lịch Bình Định Catalog Record Only
  Vietnamese; title also in English. "In xong & nộp lưu chiểu tháng 8/2005." Includes text, table of administrative units showing population data, location map, and advertisements. Maps of "Thành phố Quy Nhơn" scale 1:10,000 and "Bản đồ thương mại-du lịch tỉnh Bình Định" scale 1:300,000, descriptive lists of commercial services and tourist points of interest, col. ill., and advertisements on verso.
  • Contributor: Nhà Xuá̂t Bản Bản - Tạ, Ngọc Lan
  • Date: 2005
 • Map
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Catalog Record Only Depths shown by gradient tints. Shows boundaries and administrative divisions. Legend in Vietnamese and English. "In xong và nộp lưu chiểu tháng 2 năm 2004." "Địa giới, địa danh hành chính trong nước theo tài liệu đến tháng 12/2003." Includes list of administrative divisions with figures of areas and population density.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2004
 • Map
  Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đò̂ng = Lâm Đò̂ng administrative map /
  Lâm Đò̂ng administrative map | Lam Dong administration-trade-travel atlas : provincial map 1:180.000 | Bản đồ hành chính thương mại-du lịch Lâm Đò̂ng Catalog Record Only
  Vietnamese; title also in English. "In xong & nộp lưu chiểu tháng 11/2004." Includes table of administrative divisions with figures of areas and population density, source-material note, and location map. Text, maps of "Thành phố Đà Lạt" scale 1:15,000 and "Thị xã Bảo Lộc," travel information, tourist directory, col. ill., and advertisements on verso.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2004
 • Map
  Tỉnh Đồng Nai : bản đồ hành chính / Catalog Record Only Administrative map of Đồng Nai Province, Vietnam.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2003
 • Map
  Bản đồ du lịch Đà Lạt, tỷ lệ 1/14.000 = Đà Lạt tourist map, scale 1/14.000 /
  Đà Lạt Catalog Record Only
  "GBXB số: 12/GPXB của sở VHTT Lâm Đồng cấp ngày 27/2/2001." Selected points of interest shown pictorially. Legend in Vietnamese and English. Title from panel. Includes inset of "Trung tâm T.P. Đà Lạt." Points of interest with col. ill. on verso.
  • Contributor: Vietnam. Bộ Quốc Phòng. Xí Nghiệp Bản Đồ Đà Lạt.
  • Date: 2001
 • Map
  Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1:17 000 / Catalog Record Only "In xong và nộp lưu chiểu tháng 9-2000." Selected points of interest shown pictorially. Legend in Vietnamese and English. Index, index to points of interest, map of "Thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ du lịch với sự có mặt của 5 quận mới" on verso.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2000
 • Map
  Dalat : bản đồ du lịch, tỷ lệ 1:12 000, mới nhất = tourist map, new /
  Đà Lạt Catalog Record Only
  Selected points of interest shown pictorially. Vietnamese and English. Title from panel. "In xong và nộp lưu chiểu tháng 02 năm 2006." On panel: Where. Includes index and col. ill. Map of "Tỉnh Lâm Đồng" scale 1:500,000, col. ill., and indexed advertisements on verso.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2006
 • Map
  Thành phố Hồ Chí Minh : bản đồ hành chính / Catalog Record Only Administrative map of Hồ Chí Minh City, Vietnam.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2003
 • Map
  Tập bản đồ Kinh tế xã hội Việt Nam : mô tả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 /
  Socioeconomic atlas of Vietnam Catalog Record Only
  Vietnamese and English.
  • Date: 2004
 • Map
  Thành phố Hà Nội : bản đồ hành chính / Catalog Record Only Shows administrative boundaries and minor civil divisions. "In xong nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2008." "Địa danh, địa giới hành chính ... cập nhật đến tháng 9 năm 2008." Includes list of administrative divisions with figures of areas and population density and source-material note.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2008
 • Map
  Đà Nẵng, bản đồ du lịch = Đà Nẵng, tourist map /
  Đà Nẵng, tourist map | Thành phố Đà Nẵng = Danang city Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Vietnamese and English. Title from panel. Includes text, color illustrations, and advertisements. Indexes and "Bản đồ trung tâm TP hành phố Đà Nẵng = Đà Nẵng central map," scale 1:18,000 on verso.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Đà Nẵng.
  • Date: 2012
 • Map
  Hà Nội : tourist map / Catalog Record Only "Nộp lưu chiểu 7/2000." Selected points of interest shown pictorially. Vietnamese and English. Indexed.
  • Contributor: Nhà Xuất Bản Bản
  • Date: 2001