Map Pascaert van Nieuw Nederlandt Virginia, ende Nieuw-Engelandt verthonendt alles wat van die landin by See, oft by land is ondect oft Bekent.

About this Item