Photo, Print, Drawing Arestanty na dvori︠e︡ poselka ti︠u︡remnago vi︠e︡domstva versty 164-ĭ vʺ ozhidanii povi︠e︡rki peredʺ vykhodomʺ na rabotu

About this Item