Map Kemâliyle nakş olunmuş cümle cihan numûnesi

About this Item