Search Maps

 • Map
  Cykel & turistkarta Gotland : skala 1:100 000 / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Depths shown by gradient tints and soundings. Cover title. Title at lower right: Gotland. Cover spine title: 11--11710 Gotland cykel och turistkarta. Copyright "Generalstabens litografiska anstalt." Includes notes and 17 insets.
  • Contributor: Esselte Kartor (Firm)
  • Date: 1983
 • Map
  Göteborgs turistkarta 1974. Catalog Record Only Scale 1:10,000. Regional map on verso. Accompanied by Swedish, English, and German guidebook and index. 83 p. col. maps. AACR2: 110; 651/1; 700/2
  • Contributor: Göteborg (Sweden). Stadsbyggnadskontoret
  • Date: 1974
 • Map
  Fritidskarta Stockholm 1:100 000 = Excursion map = Ausflugskarte / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Text and legend in Swedish, Finnish, German, and English. Panel title. Includes text, coverage and location maps, and col. ill. "Art. nr. 11-11020."
  • Contributor: Esselte Kartor (Firm)
  • Date: 1987
 • Map
  Västra Götaland, bil- och turistkarta : med vägar, vägavstånd, campingplatser, sevärdheter, motell, vandrarhem, bad och mycket annat = Travel map : with roads, distances in km., camping sites, sights of interest, motels, ... Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Swedish, English, and German. Panel title. Includes notes, location map, and col. ill.
  • Contributor: Liberkartor
  • Date: 1980
 • Map
  Göteborg 1988 : P[arkeringsplatser] /
  När och var får jag parkera? | When and where may I park? Catalog Record Only
  Shows parking regulations and facilities. Text and index in Swedish, English, and German. Panel title. "Denna information är utgiven av Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Gatukontoret ... Polisen." Includes text, ancillary metro-area map, map of traffic zones, and col. ill. Text, city-center map, index to points of interest, hotel directory, col. ill., and advertisements on verso.
  • Contributor: Göteborg (Sweden). Stadsmätningsavdelningen
  • Date: 1988
 • Map
  Karta över Öland, solens och vindarnas ö / Catalog Record Only Legend, text, and descriptive index in Swedish, English, and German. Panel title: Ölandskartan, skala 1:100 000 : vackra färteckningar över djur, växter och sevärdheter, intressant historik, stadskartor, cykelvägar. Includes descriptive index to points of interest and col. ill. Text, legend, col. ill., and maps of Borgholm, Kalmar, and Öland Bridge region on verso. "850 19."
  • Contributor: Sweden. Statens Lantmäteriverk
  • Date: 1985
 • Map
  Göteborgs turistkarta 1980 / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Legend and accompanying text in Swedish, English, and German. Panel-cover title. Accompanied by text: Göteborgs turistkarta 1980 med gatunamnsförteckning = Map of Gothenburg 1980 with index of street names (95 p. ; 22 cm.) ; Avgiftsbelagda P-platser i centrala Göteborg, 1980-81 = Parking place charges in central Gothenburg, 1980-81 (1 leaf : col. maps ; 21 x 43 cm., ...
  • Contributor: Ransgård, Arne
  • Date: 1980
 • Map
  Luleå turistkarta Catalog Record Only Scale 1:15,000. Oriented with north toward the upper right. Relief shown by contours. Text, index, and maps of Gammelstad, Råneå, and "Luleå vidgade stad" on verso. AACR2: 651
  • Contributor: Luleå, Sweden. Exploateringskontoret
  • Date: 1971
 • Map
  Norrköping. Catalog Record Only Tourist map. Title on verso: Norrköping, English = Deutsch. "För publicering godkänd ... den 23 maj 1972". Indexed.
  • Contributor: Norrköpings Kommuns Fritidsnämnd
  • Date: 1980
 • Map
  Gotlandskartan, skala 1:100 000.
  Gotlands kartan, skala 1:100 000 Catalog Record Only
  Tourist/road map. Relief shown by shading. Text and legend in Swedish, English, and German. Panel title. Copyright: KartCentrum Vällingby 08-687 98 00 1998. Includes text, descriptive index to points of interest, 4 town insets, island inset, index map (inset), and col. ill. "98021."
  • Contributor: Kartcentrum (Vällingby, Stockholm, Sweden)
  • Date: 1998
 • Map
  Stora fritidskartan Stockholm : 1:100 000 / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Legend in Swedish, Finnish, German, and English. Cover title. Title at head of legend: Stora fritidskartan. Includes notes. On cover spine: 11-11010 Stockholm Stora Fritidskartan.
  • Contributor: Esselte Kartor (Firm)
  • Date: 1983
 • Map
  Piteå, adress- och turistkarta 1985 / Catalog Record Only Panel title. Title at lower left: Piteå kommun, adresskarta. Includes indexes and 3 town insets. Text, commune map, location map, and col. ill. on verso.
  • Contributor: Lantmäteriet I Norrbottens Län.
  • Date: 1985
 • Map
  Borgå stad, Porvoon kaupunki. Catalog Record Only Scale 1:10,000. Cover title: Borgå, Porvoo. Swedish, Finnish, English and German. Includes text and col. illus. On verso: Turistkarta, Helsingfors-Borgå-Lovisa; matkailkartta, Helsinki-Porvoo-Loviisa. 1:100,000. AACR2
  • Contributor: Werner Söderström Osakeyhti
  • Date: 1968
 • Map
  Södermanland / kartografi, H. Mietzner, Stallarholmen. Catalog Record Only Scale 1:300,000. Folded title: Södermanland, Sweden. Relief shown by shading. Legend in Swedish, English, German, French, and Finnish. Copyright "Turist- och friluftsnämnden Södermanlands läns landsting." Includes location map and coat of arms. Text and tourist information in English and col. ill. on verso. AACR2: 100; 651/1; 710/2
  • Contributor: Mietzner, H.
  • Date: 1978
 • Map
  Esselte turistkartor. Europa 1:3,5 miljon / Catalog Record Only Relief shown by shading. Legend in 6 languages. Cover title. Includes insets of northern Scandinavia and Iceland. Publisher's map list, index map, and col. ill. on cover. Publisher's no.: 42-01120.
  • Contributor: Reise- Und Verkehrsverlag
  • Date: 1985
 • Map
  Gävle, Gävle kommuns turistkarta. Catalog Record Only Scale 1:15,000. Index and maps of Valbo, Hedesunda, and Hamrånge on verso. AACR2: 651
  • Contributor: Gävle, Sweden. Stadsingenjörskontoret
  • Date: 1973
 • Map
  [Turistkarta över Sverige = Tourist road map of Sweden] / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Relief also shown by shading on some maps. Legends in English, German, Finnish, Swedish, and French. Some legends lack Finnish. Title devised by cataloger. Copyright "1992 GLA Kartor AB Stockholm." Maps numbered: 1 [thru] 8. Proof sheets. Some maps include inset.
  • Contributor: Gla Kartor (Firm)
  • Date: 1992
 • Map
  Hangö, Finland / Catalog Record Only Swedish and Finnish. Panel title. Indexed.
  • Contributor: Hanko (Finland). Kaupungin Kiinteistö- Ja Mittausosasto
  • Date: 1979
 • Map
  Turistkarta Norrland nedre kustlandet. Catalog Record Only Scale 1:250,000. Cover title: Norrland nedre kustlander, bilkarta med hotellförteckning, för weekendutflykter, semesterturer eller affärsresor. Relief shown by shading and spot heights. Accompanied by "Hotellförteckning" printed inside cover. AACR2
  • Contributor: Svenska Reproduktions a
  • Date: 1971
 • Map
  Bonniers stora bil & turistatlas, Sverige / Catalog Record Only Legend in English, German, and Swedish. Cover title. Includes index.
  • Contributor: Liberkartor
  • Date: 1981
 • Map
  Fritidskarta Göteborg 1:100 000 = Excursion map = Ausflugskarte / Catalog Record Only Relief shown by spot heights. Text and legend in Swedish, Danish, German, and English. Panel title. Includes text, coverage and location maps, and col. ill. "Art. nr. 11-11430."
  • Contributor: Esselte Kartor (Firm)
  • Date: 1987
 • Map
  Turistkarta Eksjö / Catalog Record Only General street map showing simplified land use and house-numbering system; non-built-up areas shown on photomap base. Panel title. Indexed. Text, directory, city-center map with ill. of historic buildings, 1:150,000-scale commune tourist map, and 8 town/village street maps on verso.
  • Contributor: Eksjö Kommun (Sweden). Mätningsavdelningen
  • Date: 1984
 • Map
  Nyköping, turist- och informationskarta, Nyköpings kommun / Catalog Record Only General street map showing simplified land use and house-numbering system. Panel title. Indexed. Text, commune "Turist- och informationskarta," and 18 town/village street maps on verso.
  • Contributor: Viak a Kartavd
  • Date: 1987
 • Map
  Enköping, Sveriges närmaste stad, adress- och turistkarta / Catalog Record Only Cadastral map showing all buildings, lot lines, house-numbering system, and simplified land use. Panel title. Alternate panel title: Välkommen till Enköping, Sveriges närmaste stad. Includes indexes and 8 ancillary maps. Text, commune tourist map, location map, and col. ill. on verso.
  • Contributor: Enköpings Kommun (Sweden). Exploateringskontoret
  • Date: 1970
 • Map
  Turistkarta Sala kommun. Catalog Record Only Scale 1:10,009. Indexed. Text, maps of Sala region, Västerfärnebo, Kumla, Salbohed, Ransta, Möklinta, Sätra Brunn, Hedåker, and Kila, and col. illus. on verso. AACR2: 651/1
  • Contributor: Sala, Sweden. Fastighetskontoret
  • Date: 1974