• Map
  Tōen kōiki toshi keikaku yōto chiiki zu (Kakegawa-shi). Catalog Record Only Scale 1:10,000. Relief shown by contours and spot heights. In lower left corner: Kakegawa Shiyakusho. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Hamada Sōgō Jimusho kannaizu / Catalog Record Only Shows the area surrounding Hamada-shi in western portion of Shimane Prefecture. Relief shown by contours and spot heights. Based on 1:50,000 physical map by Kokudo Chiriin. Includes tables of highways, rivers, and ports.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  Seien kōiki toshi keikakuzu : [Hamamatsu-shi] / Catalog Record Only Based on 1:2,500 topographical map, surveyed in Shōwa 44 [1969], by Kokudo Chiriin. Relief shown by contours and spot heights. Includes map of Shizuoka Prefecture and tables of parks and planned streets.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Maebashi toshi keikaku chiiki chiku shiteizu.
  前橋都市計画地域地区指定図. Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha - Maebashi-Shi (Japan)
  • Date: 1974
 • Map
  Itō toshi keikaku zu. Catalog Record Only Relief shown by contours, hachures, and spot heights. Includes inset and tables showing highway, park, and regional planning.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Shimane-ken tochi riyō kisei genkyōzu / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Oriented with north toward the upper right. "Kono chizu wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 5-manbun no 1 chikeizu o riyōshite fukuseishita mono de aru (Shōnin bangō) Shō 8 dai 532-gō." Includes inset.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Mito toshi keikaku zu. Catalog Record Only Scale 1:20,000. Relief shown by contours, hachures, and spot heights. Oriented with north to the left. In lower left corner: Ibaraki-ken Dobokubu Toshi Keikakuka. Based on map 1:5,000 by Kokudo Chiriin. Includes index to parks and list of roads. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  Daisen Oki Kokuritsu Kōen keikakuzu (Daisen Hiruzen danchi). Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Title on verso: Daisen Oki Kokuritsu Kōen keikaku gaiyō (Daisen Hiruzen danchi), Shōwa 51-nen 1-gatsu. Based on 1:50,000 physical map by Kokudo Chiriin. Indexed for park districts. Tables on verso.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  Seishin kōiki toshi keikakuzu / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Oriented with north toward the upper right.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Kōriyama kōgyō chiku kōjō tekichi chōsa gaikyōzu / Catalog Record Only Covers Kōriyama-shi and vicinity in Fukushima Prefecture. Relief shown by contours and spot heights. Includes 3 insets and indexes to suitable industrial sites and major industries.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Kitasaku Chihō Jimusho kannaizu / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Covers Kitasaku-gun, in central-eastern part of Nagano Prefecture. Based on 1:50,000 physical map by Kokudo Chiriin.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  Shimonoseki toshi keikaku shisetsuzu. Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Includes inset showing eastern portion of Shimonoseki, 2 other insets, and table/index showing city planning projects by municipalities.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  [Yokohama-shi tatemono yōtobetsu tochi riyō zu]. Catalog Record Only Scale 1:30,000. Japanese. In lower left corner: [Yokohama-shi Keikakukyoku] AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Komoro toshi keikaku zu. Catalog Record Only Scale 1:10,000. Relief shown by contours and spot heights. In lower left corner: Komoro Shiyakusho. Includes list of highways. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Sagamihara toshi keikakuzu. Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Oki Shichō suisan kankei kannaizu / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. "Kono chizu wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 5-manbun no 1 chikeizu o fukuseishita mono de aru (shōnin bangō) Shō 48 dai [ ]-gō." Includes location map and 8 tables.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Hiratsuka toshi keikaku (chiiki chiku) zu. Catalog Record Only Scale 1:15,000. Relief shown by contours, hachures, and spot heights. In lower left corner: Hiratsuka Shiyakusho. Includes location map. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1976
 • Map
  Hiratsuka-shi aza-chōkai zu. Catalog Record Only Scale 1:15,000. Relief shown by contours and spot heights. In lower left corner: Hiratsuka Shiyakusho. Shows projected roads and commercial areas. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Fukushima-ken Tajima Kensetsu Jimusho kannaizu (sono 1). Catalog Record Only Shows major highways and rivers in Tajima-machi and Shimogō-machi area. Relief shown by contours and spot heights. Based on 1:50,000 topographic map by Kokudo Chiriin.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Ōmiya toshi keikaku zu. Catalog Record Only Scale 1:15,000. Relief shown by contours. In lower left corner: Ōmiya Shiyakusho. AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  [Yokosuka Tochi Kairyō Jimusho kannai zu. Catalog Record Only Scale 1:50,000. Relief shown by contours and spot heights. Japanese. "Kono chizu wa Kensetsushō Kokudo Chiriin ... no gomanbun-no-ichi chikeizu o fukuseishita mono." In lower left corner: [Yokosuka Tochi Kairyō Jimusho] AACR2
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1975
 • Map
  Funabashi toshi keikakuzu.
  船橋都市計画図. Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Includes diagram.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973
 • Map
  Shizuoka-ken sōgō kannaizu / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Includes tables.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Aomori-ken tochi kairyō jigyō kannaizu /
  Aomori-ken tochi kairyō jigyō Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. "Aomori Menseki Densan Sentā nō"; "Shōwa 49-nen 5-gatsu chōsei." "Kono chizu wa Kensetsushō Kokudo Chiri Inchō no shōnin o ete dōin hakkō no 20-manbun no 1 chiseizu o fukuseishita mono de aru, (shōnin bangō) Shō 49 sōfuku dai 489-gō." Includes tables of rivers, roads, roads, sea coasts, and cities. Text, tables, and col. ill. on verso.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1974
 • Map
  Aizu kōgyō chiku kōjō tekichi chōsa gaikyōzu / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Includes table of industries and inset of Shuyō kigyō and Kōgyō danchi.
  • Contributor: Chūō Chizu Kabushiki Kaisha
  • Date: 1973