Search Maps

 • Map
  Da qing guo shi ba sheng [quan tu]. Administrative map of Qing Dynasty. Pen-and-ink and watercolor. In lower margin: Maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. One of three maps drawn by the small boys in the Christian College, Canton, China. "136A". Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1900
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu. Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:45,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 2 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1951
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu. Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:30,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:45,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1952
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:12,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:21,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: ...
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1952
 • Map
  Zhonghua Minguo quan tu guo min xue xiao shi yung Relief shown by gradient tints. Insets: Nan Hai ge dao tu, scale 1:15,000,000 -- Zhonghua Minguo cheng qu, scale 1:35,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing.
  • Contributor: China (Republic : 1949- ). Jiao Yu Bu. - Lu, Dianyang - Gu, Jigang - Jin, Qingyu - Lu, Chengyin - Zhongguo Shi DI Tu Biao Bian Zuan She - Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1947
 • Map
  Zhonghua min guo fen sheng xin tu. Relief shown by hachures. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. Includes inset of Hainan Dao .
  • Contributor: Wuchang Ya Xin DI Xue She
  • Date: 1933
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:11,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di shi, scale 1:22,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She - Jin, Zhuan - Chen, Zhifang - Yang, Boru - Jin, Qingyu
  • Date: 1950
 • Map
  Zui xin Zhongguo di tu. Relief shown by shading. Inset: Nan Hai zhu dao, scale 1:15,000,000 -- Zhongguo de si lin, scale 1:40,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. LC copy mounted on cloth backing, and stamped on lower left: 36.
  • Contributor: Xianggang Dong Fang Yu DI Xue She
  • Date: 1950
 • Map
  Biao zhun shi yong zui xin Zhongguo quan tu. Relief shown by spot heights. Inset: Nan Hai ge dao yu, scale 1:18,000,000. Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
  • Date: 1953
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo fen sheng di tu ji = Zhonghua Renmin Gongheguo fen sheng dituji /
  Zhonghua Renmin Gongheguo fen sheng dituji Catalog Record Only
  Relief shown by contours, gradient tints, and spot heights. Includes indexes.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1977
 • Map
  Zhongguo fen sheng jing tu /
  Ge jie bi bei Zhongguo fen sheng jing tu. Catalog Record Only
  "Purchased in China, H.R. Friis, Major, USA April 1945."
  • Contributor: Jin, Qingyu
  • Date: 1941
 • Map
  Taizhong xian. Wuqi zhen xing zhen qu yu tu / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Includes location map and inset of Wu-chʻi chen central business district.
  • Contributor: Guo LI Taiwan Shi Fan Da Xue. DI LI Xue Xi.
  • Date: 1991
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia pu tong di tu ji / Catalog Record Only Relief shown by contours, shading, and spot heights. Includes index.
  • Contributor: Guo Jia DI Tu Ji Bian Zuan Wei Yuan Hui (China)
  • Date: 1995
 • Map
  Shanxi Sheng di tu ce /
  Shaanxi Sheng di tu ce Catalog Record Only
  Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions.
  • Contributor: Xi'an DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1991
 • Map
  Shanxi Sheng zheng qu jiao tong tu. Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Administrative divisions valid as of 1989. Includes sketch map of Xi'an and map showing air routes from Xi'an to places.
  • Contributor: Xi'an DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1991
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:12,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:21,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:30,000,000. LC copies sectioned to 4 sheets, mounted on cloth backing, and stamped at lower left: 783B.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1953
 • Map
  Zhejiang Sheng di tu / Catalog Record Only Includes inset of Hangzhou and table of administrative divisions.
  • Contributor: Zhejiang Sheng (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 1996
 • Map
  Zui xin Zhongguo fen sheng jing tu.
  最新中國分省精圖. | Zhongguo fen sheng jing tu Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from cover.
  • Date: 1955
 • Map
  Sichuan sheng di tu ce = Sichuan atlas /
  Sichuan atlas Catalog Record Only
  Road atlas broken down by city, county, region, shows administrative divisions. In Chinese. Title also in English. Cover title. "Xing zheng qu hua, jiao tong lü you, ming tu te chan, feng tu ren qing." Includes major road diagram and list of administrative divisions of Sichuan Sheng.
  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1991
 • Map
  Zhejiang Sheng xing zheng qu hua di tu ji / Catalog Record Only Includes table of administrative divisions.
  • Contributor: Zhejiang Sheng (China). Min Zheng Ting
  • Date: 1999
 • Map
  Hebei sheng fen sheng di tu ji / Catalog Record Only
  • Contributor: Hebei Sheng (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 1999
 • Map
  Guizhou sheng di tu / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Administrative divisions valid as of June 1997. Includes inset of Guiyang shi.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1997
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo da di tu / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Inset : Wo guo Nan Hai zhu dao tu, scale 1:10,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo di xing, scale 1:21,000,000 -- Zhonghua Renmin Gongheguo da xing zheng qu yu tu, scale 1:40,000,000. LC copies sectioned to 2 sheets and mounted on cloth backing.
  • Contributor: Ya Guang Yu DI Xue She
  • Date: 1950
 • Map
  Shi jie xing zheng qu hua tu ce = Administrative division atlas of the world /
  Administrative division atlas of the world Catalog Record Only
  Title from cover. Table of contents and geographical names also in English. Includes bibliographical references.
  • Contributor: Zhou, Dingguo
  • Date: 1999