Book/Printed Material Image 1 of Cosmographie, oft Beschryvinghe der geheelder werelt. Anderwerf gecorrigeert van Gemma Phrysio met diuersche boecxkens byde seluen Gemma ... [Wten latine in Duytsce nv eerst gestrāslateert.

About this Item