Search Maps

 • Map
  [Kanton, Konan, Kōsei, Anki kyokuchizu] Relief shown by form lines. Shows 5 counties (Xian): Yingde, Renhua, Qingyuan, and Hua of Guangdong Province, and Guiyang of Hunan Province. Also shows 5 cities (fu): Hengzhou and Changsha of Hunan Province, Jiujiang in Jiangxi Province, Shaozhou in Guangdong Province, and Anqing in Anhui Province. Title in alternate reading (Chinese): Guangdong, Hunan, Jiangxi, Anhui qu di tu. All maps drawn to scale of ...
  • Contributor: Ozawa, Tokuhei
  • Date: 1888

  Resource:
  View 3 Results

 • Map
  Zui xin Zhongguo fen sheng di tu : pu ji ben.
  最新中国分省地图 : 普及本. Catalog Record Only
  Relief shown by gradients and spot heights.
  • Date: 1970
 • Map
  Guizhou Sheng shi yong di tu ce = Guizhou Sheng shi yong dituce /
  贵州省实用地图册 = Guizhou Sheng shi yong dituce / | Guizhou Sheng shi yong dituce Catalog Record Only
  Title from cover.
  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2009
 • Map
  Fujian sheng di tu ji = Fu Jian sheng di tu ji /
  Fu Jian sheng di tu ji | Zhonghua Remin Gonheguo di fang zhi Fujian sheng zhi. Fujian sheng di tu ji Catalog Record Only
  Road map broken down city, county, and region, showing administrative divisions. At head of title: Zhonghua Remin Gonheguo di fang zhi Fujian sheng zhi
  • Contributor: Fujian Sheng DI Fang Zhi Bian Zuan Wei Yuan Hui
  • Date: 1999
 • Map
  Liaoning Sheng di tu ce = Liao ning sheng di tu ce /
  Liao ning sheng di tu ce | Liaoningsheng dituce Catalog Record Only
  Title from cover. Includes distance charts and brief introduction to each city.
  • Contributor: Liaoning Jing Wei Ce Hui Ke Ji You Xian Gong Si.
  • Date: 2006
 • Map
  Jilin Sheng jiao tong tu ce = Jilin Sheng jiaotong tuce /
  Jilin Sheng jiaotong tuce Catalog Record Only
  Title from cover. Includes distance tables.
  • Contributor: Chengdu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Shanxi Sheng di tu ce = Shaanxi Sheng dituce /
  新疆维吾尔自治区地图册 = Shaanxi Sheng dituce / | Shaanxi Sheng dituce | Qin Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2001
 • Map
  Guizhou Sheng jun min liang yong jiao tong tu = Guizhou /
  贵州省軍民兩用交通图 = Guizhou / | Guizhou | Guizhou Sheng jiao tong tu Catalog Record Only
  Includes location map, distance map, Guizhou physical map, and highway charts. Tourist information, telephone directory, Guizhou regional road map, and 9 local route maps on verso.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2012
 • Map
  Xizang Zizhiqu di tu ce / Catalog Record Only Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions.
  • Contributor: Tibet (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 2004
 • Map
  Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu di tu ce = Xinjiang Weiwuer Zizhiqu dituce /
  新疆维吾尔自治区地图册 = Xinjiang Weiwuer Zizhiqu dituce / | Xinjiang Weiwuer Zizhiqu dituce | Xin Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Heilongjiang Sheng di tu ce = Heilongjiang Sheng dituce /
  黑龙江省地图册 = Heilongjiang Sheng dituce / | Heilongjiang Sheng dituce Catalog Record Only
  Relief shown by gradient tints and spot heights. Includes location maps, general information on each administrative division, and distance charts.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008
 • Map
  Chūgoku tairiku niman-gosenbun no ichi chizu shūsei sakuinzu.
  Chūgoku tairiku 2-man 5-senbun no 1 chizu shūsei sakuinzu | Chūgoku tairiku chizu shūsei sakuinzu Catalog Record Only
  Cover title. "1993." Cuttered from record for first atlas indexed
  • Date: 1992
 • Map
  Xizang Zizhiqu di tu ce / Catalog Record Only Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions. Includes distance tables.
  • Contributor: Tibet (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 1996
 • Map
  Liaoning Sheng di tu ce = Liaoning Sheng dituce /
  Liaoning Sheng dituce | Liao Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2004
 • Map
  Zhejiang Sheng xing zheng qu hua di tu ji / Catalog Record Only Includes table of administrative divisions.
  • Contributor: Zhejiang Sheng (China). Min Zheng Ting
  • Date: 1999
 • Map
  Sichuan Sheng di tu ce = Sichuan Sheng dituce /
  Sichuan Sheng dituce | Chuan Catalog Record Only
  Title from cover. Includes text and location maps on most maps.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Jiangsu sheng di tu ce /
  Jiangsu sheng dituce | Su Catalog Record Only
  Road atlas broken down by city, county, and region, shows administrative divisions.
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2000
 • Map
  Briefs on selected PRC cities / Catalog Record Only Cover title.
  • Contributor: United States. Central Intelligence Agency
  • Date: 1975
 • Map
  Hebei Sheng pu tong di tu ji = General atlas of Hebei Province /
  General atlas of Hebei Province Catalog Record Only
  Title from cover.
  • Contributor: Hebei Sheng (China). Ce Hui Ju.
  • Date: 1995
 • Map
  Fujian Sheng di tu ce = Fu jian Sheng di tu ce.
  福建省地图册 = Fu jian Sheng di tu ce. | Fu jian Sheng di tu ce Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights.
  • Contributor: Fujian Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 1990
 • Map
  Xin bian shi yong Zhongguo di tu ce = Xinbian shiyong Zhongguo dituce /
  新编实用中国地图册 = Xinbian shiyong Zhongguo dituce / | Xinbian shiyong Zhongguo dituce Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2002
 • Map
  Zhejiang Sheng di tu ce = Zhejiang Sheng dituce /
  Zhejiang Sheng dituce | Zhejiangsheng dituce | Zhe Catalog Record Only
  • Contributor: Zhejiang Sheng DI 1 Ce Hui Yuan
  • Date: 2005
 • Map
  Zhongguo di tu ce = Zhongguo dituce /
  Zhongguo dituce Catalog Record Only
  In Chinese. Some place names also in English. Includes indexes and appendix.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2005
 • Map
  Xinjiang Uygur Zizhiqu jun min liang yong jiao tong tu = Xinjiang /
  新疆维吾尔族自治区軍民兩用交通图 = Xinjiang / | Xinjiang | Xinjiang Uygur Zizhiqu jiao tong tu Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Includes location map, distance map, Xinjiang physical map, and highway charts. Tourist information, telephone directory, Xinjiang regional road map, 14 local route maps on verso.
  • Contributor: Xing Qiu DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2012
 • Map
  Zhongguo Guangdong di tu = Guangdong map
  中国广东地图 = Guangdong map / | Guangdong map Catalog Record Only
  Relief shown by spot heights. Depths shown by gradient tints. Includes tourist information, hotel directory, lists of tourist attractions, and col. ill. on verso. Insets on verso: Guangzhou -- Shenzhen -- Zhuhai -- Shantou -- Zhaoqing -- Meizhou -- Shaoguan -- Zhanjiang.
  • Contributor: Guangdong Sheng DI Tu Chu Ban She
  • Date: 2008