Search Maps

 • Map
  Českosaské Švýcarsko 1:50 000
  Českosaské Švýcarsko, mapa pro turisty a cyklisty Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Selected points of interest shown pictorially. Legend in Czech, German, and English. Panel title. Includes note. Text, descriptive index, directory of environmental organizations, and col. ill. on verso. "Katalogové číslo 325561."
  • Contributor: Kartografie Praha (Firm) - Srbová, Hana
  • Date: 1996
 • Map
  Edice Klubu českých turistů, klad listů 2010 : klad listů--turistické mapy 1:50 000, cykloturistické mapy 1:100 000 : Klub českých turistů značí pro vás /
  Klad listů turistických map KČT 1:50 000 Catalog Record Only
  Index map showing coverage areas of the sheets of the 1:50,000-scale touring (recreational) maps issued by the Czech Touring Club. Does not show commercial tourism features. Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes index of sheets numbers/titles, specimen map on title panel, insigne of the KČT (club), and advertisement containing col. ill. of a trail blaze (route mark).
  • Contributor: Trasa Spol. S R.O. - Klub Českých Turist
  • Date: 2010
 • Map
  Český les, soubor topografických map 1:50 000 Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Also shows marked hiking trails. Name of country/countries covered by map quadrangle given in upper margin at left, e.g.: ČSFR-Česká republika, SRN-Země Bavorsko -- ČSFR-Česka republika -- SRN-Země Bavorsko. Legends in Czech and German. Panel title. On recto: [Copyright] GŠ ČSA. On verso: [Copyright] Generální štáb Československé armády, 1991, [copyright] Vojenský zeměpisný ústav Praha, 1991. Includes legend...
  • Contributor: Vojenský Zeměpisný Ústav (Prague, Czech Republic) - Naše Vojsko, Nakladatelství a Knižní Obchod - Czechoslovakia. Armáda. Hlavní Št
  • Date: 1991
 • Map
  Turistická mapa 1:50 000 : 1:50 000 : zpracováno na podkladě vojenské topografické mapy, podrobné turistické informace v mapě i v textu : [Česká republika] = Wanderkarte Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Czech and German. Panel title. Colophon title: Soubor turistických map 1:50 000. Sheet no. and subtitle at top of title panel. Ed. statement in colophon, e.g.: 1. výdaní. Various eds. of some sheets. "Kartografické zpracování [copyright] Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec, [year]. Turistický obsah [copyright] Kartografie Praha, [year]." Includes notes. Text, indexes, directories, publisher's index map, coverage...
  • Contributor: Vojenský Kartografický Ústav (Harmanec, Slovakia) - Jelínek, Roman - Kartografie Praha (Firm)
  • Date: 1992
 • Map
  Petrohrad, Černčice, Bílenec 1:26 000, mapa okolí : digitálně zpracovaná mapa = Map of the surroundings = Umgebungskarte /
  Petrohrad, Černčice, Bílenec 1:26 000, map of the surroundings | Petrohrad, Černčice, Bílenec--mapa okolí, 1:26 000 Catalog Record Only
  Regional topographic map showing roads, hiking trails, and points-of-interest. Relief shown by contours, hachures, and spot heights. Text, legend, and panel title in Czech, English, and German. Title from panel. At head of panel title: Žaket. "© cartography, ŽAKET, 2000." Text, location map, color illustrations, and title panel on verso.
  • Contributor: Žaket (Firm)
  • Date: 2000
 • Map
  Karlovarsko-Chebsko, soubor topografických map 1:50 000 / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Depths shown by contours on some sheets. Also shows marked hiking trails. Name of country/countries covered by map quadrangle given in upper margin at left, e.g.: ČSFR-Česká republika -- ČSFR-Česká republika, SRN-Země Sasko. Legends in Czech and German. Panel/cover title. Cover spine title: Karlovarkso-Chebsko. On recto: [Copyright] GŠ Čs. armády. On verso: [Copyright] Generální štáb Československé armády,...
  • Contributor: Vojenský Zeměpisný Ústav (Prague, Czech Republic)
  • Date: 1992
 • Map
  Edice Klubu českých turistů : podrobná turistická mapa na podkladě vojenské topografické mapy 1:50 000 : [Česká republika] / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Relief also shown by landform drawings on some sheets. Depths shown by contours on some sheets. Panel title. Colophon title: Soubor turistických map 1:50 000. Map no. and subtitle at top of title panel. Variant statement of attribution on some sheets, e.g.: Zpracoval a vytiskl Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec, s využitím tiskových podkladů topografických map ČSA....
  • Contributor: Vojenský Kartografický Ústav (Harmanec, Slovakia)
  • Date: 1991
 • Map
  Active--turistická mapa 1:100 000 : přehledná mapa, značené cyklotrasy, památky, stínovaný reliéf terénu, podporuje GPS : [Česká republika]
  Turistická mapa 1:100 000 | Turistické mapy 1:100 000 Česko Catalog Record Only
  Each map quadrangle shows recreation/tourism facilities in the Czech Republic. Relief shown by contours, shading, and spot heights. Some legends in Czech and 5 other languages; other legends in Czech, German, and English. Title from panel. Each sheet numbered and subtitled on title panel. "© Cartography: SHOCART, spol. s r.o." UTM WGS84 grid. Some sheets printed on both sides (northern/southern segments). Includes notes, sheet...
  • Contributor: Shocart Spol. S R.O. - Geoclub S.R.O.
  • Date: 2003
 • Map
  Úštěk, městská památková rezervace, plán města 1:7 500 : mapa okolí 1:50 000 : digitalné zpracovana mapa = Towh plan = Stadtplan /
  Úště̌k, town plan 1:7 500 | Uštěk--plán města, 1:7 500 Catalog Record Only
  Town street map shows building coverage, generalized land use, and points of interest; region map shows roads, cycling/hiking trails, and points-of-interest. Relief shown by contours and spot heights. Relief also shown by rock drawings on regional map. Text, legend, and panel title in Czech, English, and German. Title from panel. At head of panel title: Žaket. "© cartography, ŽAKET, 2004." Includes text, street index,...
  • Contributor: Žaket (Firm)
  • Date: 2004
 • Map
  Podyjí, soubor topografických map 1:50 000 / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Depths shown by contours and soundings on some sheets. Also shows marked hiking trails. Name of country/countries covered by map quadrangle given in upper margin at left, e.g.: ČSFR-Česká republika, Rakousko-Země Dolní Rakousy -- ČSFR-Česka republika. Legends in Czech and German. Panel/cover title. Cover spine title: Podyjí. On recto: [Copyright] GŠ ČSA. On verso: [Copyright] Generální štáb...
  • Contributor: Vojenský Zeměpisný Ústav (Prague, Czech Republic)
  • Date: 1992
 • Map
  Active--turistická mapa 1:50 000 : [Česká republika]
  Turistická mapa 1:50 000 Catalog Record Only
  Each map quadrangle shows recreation/tourism facilities in the Czech Republic. Relief shown by contours, shading, and spot heights. Some legends in Czech and 5 other languages; other legends in Czech, German, and English. Title from panel. WGS84 geographic coordinate grid. "© Cartography: SHOCART spol. s r.o." Each sheet numbered and subtitled on title panel. Some sheets include 1 or more insets and a sheet-specific...
  • Contributor: Shocart Spol. S R.O. - Geoclub S.R.O.
  • Date: 2000
 • Map
  Edice Klubu českých turistů, klad listů 2009 : klad listů--turistické mapy 1:50 000, cykloturistické mapy 1:100 000 : Klub českých turistů značí pro vás /
  Klad listů turistických map KČT 1:50 000 Catalog Record Only
  Index map of coverage areas of the sheets of the 1:50,000-scale touring (recreational) maps of the Czech Touring Club. Does not show commercial tourism features. Relief shown by gradient tints and spot heights. Title from panel. Includes index of sheets numbers/titles, specimen map on title panel, insigne of the KČT (club), and advertisement containing col. ill. of a trail blaze (route mark).
  • Contributor: Trasa Spol. S R.O. - Klub Českých Turist
  • Date: 2009
 • Map
  České středohoří, geologická a přírodovědná mapa = The České Středohoří Mts., geology and nature features = Das Böhmische Mittelgebirge, geologische Wanderkarte / Catalog Record Only Czech, English, and German. At head of titles: Český geologický ústav. Includes notes, geologic cross-section, location map, colophon, col. ill., and insignia. "18/20 446-439-96."
  • Contributor: Český Geologický Ústav, Praha
  • Date: 1996
 • Map
  České Švycarsko, geologická a přírodovědná mapa = Die Böhmische Schweiz, geologische Wanderkarte = The Bohemian Switzerland, geology and nature /
  Bohemian Switzerland, geology and nature Catalog Record Only
  Relief shown by contours, spot heights, and landform drawings. Legend and titles in Czech, German, and English; text in Czech and German. Includes text, 2 geological cross-sections, location map, and col. ill. Text, map, diagrams, and col. ill. on verso. "18/20 446-411-97."
  • Contributor: Český Geologický Ústav, Praha
  • Date: 1997
 • Map
  Brdy, soubor topografických map 1:50 000 / Catalog Record Only Relief shown by contours and spot heights. Also shows marked hiking trails. Name of country covered by map quadrangle given in upper margin at left: Česka republika. Legends in Czech and German. Panel/cover title. On recto: [Copyright] GŠ AČR. On verso: [Copyright] Generální štáb Armady České republiky, 1993, [copyright] Vojenský zeměpisný ústav Praha, 1993. Includes legend and compilation diagram. Legend, title panel with ill.,...
  • Contributor: Vojenský Zeměpisný Ústav (Prague, Czech Republic)
  • Date: 1993
 • Map
  Geologická mapa Národního parku Podyjí = Geologische Karte des Nationalparks Thayatal /
  Geologische Karte des Nationalparks Thayatal | Geologische Karte des Nationalparks Thaya Tal Catalog Record Only
  Relief shown by contours and spot heights. Also shows hiking trails and boundaries of protected areas. In Czech and German. Czech title from map area and from panel. Oriented with north toward the upper left. In map area at top: Ministerstvo životního prostředí ČR, Český geologický ústav. "Vydal Český geologický ústav ve spolupráci s Geodézií Brno, a.s., a Geodézií České Budějovice, a.s., 1993." "Tematický...
  • Contributor: Batík, P.
  • Date: 1993
 • Map
  Geologická a přírodovědná mapa CHKO a BR Pálava = Geologische und naturwissenschaftliche Karte des Landschaftsschutzgebietes (CHKO) und des Biosphärenreservates (BR) Pálava / Catalog Record Only "Mapu schválila Komise pro aprobaci map ČGÚ 16.12.1994." Czech and German. At head of panel title: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Český geologický ústav, Sprava CHKO a BR Pálava, Mikulov. Includes number-coded legend, index of no. codes, geologic cross-section, 2 location maps, col. ill., and insignia. Text, title panel, colophon, and col. ill. on verso. "18/20 446-405-95."
  • Contributor: Český Geologický Ústav, Praha
  • Date: 1995
 • Map
  Edice Klubu českých turistů : turistická mapa 1:50 000 : [Česká republika] Catalog Record Only Relief shown by contours, spot heights, and landform drawings. Czech, German, and English. Panel title. Colophon title: Soubor turistických map 1:50 000. Map no. and subtitle at top of title panel. Ed. statement at bottom of title panel, e.g.: 1. výdaní 1992 -- 2. výdaní 1992. Various eds. of some maps. Geographic coverage complete in 97 maps. Includes title panel and adjacent-sheet index diagram....
  • Contributor: Vojenský Kartografický Ústav (Harmanec, Slovakia) - Klub Českých Turist
  • Date: 1991
 • Map
  Luhačovice, lázně, městský plán 1:8 000 : lázeňské objekty, minerální prameny, vycházkové trasy = Bad : Kurobjekte, Mineralquellen, Spazier- und Wanderstrecken = Spa : spa buildings, mineral springs, hiking paths /
  Luhačovice spa | Luhačovice 1:8 000 Catalog Record Only
  Panel title. At head of panel title: GEOCart. Includes street index. Text, directories, map of spa/mineral-spring facilities, and ill. (some col.) on verso. Publisher's no. on title-panel spine: 781 53.
  • Contributor: Shocart Spol. S R.O.
  • Date: 1996
 • Map
  Prachovské skály, podrobná turistická mapa : 1:10 000 : Prachovské skály /
  Prachovské skály 1:10 000 Catalog Record Only
  Relief shown by contours, spot heights, and landform drawings. Text and legend in Czech, German, and English. Panel title. Text, legend, location map, col. ill., and bar-code on verso.
  • Contributor: Shocart Spol. S R.O.
  • Date: 1997
 • Map
  [Český ráj a Podkrkonoší, turisticko-topografická mapa]. Catalog Record Only Regional recreation/tourist map showing hiking trails and natural points of interest. Relief shown by shading and spot heights. Legend in Czech, German, English, and Russian. Title devised by cataloguer. Gift; Edward Luft; Mar. 2011. "Přílohová mapa k turistickému průvodci Český ráj a Podkrkonoší." Printed in western/eastern segments. LC copy imperfect: Removed from tourist guidebook. Includes notes and 3 local-area insets (1 with index). "556...
  • Contributor: Kartografie (Firm)
  • Date: 1982
 • Map
  Jeseníky = (Altvatergebirge) / Catalog Record Only Panel title: Jeseníky. Colophon title: Jeseníky, turistická a cykloturistická mapa : měřítko 1:50 000. Trail maps on verso: Karlova Studánka = (Karlsbrunn) -- Priessnitzovy léčebné lázně [Lázně Jeseník vicinity].
  • Contributor: Shocart Spol. S R.O.
  • Date: 1993