Book/Printed Material [De spiegel der zelfskennis, vertoond in verscheidene doorwrochte en klaare stellingen, mitsgaders eenige zedendeugden, uit vele godgeleerde en wereldkundige schriften bij een gebracht, tot betrachting der Christelijke deugden en godzaligheid toegepast

About this Item

Results: 1-40 of 238