Search Maps

 • Map
  Qinghai Menyuan zhi Fujian Ningde di xue duan mian /
  靑海门源至福建宁德地学断面 / Catalog Record Only
  Includes 3 location maps, col. cross sections, 3 diagrams, and col. ill. Diagrams and legends on accompanying sheet. Ben di xue duan mian xi guo ji yan shi quan ji hua quan qiu di xue duan mian (GGT) xiang mu cheng guo (1987-1990) Also available in English. Explanatory notes includes bibliographical references (p. 43-44) 本地学断面系囯际岩石圈计划全球地学断面(GGT)项目成果(1987-1990) 另备英文版. 地质条带图 -- 布格重力異常图附热流值, 地震震中 -- 航磁異常图 -- 地质剖面图 ...
  • Contributor: Guo Jia DI Zhen Ju DI Xue Duan Mian Bian Wei Hui (China)
  • Date: 1993
 • Map
  Yunnan zhefang zhi malong di xue duan mian / Catalog Record Only Shows geology, Bouguer anomalies, and magnetic field for Global Geoscience Transect (GGT no. 16), middle section of Yunnan Province. "Ben duan mian zhu bian: Han Rongju, Han Yuan." Accompanied by text: Yunnan zhefang zhi malong di xue duan mian, shuo ming shu. 63 p. : maps, tables, charts ; 26 cm. Includes location and index maps showing geologic plates, and geophysical and geological cross ...
  • Contributor: Guo Jia DI Zhen Ju DI Xue Duan Mian Bian Wei Hui (China)
  • Date: 1992
 • Map
  Xizang di zhi tu / Catalog Record Only December 1980. Figure 2.
  • Contributor: Zhongguo Ke Xue Yuan. DI Zhi Yan Jiu Suo. Qing Zang Dui. Gou Zao Zu.
  • Date: 1980
 • Map
  Zhongguo zhong xin sheng dai lu xiang chen ji pen di yu you qi : wan san die--di si ji /
  Meso-cenozoic terrestrial sedimentary basins in China and their petroleum perspectives : Catalog Record Only
  Table of contents and summary also in English. Includes bibliographical references (p. 209-210).
  • Contributor: Guan, Shicong
  • Date: 1991
 • Map
  Zhongguo di zhi tu / Catalog Record Only Accompanied by text: Zhongguo di zhi tu shuo ming. 42 x 57 cm. Includes map of Zhongguo da di gou zao fen qu lüe tu.
  • Contributor: Ma, Lifang
  • Date: 1998
 • Map
  Quarternary geologic map of the People's Republic of China and adjacent sea area / Catalog Record Only Accompanied by text: Explanatory notes. 78 p. : ill., 38 cm. Includes sheet index, table "Genetic types and geological age," and inset showing islands in South China Sea.
  • Contributor: Zhang, Zonghu
  • Date: 1990
 • Map
  Yazhou di zhi / Catalog Record Only Depths shown by gradient tints and contours. Index map on verso of each sheet.
  • Contributor: Zhongguo DI Zhi Ke Xue Yuan
  • Date: 1975
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Gangzhari fu
  中华人民共和国区域地质调查报告. | Gangzhari fu | Kangzhag Ri Fu Quyu Dizhi Diaocha Baogao (1:250 000) Catalog Record Only
  Title of accompanied map: Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu. Gangzhari fu. Relief shown by contours. Xizang 1:25 wan Gangzhari fu qu yu di zhi diao cha; project no.: Ji (2003) 001-11. "I45 C 001004." Includes bibliographical references. 1:25万岗扎日幅区域的调查区 ... 行政区划分属西藏自治区班戈县(调查区中西部地区)和青海省玉树藏族自治州多县(东部约1/4地区)管辖. Title of accompanied map: 中华人民共和国地质图. 岗扎日幅. 西藏1:25万岗扎日幅区域地质调查; project no.: 基 (2003) 001-11.
  • Contributor: Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu DI Zhi Diao Cha Yuan - Yang, Zijiang
  • Date: 2011
 • Map
  Shanhai Fengxian zhi Nei Menggu Alashan zuo qi di xue duan mian / Catalog Record Only Shows geology, Bouguer anomalies, and magnetic field for Global Geoscience Transect (GGT), from Shan-hai, Feng-hsien, Kiangsu Province to A-la-shan tso chʻi, Inner Mongolia. Accompanied by text: Shan-hai Feng-hsien chih Nei Meng-ku A-la-shan tso chʻi ti hsüeh tuan mien, shuo ming shu. 66 p. : tables, charts, maps ; 26 cm. Includes index and location maps, map showing earthquake regions, geophysical and geological cross sections, ...
  • Contributor: Guo Jia DI Zhen Ju DI Xue Duan Mian Bian Wei Hui (China)
  • Date: 1992
 • Map
  Hai an shan mai di zhi tu / Catalog Record Only Relief shown by contours. Contour interval 100 meters. Includes 9 cross sections.
  • Contributor: Jing Ji Bu Zhong Yang DI Zhi Diao Cha Suo (China)
  • Date: 1993
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Yumao Shan fu
  中华人民共和国区域地质调查报告. | Yumao Shan fu | Regional Geological Survey Report of the People's Republic of China 1:250,000 : Catalog Record Only
  Title of accompanying map: Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu. Yumao Shan fu. Scale of accompanying map: 1:250,000; relief of accompanying map shown by contours. Project title: Xizang 1:25 wan Yumao Shan fu qu yu di zhi diao cha; project no.: Ji (2003)001-11. "I45 C 001003." Includes bibliographical references. Title of accompanying map: 中华人民共和国地质图. 玉帽山幅. Project title: 西藏1:25玉帽山区幅区域地质调查; project no.: 基(2003)001-11.
  • Contributor: Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu DI Zhi Diao Cha Yuan - Yang, Zijiang
  • Date: 2010
 • Map
  Jing Yue tie lu ji hua xian yuan lu di zhi tu, zi Nanjing zhi Fujian Nanping / Catalog Record Only Typewritten on separate sheet and pasted at lower margin: QE294 A3 Library of Congress. China Geological Survey Bulletin vol. 14 1930.
  • Contributor: Wang, Hangsheng
  • Date: 1929
 • Map
  Taiwan di zhi tu /
  臺灣地質圖 / | Geologic map of Taiwan Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. LC set incomplete, some sheets missing. Sheets individually numbered, e.g. Di 5 hao Sheets individually subtitled, e.g. Datunshan. Includes index to adjoining sheets and geological cross sections.
  • Contributor: Taiwan Sheng DI Zhi Diao Cha Suo
  • Date: 1953
 • Map
  Zhongguo dong bu Lingbi, Fengxian (HQ-13) di xue duan mian tu / Catalog Record Only Accompanied by text: Zhongguo dong bu Lingbi, Fengxian (HQ-13) di xue duan mian tu, shuo ming shu / zhu bian, Zhen Husheng ... [et al.]. 73 p. : tables, charts ; 26 cm. Includes location map, cross sections, profile, charts, and tables.
  • Contributor: China. Hua Dong Shi You DI Zhi Ju.
  • Date: 1993
 • Map
  Qing Zang Gaoyuan di zhi tu 1:1500000 / Catalog Record Only
  • Contributor: Zhongguo DI Zhi Ke Xue Yuan. Gao Yuan DI Zhi Yan Jiu Suo
  • Date: 1980
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Muzitage fu /
  中华人民共和国区域地质调查报告. | Muzitage fu | Regional Geological Survey Report of the People's Republic of China 1:250,000 : Catalog Record Only
  Title of accompanying map: Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu. Muzitage fu. Xizang 1:25 wan Muzitage fu qu yu di zhi diao cha; project no.: 19991300009191. "J45 C 004003." Includes bibliographical references. 调查区位于新疆, 西藏, 青海三省(区)交界处的东昆仑山地区, 与藏北高原的可可西里山紧相邶邻. Title of accompanying map: 中华人民共和国地质图. 木孜塔格幅. 西藏1:25万木孜塔格幅区域地质调查; project no.: 19991300009191.
  • Contributor: Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu DI Zhi Diao Cha Yuan - Ma, Huadong
  • Date: 2012
 • Map
  Xizang di zhi gou zao tu / Catalog Record Only December 1980. Figure 1.
  • Contributor: Zhongguo Ke Xue Yuan. DI Zhi Yan Jiu Suo. Qing Zang Dui. Gou Zao Zu.
  • Date: 1980
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Nima qu fu /
  中华人民共和国区域地质调查报告. Catalog Record Only
  Title of accompanied map: Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu. Nima qu fu. Relief of shown by contours. 1:25 wan Nima qu fu, Rebuka (Dongmure) fu qu yu di zhi diao cha; project no.: 2000130009151. "H45C001003." Includes bibliographical references. 测区位于西藏自治区中部, 行政区划属那曲地区的尼玛县, 申扎县, 双湖特别行政区. Title of accompanied map: 中华人民共和国地质图. 尼玛区幅. 1:25万尼玛区幅, 热布喀(董木惹)幅区域地质调查; project no.: 2000130009151.
  • Contributor: Henan Sheng DI Zhi Diao Cha Yuan - Lu, Shuwei
  • Date: 2010
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Heihuling fu
  中华人民共和国区域地质调查报告. | Heihuling fu Catalog Record Only
  Title of accompanied map: Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu. Heihuling fu. Scale of accompanied map: 1:250,000; relief of accompanied map shown by contours. Project title : Xizang 1:25 wan Heihuling fu qu yu di zhi diao cha; project no.: 20313000021. "I45C002003." Includes bibliographical references. Title of accompanied map: 中华人民共和国地质图. 黑虎岭幅. Project title : 西藏1:25万黑虎岭幅区域地质调查; project no.: 20313000021.
  • Contributor: DI Zhi Kuang Chan Bu Chengdu DI Zhi Kuang Chan Yan Jiu Suo - Zhu, Tongxing
  • Date: 2012
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Buruocuo fu /
  中华人民共和国区域地质调查报告. | Buruocuo fu | Regional Geological Survey Report of the People's Republic of China 1:250,000 : Catalog Record Only
  Title of accompanying map: Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu. Buruocuo fu. Relief of shown by contours. Xizang 1:25 wan Chaguogang fu, Buruocuo fu qu yu di zhi diao cha; project no.: 20313000012. "I45C002002." Includes bibliographical references. 图区位于青藏高原腹地西藏西北部 ... 行政区划西部属那曲地区的尼玛县管辖. Title of accompanying map: 中华人民共和国地质图. 布若错幅. 西藏1:25万查多岗幅、布若错幅区域地质调查; project no.: 20313000012.
  • Contributor: Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Qu Yu DI Zhi Diao Cha Yan Jiu Yuan - Lu, Jipu
  • Date: 2013
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu = People's Republic of China geological map /
  中华人民共和国 地质图 = People's Republic of China geological map / | People's Republic of China geological map Catalog Record Only
  Sheet compilers' names in lower margin at left vary. Base map varies. Some sheets includes geological cross-sections and tables, stratigraphic columns, graphs, index to adjoining sheets, and illustrations. Includes index sheet: China 1:200,000 scale geological map coverage. Accompanied DVD containing raster images of sheets, titled: China 200k Geological, filed under G7821.C5 s200 .Z5 CD. LC copy incomplete. Dealer: East View Geospatial, Inc. Statement of ...
  • Contributor: East View Geospatial (Firm)
 • Map
  Yazhou di zhi tu / Catalog Record Only Depths shown by gradient tints, contours, and soundings. Index map on verso of each sheet.
  • Contributor: Zhongguo DI Zhi Ke Xue Yuan
  • Date: 1975
 • Map
  Zhongguo di zhi tu / Catalog Record Only Includes inset of Nanhai zhu dao.
  • Contributor: Cheng, Yuqi
  • Date: 1990
 • Map
  Zhongguo di qiu wu li tu ji / Catalog Record Only Relief shown by contours and gradient tints.
  • Contributor: Yuan, Xuecheng
  • Date: 1996
 • Map
  Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Angda'ercuo fu (I45C004004) /
  中华人民共和国区域地质调查报告. | Angda'ercuo fu (I45C004004) Catalog Record Only
  Accompanied by map: 1 sheet : both sides, color map ; 69 x 99 cm. Relief shown by contours. 工作区 ... 行政区属双湖特别区管辖. 本书厘定了测区地层分区,建立了测区的地层划分系统,合理解体了肖茶卡群,木嘎岗日群,建立了三叠纪-侏罗纪生物地层序列.在班公湖-怒江结合带中发现塔仁本洋岛玄武岩岩石组合,提出了区内班公湖-怒江洋曾在中侏罗世末一度闭合,最终闭合时代为早白垩世末期的新认识.对帕度错-昂达尔错油气,油页岩远景区进行了专题调查,提出早侏罗世曲色组,中侏罗世布曲组为该地区最重要的含油气层位.
  • Contributor: Wang, Yongsheng
  • Date: 2012