Map Generalʹnai︠a︡ Karta Tavricheskoĭ Gubernii Sʺ pokazaniemʺ pochtovykhʺ i bolʹshikhʺ proi︠e︡zzhikhʺ dorogʺ, stant︠s︡iĭ i razstoi︠a︡nii︠a︡ mezhdu onymi verstʺ.

About this Item