Search Maps

 • Map
  Guizhou Sheng di tu
  贵州省地图 / Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes statistical table for administrative districts of Guizhou Province, and location map.
  • Contributor: Xi'an Ce Hui Xin XI Ji Shu Zong Zhan
  • Date: 2011
 • Map
  Xin bian shi yong Zhongguo jiao tong di tu ce = Xinbian shiyong Zhongguo jiaotong dituce /
  Xinbian shiyong Zhongguo jiaotong dituce Catalog Record Only
  Includes list of major highways and distance charts.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Hainan Sheng di tu ce = Hainan Sheng dituce /
  海南省地图册 = Hainan Sheng dituce / | Qiong Catalog Record Only
  Includes location maps.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Nan hai di qiu wu li tu ji
  南海地球物理图集 / Catalog Record Only
  • Contributor: Chen, Jie - Wen, Ning
  • Date: 2010
 • Map
  Xinjie dong bei ji zhong bu
  新界東北及中部 / | North east & central NT | North east and central New Territories Catalog Record Only
  Title from panel. Relief shown by contours, shading, and spot heights. Depths shown by contours. Chinese and English. Includes text, index, cross section of Shing Mun Reservior to Wun Yiu, inset of Ping Chau, countryside trail tables, bus route tables, ferry table, telephone directory, coverage map, and color illustrations. 新界東北部 = North East New Territories -- 新界中部 = Central New Territories
  • Contributor: Hong Kong (China). Lands Department. Survey and Mapping Office
  • Date: 2015
 • Map
  Shantou Shi jiao tong you lan tu = Shantoushi /
  Shantoushi Catalog Record Only
  Chinese. Title and place names also in English. Title from panel. Includes text, col. ill., 4 local route maps, advertisements, local transit, and tourist information.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2002
 • Map
  Shandong Sheng lü you jiao tong tu ce = Shandongsheng lüyoujiaotong tuce /
  Shandongsheng lüyoujiaotong tuce Catalog Record Only
  Title from cover.
  • Contributor: Shandong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Zhongguo qi che jia shi yuan shi yong shou ce = Zhongguo qiche jiashiyuan shiyong shouce.
  Zhongguo qiche jiashiyuan shiyong shouce Catalog Record Only
  Includes mileage tables, maps, and traffic regulations.
  • Contributor: Ren Min Jiao Tong Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Nanning san huan di tu /
  2009 南宁三环地图 / Catalog Record Only
  Includes lists of buses, inset of "Nanning aviation network", col. ill., advertisements, distance map, chart, and tables.. 2009南宁三环地图 -- 广西公路里程指南。
  • Contributor: Guangxi Ce Hui Dang an Zi Liao Guan
  • Date: 2009
 • Map
  Lintong jiao tong lü you tu /
  Lintong cheng qu tu | Lintong | Zhongguo, Xi'an zhu ming lü you sheng di, Lingtong | Lintong, Shijie di ba da qi ji huang jia de yi yuan lin Catalog Record Only
  Includes text, col. ill., buslines, and inset of Lintong qu zheng qu tu. Text, col. ill., temperature table, telephone directories, and map of "Xi'an--Lintong jiao tong lü you lu xian tu" on verso.
  • Contributor: Xi'an DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2000
 • Map
  Heilongjiang Sheng di tu
  黑龙江省地图 / Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes location map and inset of Harbin.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Shijiazhuang Shi jie dao tu, Hebei Sheng quan tu = Street map of Shijiazhuang, map of Hebei.
  石家庄市街道圖, 河北省全圖 = Street map of Shijiazhuang, map of Hebei. | Street map of Shijiazhuang, map of Hebei Catalog Record Only
  In Chinese and English. Title from accompanying title sheet. Includes 2 insets, train, buses, and tourist information. Includes directories, 2 insets, local transit, and touristi information. 石家庄市街道圖 = Street map of Shijiangzhuang -- 河北省全圖 = Map of Hebei.
  • Contributor: Ma Tu Chu Ban You Xian Gong Si.
  • Date: 2001
 • Map
  Beijing cheng te se lü you tu
  Beijing cheng qu xiang tu Catalog Record Only
  Title from panel. Includes text, col. ill., 11 tourist map, and tourist information on verso.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2002
 • Map
  Dalian di tu : lü you, jiao tong, shang wu, sheng huo : qi zhi tong = Mapple, chase tool /
  大连地图 : 旅游, 交通, 商务, 生活 : 奇志通 = Mapple, chase tool / | Mapple, chase tool | Dalian cheng qu tu Catalog Record Only
  Includes insets of "Gao xin ke ji yuan Qu," "Jinshi Tan," and list of bus routes. Ancillary maps of "Dalian Shi quan tu," "Jinzhou Qu," "Lüxun Kou," "Kai fa Qu," descriptive list of tourist attractions, and tourist information on verso.
  • Contributor: Beijing Qi Zhi Tong Shu Ju Ke Ji You Xian Gong Si.
  • Date: 2010
 • Map
  Beijing cheng shi di tu /
  北京城市地图 / Catalog Record Only
  Selected place names also in English. At head of title: Mapple. Includes index.
  • Contributor: Beijing Qi Zhi Tong Shu Ju Ke Ji You Xian Gong Si.
  • Date: 2010
 • Map
  Pingdong Xian xing zheng di tu. Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Includes insets of Pingdong Shi zhong xin jie dao tu. Seven local route maps on verso.
  • Contributor: Da Yu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Shanghai Shi di tu ce = Shanghai Shi dituce /
  上海市地图册 = Shanghai Shi dituce / | Shanghai Shi dituce | Hu Catalog Record Only
  • Contributor: Shanghai Shi Ce Hui Yuan
  • Date: 2008
 • Map
  Qingdao jiao tong lü you tu / Catalog Record Only Includes list of bus lines, tour lines, and directories of schools, universities, and hospitals. Train timetable, lists of schools and hospitals, 9 ancillary maps, and map of Shandong Sheng jiao tong tu on verso.
  • Contributor: Shandong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map
  Jiangmen cheng qu tu = Jiangmen urban map /
  Jiangmen urban map | Zhongguo, Jiangmen | Jiangmen, China Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Includes indexes. Ancillary maps on verso: Jiangmen Shi di tu = Map of Jiangmen city -- Jiangmen yu zhou bian di tu = Jiangmen and vicinity -- Kaiping cheng qu = Kaiping urban area -- Heshan cheng qu = Heshan urban area -- Enping cheng qu = Enping urban area -- Taishan cheng qu = Taishan urban ...
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2003
 • Map
  Gu di tu kan Taibei : gen zhu lao di tu de jiao bu, yi kui Taibei de qian shi jin sheng /
  古地圖看台北 : 跟著老地圖的腳步, 一窺台北的前世今生 / | Gen zhu lao di tu de jiao bu, yi kui Taibei de qian shi jin sheng Catalog Record Only
  • Contributor: Gao, Chuanqi - Qiu Hui Wen Ku.
  • Date: 2014
 • Map
  Shanghai Shi di tu
  上海市地图 / Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes insets of Sheshan Dao, Shanghai topography, and Shanghai city-center.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2015
 • Map
  Nanjing jiao tong lü you tu 2007 = Communication & tourist map of Nanjing 2007
  南京交通旅游图 2007 = Communication & tourist map of Nanjing 2007 / | Communication & tourist map of Nanjing Catalog Record Only
  Selected tourist attractions shown pictorially. Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes insets of Liuhe qu, Pukou qu, subway diagram, and advertisements. Jiangsu Sheng transportation map, list of bus routes, descriptive lists of tourist attractions, color illustrations, and advertisements on verso.
  • Contributor: Jiangsu Sheng Ji Chu DI LI Xin XI Zhong Xin - Hunan DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2007
 • Map
  Yunlin Xian xing zheng qu tu Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Nine local route maps on verso.
  • Contributor: Jiang, Shuduan - Jin Shi Dai Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si (Taiwan)
  • Date: 2003
 • Map
  Hubei lü you jing hua = Hubei luyou jinghua /
  Hubei luyou jinghua Catalog Record Only
  • Contributor: Cao, Xiangben
  • Date: 2004
 • Map
  Xiamen Shi xing zheng qu hua tu /
  厦门市行政区划图 / Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes table of administrative divisions in Fujian and inset of Xiaodeng Dao and Jiaoyu.
  • Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2009