Periodical Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i rza̦dowej warsz. sieci okre̦gowej 1938/1939

About this Item

Results: 1-40 of 596