Photo, Print, Drawing Vʺ Zavolzhskikhʺ li︠e︡sakh Raskolʹnichʹe kladbishche pri der. Karelʹskoĭ / / Sobstv. ii︠a︡d. fot. M. Dmitrieva, N.-Novgorodʺ. digital file from original item

About this Item