Skip to main content

↓ Refine your search

 • Map

  Aomen, Zhuhai = Map of Macau & Zhuhai : with English introduction.

  Relief shown by gradient tints and form lines. Chinese and English. Panel title. On panel: Tong yong ban zui xin lü you tu. Insets: Street plan of Zhuhai Proper (Xiangzhou) -- Map of Zhuhai Shi[h] -- Map of Macau and the adjoining areas -- [Taipa/Coloane]. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Tourist information and index on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1990
 • Map

  Xianggang quan jing lü you tu = Hong Kong touring map. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints, contours, and spot heights. Title from panel. Text, tourist information, and col. ill. on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2003
 • Map

  Tong yong xiu zhen di tu = Palm atlas of Hong Kong / Catalog Record Only

  Cover title. Includes indexes.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2000
 • Map

  Jiulong jie dao tu = Kowloon street map. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints. Chinese and English. Panel title. Includes 3 insets, index map, and index. Index on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1989
 • Map

  Dayu Shan, Chang Zhou, Nanya : fu Daao, Dongchong, Meiwo, Ping Zhou, Yujing Wan, Dishini ji Wan Shan qun dao deng xiang tu = Lantau I., Cheung Chau & Lamma I. : ... Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints, contours, and spot heights. Title from panel. Includes text, tourist information, indexes, 10 insets, coverage map, profile of Lantau Trail, and col. ill.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si
  • Date: 2011
 • Map

  Jiulong jie dao xiang tu = Detailed city map of Kowloon. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes indexes and inset of "Lai Chi Kok."

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1997
 • Map

  Xianggang quan jing lü you tu = Hong Kong touring map. Catalog Record Only

  Relief shown by contours, shading, and spot heights. Title from panel. Descriptive indexes, tourist information, col. ill., and time tables for transportation on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2002
 • Map

  Xianggang jie dao di fang zhi nan, 2005 = Hong Kong guidebook 2005. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from cover. Includes indexes.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2005
 • Map

  Gangdao jie dao tu = Hong Kong Island st. [i.e. street] map. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints. Chinese and English. Panel title. "Tong yong di tu zui xiang zui xin." Includes indexes, insets of "Hong Kong Island" and "Wong-Nai Chung Gap," and insets to show northeastern and northwestern sections. Indexes and 4 ancillary maps on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1989
 • Map

  Hangzhou, Huang shan = Map of Hangzhou & Huangshan. Catalog Record Only

  Relief of the Hangzhou map shown by gradient tints. Huangshan map is a pictorial map. Chinese and English. Panel title. At head of title: Tong yong ban zui xin lü you tu. Includes inset of Ku Shan, telephone directory, bus lines, bus route map, 2 ancillary maps, and descriptions of places of interest. Tourist information on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1984
 • Map

  Dayu Shan, Chang Zhou, Nanya : fu jie dao xiang tu, Yujing Wan, Wanshan qun dao, Wailingding Dao = Lantau I., Cheung Chau & Lamma I. : with street plans of Tung ... Catalog Record Only

  "MMV.X." Relief shown by gradient tints, contours, and spot heights. Title from panel. Includes text, tourist information, indexes, 9 insets, profile of Lantau Trail, and col. ill.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2005
 • Map

  Beijing = Map of Beijing (Peking). Catalog Record Only

  Selected buildings shown pictorially. Chinese and English. Panel title. At head of title: Tong yong zui xin lü you tu. Includes col. ill., bus route map, index for palaces, inset of Ming Tombs, and 8 ancillary maps of tourist attractions. Tourist information on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1986
 • Map

  Gang dao jie dao xiang tu = Detailed city map of Hong Kong. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes indexes, coverage map, and two insets.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2008
 • Map

  Shenzhen Shi jie dao tu / Catalog Record Only

  Relief shown by shading and spot heights. Title from panel. "MMVI.IV." Includes 7 insets. Indexes, bus, train, and tourist information on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2006
 • Map

  Xianggang jie dao jia shi zhi nan = Hong Kong driving guide / Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Chinese and English. Title from cover. Includes indexes.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2003
 • Map

  Xianggang jie dao tu = Street plans of Hong Kong Island. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and form lines. Chinese and English. Panel title. On panel: Tong yong ban zui xin jie dao tu : Xianggang. "Ref. 6002." Includes index, map, bus routes, and list of consulates.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1986
 • Map

  Xianggang dao you di tu = Palm atlas and guide of Hong Kong. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. In English and Chinese. Title from cover. Includes indexes.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2008
 • Map

  Dayu shan, Chang Zhou = Lantau Island & Cheung Chau. Catalog Record Only

  Relief shown by contours, shading, and spot heights. Includes area map, profile of Lantau Trail (Feng-huang Ching), and 5 local route insets. Tourist information, col. ill., and time tables for transportation on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1997
 • Map

  Aomen, Zhuhai = Map of Macau & Zhuhai : with English introduction. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and form lines. Chinese and English. Panel title. On panel: Tong yong ban zui xin lü you tu. Insets: Street plan of Zhuhai Proper (Xiangzhou) -- Map of Zhuhai Shi[h] -- Map of Macau and the adjoining areas -- [Taipa/Coloane].

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1988
 • Map

  Shenzhen Shi jie dao tu = Shenzhen touring map / Catalog Record Only

  "MMVIII.X." Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Printed in 2 segments. Includes maps of Huaqiang north industrial district, Luohu Qu, and Shenzhen Municipality. Indexes, bus, subway, and tourist information on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2008
 • Map

  Aomen, Zhuhai = Map of Macau & Zhuhai : with English introduction. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and form lines. Chinese and English. Panel title. On panel: Tong yong ban zui xin lü you tu. Insets: Street plan of Zhuhai Proper (Xiangzhou) -- Map of Zhuhai Shi[h] -- Map of Macau and the adjoining areas -- [Taipa/Coloane].

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1986
 • Map

  Xianggang jie dao di fang zhi nan = Hong Kong guidebook. Catalog Record Only

  Cover title. Includes indexes.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 1993
 • Map

  Shanghai lü you tu = Shanghai touring map / Catalog Record Only

  Oriented with north towards upper left. Title from panel. Text, col. ill., descriptive indexes to tourist spots, map of Shanghai and vicinity, and other tourist information on verso.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2006
 • Map

  Xin shi zhen jie dao tu = New Town street map. Catalog Record Only

  Shows cities and towns in the New Territories. Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes indexes, index map, and insets of Tung Chung area and Hong Kong International Airport.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2000
 • Map

  Xianggang jie dao da sha xiang tu 2008 = Hong Kong directory 2008. Catalog Record Only

  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from cover. Fu tu ti ming: Beijing Ao yun chang gauan di tu. Includes indexes. 附圖題名: 北京奧運場館地圖.

  • Contributor: Tong Yong Tu Shu You Xian Gong Si.
  • Date: 2008