Book/Printed Material Image 23 of Beschryvinge van Nieuvv-Nederlant, (gelijck het tegenwoordigh in staet is) begrijpende de nature, aert, gelegentheyt en vruchtbaerheyt van het selve landt ... Daer noch by-gevoeght is een Discours over de gelegentheyt van Nieuw-Nederlandt, tusschen een Nederlandts patriot, ende een Nieuw Nederlander.

About this Item