Skip to main content

↓ Refine your search

 • Map

  Qing dai Jing Hang Yunhe quan tu / Catalog Record Only

  Relief shown pictorially. Original map was drawn by imperial painters in Guangxu chu nian [1875], the map is now kept in Guo jia ji chu di li xin xi zhong xin (Guo jia ce hui dang an zi liao guan), 798 x 19.8 cm. Consists of 1 leaf folded accordian-style and attached at its ends to separate boards. AIP

  • Date: 2004
 • Map

  Yun He quan tu. Catalog Record Only

  Title from cover. Relief shown pictorially. Facsimile. Pages on one continuous strip folded accordion style. "《治河全书》主要收录康熙中后期康熙帝所发的治河谕令... 《运河全图》, 《黄河全图》,《淮河全图》是其中最重要的三种"--Preliminary pages. Includes "運河全图简介."

  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2011
 • Map

  Jiu sheng Yunhe quan yuan shui li qing xing tu / Catalog Record Only

  Covers Guangxi, Hunan, Hubei, Jiangxi, Anhui, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Zhili. Relief shown pictorially. Facsimiles. Pages on one continuous strip folded accordion style. Reproduction. Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2006. Original version: China, Qianlong 55 nian [1790]. Jiu sheng Yunhe quan yuan shui li qing xing tu. "國家圖書館善本特藏部特藏精品."

  • Date: 2006