Search Maps

 • Map
  China (östl. Theil), Korea und Japan im Massstabe von 1:7.500.000
  China (östlicheTheil), Korea und Japan im Massstab von1:7.500.000
  Relief shown by hachures. Prime meridians: Greenwich, Ferro, Paris. From Stieler's Hand-Atlas no. 65. Insets: Schanghai und Umgebung -- Jedo und Umgebung -- Der Canton-Strom und seine Umgebung. LC copy stamped on: 626888. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. 200411091002
  • Contributor: Petermann, A. (August) - Debes, E. (Ernst)
  • Date: 1873
 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.
  運加捕上下泉六廳光绪二年搶修工程咨估圖. | The Grand Canal embankment cost estimate map
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Translated title: Map of the Grand Canal in Shandong Province. Hummel gift 1962, no. 13a. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2 ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  [Shanxi sheng cheng jie dao ji fu jin tan miao cun zhuang tu]
  [山西省城街道暨附近壇廟村莊圖] | Map of Taiyuan, the capital of Shanxi Province
  Scale ca. 1:850,000. Wood block print. Pictorial map. Hummel purchase 1930, no. 36. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Shows selected buildings and points of interest. AACR2
  • Contributor: Zhang, Derun - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1879
 • Map
  [Rehe xing gong quan tu].
  [热河行宮全图]. | Panoramic view of the Rehe Imperial Palace
  Perspective map not drawn to scale. Title supplied. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north toward the upper left. Relief shown pictorially. Bird's-eye-view. Shows the plan of the palace ground in Rehe. Names of points of interest pasted on. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Hummel purchase 1930, no. 31. Previous call number: G7824.C517A3 1890 .G8 Vault Shelf ...
  • Contributor: Guan, Nianci - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  China (östl. Theil), Korea und Japan im Massstab 1:7.500.000
  China (östlicheTheil), Korea und Japan im Massstab 1:7.500.000
  Relief shown by hachures. Prime meridians: Greenwich, Ferro, Paris. From Stieler's Hand-Atlas. 1872. In upper left: Stieler's Hand Atlas, N⁰ 65. Insets: Schanghai und Umgebung -- Jedo und Umgebung -- Der Canton-Strom und seine Umgebung. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Petermann, A. (August) - Debes, E. (Ernst)
  • Date: 1872
 • Map
  [Tongwaxiang zhi hai kou xin Huang He he dao di gong xing shi tu]
  [銅瓦廂至海口新黃河河道隄工形勢圖] | Map of the embankment project of the new lower reaches of the Yellow River
  Scale ca. 1:450,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Labels pasted on to show plans for water regulation of the lower course of the Yellow River from the city of Kaifeng to the sea. Hummel gift 1962, no. 8. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Hubei Hankou zhen jie dao tu Scale 1:5,000. Wood block print. Oriented with north toward the upper right. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Shows selected buildings and points of interest. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1877
 • Map
  Nan an san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu zuo guo gong cheng duan luo zhang chi zong he tu.
  南岸三廳光绪二年分河道起止里数做過工程段落丈尺总河圖. | TheYellow River southern embankment project map for Nan'ansan sub-prefecture
  Scale not given. Cover title. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Also shows temples. Covers from Rongze Xun in the west to Lanyang Xun in the east. Oriented with north to the bottom. Imperfect: Worm holes. "Ji zi shi qi hao." Hummel gift 1962, no. ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876

  Resource:
  View 3 Results

 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu.
  中河廳屬光绪元年分補廂中牟下汛三堡順堤埽工題估河圖. | The Yellow River southern embankment cost estimate map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
  中河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Johnson's China and Japan. Relief shown by hachures. Prime meridians: Greenwich and Washington. From Johnson's new illustrated family atlas of the world ... with a treatise on physical geography. 1870. Includes index to Japanese provinces and inset of "Vicinity of Canton and Hong Kong ". At upper right: 114. At upper right: 115. LC copy stamped on: 626888. Available also through the Library of Congress Web site as ...
  • Contributor: Johnson, A. J. (Alvin Jewett)
  • Date: 1870
 • Map
  Dian Yue Yuenan lian jie yu tu.
  滇粤,越南聯界與圖. | China and Vietnam border map
  Scale ca. 1:4,000,000. Wood block print. Shows coastal area from Guangdong Province to Yunnan Province, including Indo-China Peninsula. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Relief shown pictorially. Previous call number: G7821.F2 1864 .H8 Vault AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  下北河廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map in Xiabeihe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Map of the Province of Canton according to the map of the Kwong-Tung tʻu shot : with coast-line taken from Navy charts and details supplied by several Protestant Missionaries
  Map of the Province of Canton
  Cloth map. Relief shown by shading. Text on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Lörcher, J. G.
  • Date: 1879
 • Map
  Shang nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
  上南河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Shangnanhe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Nan yang fen tu.
  南洋分圖. | Coastal map of the South China
  Scale ca. 1:4,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Shows coastal area from Jiangsu Province to Hainan Island, including Taiwan. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7820 1864 .H8 Vault AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  [Yu sheng Huang He nan an di ba gong cheng tu].
  [豫省黃河南岸堤垻工程圖]. | Map of embankment project of the Yellow River
  Scale not given. Unfinished manuscript. Pictorial map. Shows flood control system. Relief shown pictorially. Hummel purchase 1930, no. 24. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 651/2; 650/3
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Shang bei wei liang ting shu Kuangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  上北衛糧廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map for Shangbeiweiliang sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Honan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li ...
  運加捕上下泉六廳光绪二年分做過嵗搶二修另案等工用過銀兩及河道起止里數圖. | The Grand Canal embankment rapair map for Yunjiabu
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand Canal in Shangdong Province. Hummel gift 1962, no. 13b. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes notes. AACR2: 650/1; 650/2 Filed in the same ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1877

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  China Relief shown by hachures. Appears in Black's general atlas. [1873]. At upper right: 34. LC copy stamped on: 626888. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Adam and Charles Black (Firm) - Bartholomew, J. G. (John George)
  • Date: 1873
 • Map
  [Tongwaxiang yi xia Huang He chuan yun di gong tu tie shuo]
  [銅瓦廂以下黃河穿運隄工圖貼说] | Illustrated map of the Yellow River's embankment project in Tongwaxiang
  Shows the dike system along the section of the Yellow River between Tongwaxiang and the Grand Canal, the most frequently flooded section of the river. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Includes text on labels pasted on. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; Arthur William Hummel; 1962, no. 10.
  • Contributor: Zeng, Guoquan - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  China Relief shown by hachures. From Black's general atlas. [1879]. At upper right: 34. LC copy stamped on: 626888. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Adam and Charles Black (Firm) - Bartholomew, J. G. (John George)
  • Date: 1879
 • Map
  Huang qin ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  黃沁廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖。
  Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Relief shown pictorially. In Chinese. Attached slips in Manchu and Chinese. Title from verso pasted on. Translated title: Map of the Northern Embankment of Yellow River in Henan Province. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Labels pasted on to show distances. "Ji zi wu hao." Hummel gift 1961, no. ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Xia nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
  下南河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Xiananhe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Colton's China. Relief shown by hachures. "Entered according to act of Congress in the year 1855 by J. H. Colton & Co. ..." Prime meridians: Greenwich and Washington. From Colton's general atlas, containing one hundred and eighty steel plate maps and plans, on one hundred and nineteen imperial folio sheets. 1871. Text on verso. At lower right: No. 122. LC copy stamped on: 626888. Available also ...
  • Contributor: G.W. & C. Colton & Co.
  • Date: 1871
 • Map
  Jieyang Xian quan tu
  揭陽縣全圖 / | Complete map of Jieyang County
  Shows layout of towns and villages in Jieyang County, Guangdong Province. Relief shown by hachures. Brush and ink. In upper right corner: Ji Chan Jing shi wu sui. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7823.J53 1900 .L3 Vault
  • Contributor: L., William
  • Date: 1875
 • Map
  Map of Hongkew or the American Settlement.
  Boundary of Hongkew or the American settlement at Shanghai
  Part of map missing. Text also in Chinese. "Signed at the Mixed Court, Shanghai, this Twenty-eighth day of June, in the year Eighteen hundred..." Includes text which explains boundary stipulations. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1873
 • Map
  Karta i︠u︡zhno-ussurīĭskago krai︠a︡. Shows numbered areas proposed for new settlement (kolonizat︠s︡īi︠a︡) and proposed roads. Also covers "Primorskai︠a︡ oblastʹ". Relief shown by shading. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes index of settlement areas. LC copy torn at fold lines, annotated in pencil.
  • Contributor: Kartograficheskoe Zavedenīe A. Ilʹina
  • Date: 187?
 • Map
  China and Japan Relief shown by hachures. From Johnston's Royal atlas of modern geography, exhibiting, in a series of entirely original and authentic maps, the present condition of geographical discovery and research in the several countries, empires and states of the world ... Edinburgh : William Blackwood & Sons, 1871. In upper left corner: Keith Johnston's general atlas. Printed in blue and black, with hand coloring indicating ...
  • Contributor: Johnston, Keith - W. & A.K. Johnston Limited - William Blackwood and Sons
  • Date: 1871