Search Maps

 • Map
  Jiayuguan wai zhen Di, Yili he tu
  嘉峪関外鎮迪伊犁合圖 / | Combined map of Dihuazhou and Yili outside of Jiayuguan
  Wood block print. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Imperfect: Torn at left, middle, and right bottom, big portions of bottom missing. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864.
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu.
  中河廳屬光绪元年分補廂中牟下汛三堡順堤埽工題估河圖. | The Yellow River southern embankment cost estimate map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Fu sheng quan tu.
  福省全图。 | Complete map of Fujian Province
  Scale ca. 1:20,000. Title annotated in black ink: Chinese map of Foo chou & its suburbs. Manuscript. Oriented with north toward the lower left. Imperfect: right portion missing. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the capital city of Fuzhou, its harbor, and vicinity. English translation of place names annotated in black ink. Belonged to Thomas Dunn, American counsul in Fuzhou (1858-73) and partner in ...
  • Date: 1842
 • Map
  Hubei Jiangxi he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Xinjiang tu.
  新疆图. | Map of Xinjiang
  Scale ca. 1:4,000,000. Shows the border between Russia and China with single lines. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes distance list. AACR2: 651
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  [Taiwan qian hou shan quan tu]
  [台灣前後山全圖] / | Map of Taiwan Island
  Scale ca. 1:500,000. Title supplied. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Shows the island of Taiwan as viewed from the east. Hummel purchase 1934, no. 12. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2 Prev. call#: G7910 1882 .L5 Vault Oversize
  • Contributor: Li, Liankun - Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  Maoming Xian yu tu.
  茂名縣與圖. | Map of Maoming County
  Administrative map of Maoming in Guangdong Province. Relief shown pictorially. Pictorial map. Watercolor and ink. Hummel purchase 1934, no. 18. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7824.M25A5 1890 .M3 Vault Shelf
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1860
 • Map
  Zhili Shandong liang sheng di yu quan tu.
  直隷山東兩省地與全圖. | Complete map of Zhili and Shandong
  Scale ca. 1:650,000. Title from verso. Covers Hebei and Shandong provinces. Shows course changes of the Yellow River at the time, and through northern Shandong section is labelled as the New Yellow River. Relief shown pictorially. The old Yellow River's course is shaded with dark beige, and the new Yellow River is light beige, and the other rivers are light blue. Hummel purchase 1934, ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855
 • Map
  Sichuan quan tu
  四川全图 / | Complete map of Sichuan Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Huang chao yi tong yu di quan tu
  皇朝一統與地全圖 / | Da Qing yi tong tu | Qing Empire's complete map of all under heaven
  Scale ca. 1:2,700,000. Covers from Sakhalin Island in the east to the Pamirs in the west, from the borders between China and Russia in the north to the South China Sea. Wood block print. Relief shown pictorially. Resembles map with same title, Hummel purchase 1930, no. 19 dated 1842. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text ...
  • Contributor: Dong, Fangli - Li, Zhaoluo
  • Date: 1832
 • Map
  [Guangdong tong sheng shui dao tu]
  [廣東通省水道圖] | Map of the waterways in Guangdong Province
  Scale ca. 1:200,000. Shows mountains, rivers, coasts, islands, towns, villages, roads, passes, drainage, and settlement patterns of Guangdong Province including the Leizhou Peninsula and the Hainan Island. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Title supplied. Copy imperfect: portions of right side of map missing. Hummel purchase 1930, no. 11. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1815
 • Map
  Caozhou Fu Shan Xian nan di dong hao tu.
  曹州府單縣南堤東濠圖. | Embankment map of Shan County in Caozhou Prefecture
  Scale not given. Shows dikes along north of Yellow River in Shan Xian, Caozhou Prefecture, Shandong Province. Manuscript, pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Gift; W.W. Rockhill; 1904. Prev. Call no.: G7823.S33R4 1866 .C3 Vault AACR2 651 updated; cc14 2015-10-01.
  • Contributor: Rockhill, William Woodville
  • Date: 1855
 • Map
  Nan yang fen tu.
  南洋分圖. | Coastal map of the South China
  Scale ca. 1:4,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Shows coastal area from Jiangsu Province to Hainan Island, including Taiwan. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7820 1864 .H8 Vault AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  Zhong he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
  中河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Zhonghe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Guizhou quan tu
  貴州全图 / | Complete map of Guizhou Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text and distance list. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  [Hubei Sheng Sheng Chang Jiang, Han Shui di gong tu].
  [湖北省长江, 汉水堤工图]. | The embankment map of the Yangtze River and the Han River in Hubei Province | Chang Jiang tu
  Scale ca. 1:400,000. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows flood control on the Yangtze and Han Rivers in Hubei Province. Pen-and-ink and watercolor. Hummel purchase 1934, no. 16. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Y3N22 1820 .H8 Vault Oversize AACR2: 650/1; 651/3
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1821
 • Map
  Changjiang shui shi Guazhou zhen biao zhong ying jiang xun quan tu.
  長江水師瓜州鎮標中營江汛全圖. | Complete flood control map of the Yangtze Naval Brigade in Guazhou
  Scale not given. Title from verso pasted on. Brush-and-ink and watercolor. Descriptive label pasted on. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the location of forts on the Yangtze River from Jiujiang-Yangzhou to the borders of the Nanjing district. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Accompanied by descriptive labels to be pasted on. Previous call number: G7822.Y3R4 1895 ...
  • Date: 1864
 • Map
  Hubei Sizhuan he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Da Qing er shi san sheng yu di quan tu; fu Chaoxian zhou dao yu di tu.
  大清廿三省與地全圖; 附朝鮮州道與地圖. | Complete map of the twenty-three provinces of the great Qing Dynasty with a provincial map of Korea
  Scale ca. 1:7,500,000. Wood block print, hand colored. Oriented with north toward the upper right. Relief shown by hachures. Shows provinces of China, Taiwan, Korea, and part of Manchuria. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text, distance chart, and inset. AACR2 Previous call number: G7820 1894 .D3 Vault
  • Date: 1885
 • Map
  Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  下北河廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map in Xiabeihe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Hunan Guizhou he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Hubei Hankou zhen jie dao tu Scale 1:5,000. Wood block print. Oriented with north toward the upper right. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Shows selected buildings and points of interest. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1877
 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.
  運加捕上下泉六廳光绪二年搶修工程咨估圖. | The Grand Canal embankment cost estimate map
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Translated title: Map of the Grand Canal in Shandong Province. Hummel gift 1962, no. 13a. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2 ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  Hunan quan tu
  湖南全图 / | Complete map of Hunan Province
  Scale ca. 1:1,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. One of 26 maps in "Da Qing yi tong yu di quan tu" which was compiled in 1864. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1864
 • Map
  Shang nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.
  上南河廳屬光绪二年分搶修工段比較上年化險為平河圖. | The Yellow River southern embankment repair map for Shangnanhe sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876