Search Maps

 • Map
  Nan Yang Qun Dao xin di tu = Map of East Indies
  南洋群島新地圖 = Map of East Indies / | Map of East Indies
  Insets: Zhaowa xiang tu -- Nan Yang Qun Dao di xing tu -- Malai Ban Dao xiang tu. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Insets: 爪哇详圖 -- 南洋群島地形圖 -- 馬来半島详圖.
  • Contributor: Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Jin, Qingyu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1948
 • Map
  Hua yi tu. Stone rubbing dated 1903? Original stone was engraved in Fuchang 7 nian, i.e. 1136 A.D. The stone is now in the Forest of Stone Steles Museum in Xi'an, China. Covers China in Nan Song Dynasty, from east to the sea, including Korea to the west of Pamier area, from north to the Great Wall, northeast to Heilongjiang region, to the south of Hainan Island. ...
  • Date: 1136
 • Map
  Beijing Shi jie dao xiang tu Relief shown by hachures. Includes insets of Hua bei jiao tong tu, Yihe Yuan ming sheng tu, Beijing Shi fu jian ming sheng tu. Text on verso. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Zheng, Qiying - Yang, Bairu - Ya Guang Yu DI Xue She - Da Zhongguo Tu Shu Ju.
  • Date: 1950
 • Map
  Biao zhun shi yong zui xin Zhongguo quan tu. Relief shown by spot heights. Inset: Nan Hai ge dao yu, scale 1:18,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1953
 • Map
  Dengfeng Xian he tu.
  登封縣河圖. | Map of the river systems in Dengfeng County
  Scale ca. 1:25,000. Cover title. Manuscript on silk. Labels pasted on to show physical features. Oriented with north to the bottom. Shows rivers, roads, towns in Dengfeng Xian, Henan Province. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel purchase 1934, no. 30. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. AACR2 Previous Call number: G7823.D3C3 1767 .D3
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1734
 • Map
  [Liang Huai yan chang ji si sheng xing yan tu].
  [兩淮鹽場及四省行鹽圖]. | Si sheng xing yan tu | Map of two Huai salt fields and transportation in four provinces
  Pictorial map. Covers Jiangnan, Jiangxi, Huguang, Henan in central China,. Shows distribution of salt industry and trade in the four provinces. Relief shown pictorially. Title supplied. Pen-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Imperfect: torn at right. "Shanzhou quan tu" on verso. English translation: Map of two Huai salt fields and transporation in four provinces. Available also through the Library of Congress ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1736
 • Map
  [Tongwaxiang zhi hai kou xin Huang He he dao di gong xing shi tu]
  [銅瓦廂至海口新黃河河道隄工形勢圖] | Map of the embankment project of the new lower reaches of the Yellow River
  Scale ca. 1:450,000. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Labels pasted on to show plans for water regulation of the lower course of the Yellow River from the city of Kaifeng to the sea. Hummel gift 1962, no. 8. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1875
 • Map
  [Shan jing Shu dao tu]
  [陝境蜀道圖] | Annotated road map from Shaanxi to Sichuan
  Scale ca. 1:16,000. Title supplied. Oriented with north to the right. Relief shown pictorially. Bird's-eye-view. Covers Wei River in Baoji Xian, Shanxi Sheng to "Shu Dao" in Shanxi-Sichuan border. Shows settlements, rest stops, stations, inns, temples, mountain passes, walled cities, bridges, and scenic areas along "Shu Dao". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Purchase; Arthur William Hummel; ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1750

  Resource:
  View 12 Results

 • Map
  Baode Zhou cheng tu.
  保德州城圖. | Map of Baode
  Scale ca. 1:5,000. Title pasted on verso. Shows city walls, fortresses with watch towers, villages, temples, houses, and roads of Baode Zhou in Shanxi Province. Relief shown pictorially. Pictorial map. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes red labels which indicates place names, points of interest, and distance between places. Previous call number: G7823.B3A5 ...
  • Date: 1724
 • Map
  Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.
  運加捕上下泉六廳光绪二年搶修工程咨估圖. | The Grand Canal embankment cost estimate map
  Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Province. Translated title: Map of the Grand Canal in Shandong Province. Hummel gift 1962, no. 13a. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2 ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876

  Resource:
  View 4 Results

 • Map
  Zhong hua guo chi di tu Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes tables showing treaties signed by China, and harbors opened for foreign powers. Insets: Ranhui fu jin tu -- Xianggang Qiulong tu -- Aomen tu -- Jiaozhou Wan tu -- Weihaiwei tu -- Guangzhou Wan tu -- Lushun Dalian Wan tu. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: Ya Xin DI Xue She - Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1931
 • Map
  Yiyang Xian he tu.
  宜陽縣河圖. | Map of the river systems in Yiyang County
  Scale ca. 1:25,000. Shows rivers in Yiyang Xian, Henan Sheng. Cover title. Manuscript on silk. Labels pasted on to show physical features. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Hummel purchase 1934, no. 22. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Previous call number: G7823.Y55C3 1767 .Y5 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1734
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:11,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di shi, scale 1:22,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1950
 • Map
  Wu bei zhi Wood block print. "Juan 240" shows Zheng He's voyager route from Nanjing, passing through South East Asia, Indian Ocean, Red Sea, all the way to Persian Gulf. Early Qing Dynasty ed., prefaced Tianqi 1 (1621). Juan (chapter) 240 is one of 80 volumes in 8 cases (30 x 19 cm.). "Wu bei zhi juan er bai si shi." Available also through the Library of ...
  • Contributor: Mao, Yuanyi
  • Date: 1644

  Resource:
  View 22 Results

 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu. Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map
  Changjiang shui shi Guazhou zhen biao zhong ying jiang xun quan tu.
  長江水師瓜州鎮標中營江汛全圖. | Complete flood control map of the Yangtze Naval Brigade in Guazhou
  Scale not given. Title from verso pasted on. Brush-and-ink and watercolor. Descriptive label pasted on. Relief shown pictorially. Pictorial map. Shows the location of forts on the Yangtze River from Jiujiang-Yangzhou to the borders of the Nanjing district. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Accompanied by descriptive labels to be pasted on. Previous call number: G7822.Y3R4 1895 ...
  • Date: 1864
 • Map
  [Lan, Yi, Sui san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu gong cheng duan luo zhang chi zong he tu]
  [蘭,儀,睢三廳光绪二年分河道起止里數工程段落丈尺总河圖] | Map of the Southern Embankment of the Yellow River in Henan Province
  Scale not given. Title supplied. Manuscript; watercolor and ink. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no. 9. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G7822.Y4N22 1854 .L3 Vault Shelf AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1855
 • Map
  Shang bei wei liang ting shu Kuangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.
  上北衛糧廳屬光绪二年比較元年搶修埽工平險丈尺圖. | The Yellow River northern embankment project map for Shangbeiweiliang sub-prefecture
  Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Honan Province. Hummel gift 1962, no. 7. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2: 650/1; 650/2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1876
 • Map
  Yu di quan tu.
  舆地全图。 | Complete map of imperial territory
  Scale ca. 1:4,000,000. Covers an area from Tula River in the north to the Great Wall and Wanlishitang Islands in the South China Sea, and from Korea in the east to the Pamirs in the west. Wood block print, hand colored. Relief shown pictorially. Hummel purchase 1930, no. 4. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes list ...
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1798
 • Map
  Nan bei yang he tu.
  南北洋合圖. | Coastal map of Imperial Qing
  Scale ca. 1:10,000,000. Covers East Asia coastal area from Kamchatka Peninsula to Indo-China Penisula. Wood block print. Relief shown pictorially. One grid equal 400 li. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Previous call number: G9237.E3 1864 .H8 Vault
  • Contributor: Hubei Sheng (China). Guan Shu Ju.
  • Date: 1870
 • Map
  Hunan Guizhou he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Yanshi Xian he tu.
  偃師縣河圖. | Map of the river systems in Yanshi County
  Scale ca. 1:25,000. Shows rivers in Yanshi Xian, Henan Province. Cover title. Labels pasted on to show physical features. Manuscript on silk. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Pictorial map. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text. Hummel purchase 1934, no. 23. Previous call number: G7823.Y4C3 1767 .Y4 Vault Shelf AACR2
  • Contributor: Hummel, Arthur W. (Arthur William)
  • Date: 1734
 • Map
  [Huang chao zhi sheng yu di quan tu]
  [皇朝直省與地全圖] / | Qing Empire's complete map of all provinces
  Scale ca. 1:2,000,000. Title supplied. Wood block print, hand colored. Relief shown pictorially. Prime meridian: Beijing. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes text, list of administrative divisions, and inset of Hainan Island. AACR2
  • Contributor: Li, Peilan
  • Date: 1896
 • Map
  Hubei Henan he tu. Scale ca. 1:2,000,000. Wood block print. Relief shown pictorially. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. AACR2
  • Date: 1864
 • Map
  Meng Heying hui cheng beiying xun jing jiang cheng li shu jie zhi tu.
  孟河營繪呈卑營汛境江程里数界址图. | Military map of the Menghe Naval Brigade in Yangtze River
  Scale not given. Title from verso pasted on. Brush-and-ink and watercolor. Oriented with north to the bottom. Relief shown pictorially. Shows the location of forts on the Yangtze River from Jiangyin to the vicinity of Jiujiang. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes notes on labels pasted on. Previous call number: G7822.Y3R4 1895 .M4 Vault AACR2
  • Date: 1864